Man kijkt uit over bergen

Feiten over stress

De feiten over stress zijn schrikbarend. Volgens onderzoek van TNO uit 2015 hebben 1 miljoen Nederlanders last van burn-out klachten. De verzuimkosten die werkstress-gerelateerd zijn bedragen € 1,8 miljard. Niet alleen is stress economisch gezien een groot probleem, op persoonlijk vlak brengt het allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee als ongezonde stress langdurig aan houdt.
Stress is een spanning in het lichaam die door externe of interne prikkels kan worden veroorzaakt. Deze spanning kan allerlei fysiologische reacties tot gevolg hebben. Er zijn veel factoren die kunnen leiden tot ongezonde stress. Om een aantal voorbeelden te noemen:

  • Geconfronteerd zijn met persoonlijke of zakelijke zorgen.
  • Gebukt gaan onder een grote werkdruk in combinatie met weinig autonomie om het werk invulling te geven.
  • Diepliggende negatieve emoties zoals boosheid of verdriet.
  • Negatieve gebeurtenissen uit het verleden of in het heden zoals bijvoorbeeld misbruik of gepest worden.
Ongezonde stress kan het zenuwstelsel zozeer belasten, dat het immuunsysteem er onder te leiden heeft. Stresshormonen zoals cortisol en adrenaline die niet goed kunnen worden afgebroken, omdat de stress onvoldoende wordt afgevoerd kunnen het immuunsysteem en daarmee de gezondheid negatief beinvloeden. Stress wordt daarom als verantwoordelijk gezien voor meer dan 80% van mentale en fysieke klachten. Het is daarom van groot belang om in je actief in te zetten om ongezonde stress te verminderen of te elimineren.

>Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan een verminderde belasting van je zenuwstelsel door stress. Lichaamsbeweging, een gezonde slaap en voeding zijn van belang om een positieve bijdrage te leveren aan een goede balans. Daarnaast afkomen van oude negatieve emoties en zo snel mogelijk los te komen van negatieve stressveroorzakende prikkels.

Met name op het gebied van afkomen van oude negatieve emoties heeft hypnose veel te bieden in de vorm van hypnoanalyse. Door in gesprek te gaan met het onderbewustzijn kunnen we oude stressfactoren helpen achterhalen en oplossen.
Daarnaast kunnen zelfhypnostechnieken worden gebruikt om snel af te komen van de dagelijks opgebouwde mentale en fysieke stress. Deze technieken zijn snel en gemakkelijk te leren, meestal is een sessie voldoende.