Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gewijzigd op 30-5-2021 HypnoseMentor, gevestigd aan Hoevestein 12, 4903 SC Oosterhout, levert diensten en producten. Voor de correctie uitvoering van deze diensten en de verkoop van producten verwerken wij persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De persoonsgegeven die wij verwerken hangen af van de vorm van dienstverlening. Voor een nieuwsbrief hebben wij niet meer informatie nodig dan naamgegevens en e-mailadres. Gaat het om het aanmelden voor een cursus of opleiding dan kunnen gegevens worden vastgelegd die relevant zijn in het kader van de opleiding zoals aanwezigheid, resultaten, feedback, certificaat/diplomagegevens etc. Bij het aanmelden voor een hypotherapiesessie vragen we om informatie over gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HypnoseMentor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor een zorgvuldige afhandeling van bestellingen en aanmeldingen voor onze diverse vormen van dienstverlening. We willen je kunnen informeren per e-mail en of telefoon omtrent wijzigen en andere belangrijke informatie.
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief met informatie over hypnose en hypnotherapie en ons aanbod van producten en dienstverlening.
  • HypnoseMentor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

HypnoseMentor deelt jouw gegevens niet met andere partijen met uitzondering van een aantal opleidingen en masterclasses. Daar waar van het delen van gegevens sprake is, bijvoorbeeld voor het mogen uitreiken van een diploma of certificaat, wordt in het aanmeldformulier expliciet toestemming gevraagd voor het delen van de gegevens. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HypnoseMentor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HypnoseMentor gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HypnoseMentor gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Bewaren van gegevens

HypnoseMentor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Nieuwsbrieven De gegevens nodig voor verzending van de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment dat je hiervoor uitschrijft.
  • Opleiding/cursussen Hypnosementor bewaart de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk o.a. voor het opnieuw kunnen verstrekken van een kopie van het diploma, uitnodigen voor opvolgingsbijeenkomsten.
  • Hypnosecommunity Om lid te worden van de HypnoseCommunity hebben we je naam en je e-mailadres nodig. Verder bepaald je zelf welke gegevens je vastlegt en wilt delen via de HypnoseCommunity. Als je het lidmaatschap wilt opzeggen kun je een e-mail zenden aan info@hypnosementor.nl, waarna wij je gegevens van de HypnoseCommunity verwijderen.
  • Voor het bewaren van de overige persoonsgegevens wordt de termijn van zeven jaar aangehouden.
  • HypnoseMentor mag persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.
  • Als je een wachtwoord reset op deze website aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HypnoseMentor verwerkt uitsluitend bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bij aanmelding ten behoeve van hypnosesessies met betrekking tot gezondheid en daar waar van toepassing gegevens van personen jonger dan 16 jaar via opgave van de ouder(s) of verzorger(s). Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben vastgelegd over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hypnosementor.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daar waar een inschrijving of lidmaatschap van toepassing kun je je direct uitschrijven uit de nieuwsbrief en zullen wij op verzoek je profiel van de Hypnosecommunity verwijderen. Dit alles onder voorbehoud van de eisen die de wet stelt ten aanzien van bewaartermijnen van bepaalde gegevens.

Reacties op deze website

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

 

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

 Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HypnoseMentor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: HypnoseMentor Hoevestein 12 4903 SC Oosterhout Tel: 0162-455053 info@hypnosementor.nl