Privacyverklaring

Klik hier om je aan te melden op onze nieuwsbrief

Hypnose Community voor gratis audio’s, video’s en informatie

logo hypnosecommunity

Gratis hypnosemagazine

Deze privacyverklaring is gewijzigd op 15-2-2020

HypnoseMentor, gevestigd aan Hoevestein 12, 4903 SC Oosterhout, levert diensten en producten. Voor de correctie uitvoering van deze diensten en de verkoop van producten verwerken wij persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegeven die wij verwerken hangen af van de vorm van dienstverlening. Voor een nieuwsbrief hebben wij niet meer informatie nodig dan naamgegevens en e-mailadres. Gaat het om het aanmelden voor een cursus of opleiding dan kunnen gegevens worden vastgelegd die relevant zijn in het kader van de opleiding zoals aanwezigheid, resultaten, feedback, certificaat/diplomagegevens etc. Bij het aanmelden voor een hypotherapiesessie vragen we om informatie over gezondheid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HypnoseMentor verwerkt uitsluitend bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bij aanmelding ten behoeve van hypnosesessies met betrekking tot gezondheid en daar waar van toepassing gegevens van personen jonger dan 16 jaar via opgave van de ouder(s) of verzorger(s). Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben vastgelegd over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hypnosementor.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HypnoseMentor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor een zorgvuldige afhandeling van bestellingen en aanmeldingen voor onze diverse vormen van dienstverlening. We willen je kunnen informeren per e-mail en of telefoon omtrent wijzigen en andere belangrijke informatie.
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief met informatie over hypnose en hypnotherapie en ons aanbod van producten en dienstverlening.
  • HypnoseMentor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

HypnoseMentor deelt jouw gegevens niet met andere partijen met uitzondering van een aantal opleidingen en masterclasses. Daar waar van het delen van gegevens sprake is, bijvoorbeeld voor het mogen uitreiken van een diploma of certificaat, wordt in het aanmeldformulier expliciet toestemming gevraagd voor het delen van de gegevens. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HypnoseMentor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HypnoseMentor gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HypnoseMentor gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bewaren van gegevens

HypnoseMentor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Nieuwsbrieven De gegevens nodig voor verzending van de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment dat je hiervoor uitschrijft.
  • Opleiding/cursussen Hypnosementor bewaart de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk o.a. voor het opnieuw kunnen verstrekken van een kopie van het diploma, uitnodigen voor opvolgingsbijeenkomsten.
  • Hypnosecommunity
    Om lid te worden van de HypnoseCommunity hebben we je naam en je e-mailadres nodig. Verder bepaald je zelf welke gegevens je vastlegt en wilt delen via de HypnoseCommunity. Als je het lidmaatschap wilt opzeggen kun je een e-mail zenden aan info@hypnosementor.nl, waarna wij je gegevens van de HypnoseCommunity verwijderen. 
  • Voor het bewaren van de overige persoonsgegevens wordt de termijn van zeven jaar aangehouden.
  • HypnoseMentor mag persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daar waar een inschrijving of lidmaatschap van toepassing kun je je direct uitschrijven uit de nieuwsbrief en zullen wij op verzoek je profiel van de Hypnosecommunity verwijderen. Dit alles onder voorbehoud van de eisen die de wet stelt ten aanzien van bewaartermijnen van bepaalde gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HypnoseMentor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via:

HypnoseMentor
Hoevestein 12
4903 SC Oosterhout
Tel: 0162-455053
info@hypnosementor.nl