Hoe kies ik een hypnoseopleiding

Marjoleine Ordelmans vertelt over de hypnose en hypnotherapieopleiding, wat ze er mee doet en dat ze ook met kinderen en hypnose werkt

Mirjam Borsboom vertelt wat ze vindt van de OMNI hypnotherapieopleiding, wat ze er nu mee doet en wat voor werk ze doet als hypnotherapeut.

Bettie Hellings, OMNI hypnoterapeut vertelt waarom ze gekozen heeft voor de OMNI hypnoseopleiding

Hoe kies je een hypnoseopleiding?

Wij krijgen vaak de vraag voorgelegd: Hoe kies je een hypnoseopleiding? Waarom zouden we voor jullie kiezen?

En inderdaad als je een hypnoseopleiding wilt gaan volgen, dan is er een ruim aanbod en hoe maak je dan een overwogen keuze. Er zijn een aantal belangrijke overwegingen te maken.

Duur van de opleiding

Er is een groot verschil tussen directe hypnosetechnieken en indirecte hypnosetechnieken. Directe hypnosetechnieken vanuit de grondlegger Dave Elman zijn eenvoudig te leren, herhaalbaar in te zetten voor veel klachten en problemen. Daarnaast zijn er de indirecte hypnosetechnieken vanuit de grondlegger Milton Erickson. Om deze te leren moet je meer tijd investeren. In de regel worden deze technieken gecombineerd met technieken van pscyhotherapie en een dergelijke opleiding duurt 3-4 jaar. HypnoseMentor biedt een kort leertraject aan met de vierdaagse OMNI hypnose- en driedaagse OMNI hypnotherapieopleiding (tezamen met een terugkomdag en aanvullende online bijeenkomsten). De OMNI hypnose- en hypnotherapie staat internationaal hoog aangeschreven vanwege haar effectiviteit en snelheid bij het oplossen van problemen.

Kwaliteit van de opleiding

Onze hypnose-en hypnotherapieopleiding wordt gegeven vanuit het curriculum van OMNI Hypnosis Training Center. OMNI bestaat inmiddels meer dan 40 jaar en heeft haar curriculum voor de hypnoseopleiding gedurende deze jaren uitgebreid en verfijnd. Alle OMNI opleidingen zijn ISO 9001 gecertificeerd.

Daarnaast is HypnoseMentor gecertificeerd door de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) een belangrijk keurmerk in Nederland voor opleidingsinstituten. Verder zijn onze opleidingen erkend door verschillende beroepsverenigingen. We zien regelmatig studenten die elders een hypnoseopleiding hebben gevolgd en daar wel het wat en hoe hebben geleerd, maar niet het waarom en daarom bij cliënten kunnen vastlopen. In de geverifieerde feedback kun je daar een aantal testimonials over lezen.

STAP-budget subsidie

HypnoseMentor is geaccrediteerd om opleidingen via het STAP-budget te kunnen aanbieden voor een jaarlijkse subsidie tot € 1000,-.

Follow-up

Krijg je ondersteuning na de opleiding? Bij HypnoseMentor kun je deelnemen aan verschillende discussiefora en kun je na de opleiding altijd telefonisch of per e-mail contact met ons leggen voor ondersteuning in de praktijk.

Oriëntatie

Als je het lastig vind om een weloverwogen keuze te maken, dan kun je besluiten om eerst eens deel te nemen aan een informatieochtend of een instapcursus, zodat je voordat je aanmeld voor een beroepsopleiding al een goed idee hebt van wat je gaat leren.

Vergoedbaar zijn

Opleidingen die opleiden tot het vergoedbaar zijn als therapeut duren in de regel twee tot drie jaar, waarbij een opleiding psychologische basiskennis volgens het PLATO model vereist wordt.  Echter in de praktijk blijkt het niet altijd nodig te zijn om de ‘langere’ route naar vergoedbaar therapeut af te leggen. De beroepsvereniging CATcollectief kijkt naar het totaal van je vooropleidingen en ervaringen, waarbij wel altijd de psychologische basiskennis vereist is.

Tips

In de onderstaande tips kun je nog meer lezen over vergelijkingen die je kunt maken ten aanzien van verschillende hypnoseopleidingen.

Er zijn verschillende studierichtingen die voortkomen uit een ander gedachtengoed ten aanzien van hypnose en verschillende grondleggers hebben. We gaan hier kort in op twee studierichtingen. Namelijk de directe hypnose gebaseerd op het gedachtegoed van Dave Elman en indirecte hypnose gebaseerd op het gedachtengoed van Milton Erickson.

 

Over het algemeen kun je stellen dat de studierichtingen vanuit het gedachtengoed van Dave Elman kortdurende opleidingen zijn. Dit houdt verband met het feit dat Dave Elman lesgaf aan artsen, tandartsen, psychologen en psychiaters. Deze professionals waren gebaat bij technieken die snel en effectief werken. De technieken van Dave Elman zijn procesmatig en gestructureerd en kunnen daarom in bijzonder korte tijd worden geleerd.

De studierichtingen die zich baseren op het gedachtengoed van Milton Erickson duren over het algemeen wat langer. De technieken van Milton Erickson kenmerken zich door het gebruik van spraakhypnose, toepassen van metaforen. Om het werk van Milton Erickson te doorgronden is meer tijd nodig. De meeste opleidingen die werken vanuit het gedachtengoed van Milton Erickson combineren dat met psychotherapie en andere aanvullende studies. Meestal is er sprake van een meerjarige studie.

De OMNI hypnoseopleiding baseert zich op het gedachtengoed van Dave Elman.

Er is veel spraakverwarring rondom hypnose en hypnotherapie. Hypnose is het proces van een persoon in hypnose brengen en daarbij aanvaardbare suggesties kunnen geven.

Hypnotherapie is hypnose inzetten als middel bij mentale en fysieke klachten, maar ook bijvoorbeeld voor het verbeteren van leerprestaties en sportprestaties.

Op deze website maken wij een onderscheid tussen hypnose als het leren van krachtige technieken om iemand in hypnose te brengen, te kunnen testen weten op welk niveau iemand is in hypnose en hoe met behulp van directe suggesties eenvoudige problemen kunnen worden opgelost.

Met hypnotherapie bedoelen wij het totale proces van iemand in hypnose brengen en daarbij door middel van therapie zoals bijvoorbeeld partstherapie, universele therapie, regressietherapie op zoek te gaan naar de oorzaak van een probleem om het daarna eenvoudig op te kunnen lossen.

Wil je professioneel met hypnose en/of hypnotherapie aan de slag, ga dan na of de hypnoseopleiding erkend is. En als de hypnoseopleiding erkend is, ga dan na wat je vanuit je beroepsvereniging nodig hebt om aan hun voorwaarden te voldoen. Bijvoorbeeld gaat het om een bijscholing, module of vakopleiding. Is de opleiding op HBO-niveau en worden er EC’s voor gegeven.

De OMNI hypnose- en hypnotherapieopleiding zijn op HBO-niveau erkend en er worden EC’s voor gegeven.

Bij een opleiding op HBO niveau krijg je Europese Studiepunten. Onze opleidingen zijn op HBO niveau en er worden Europese Studiepunten voor gegeven.

Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft HypnoseMentor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument of afnemer elektronisch kan betalen, zal HypnoseMentor daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

HypnoseMentor behoudt zich het recht voor om deelnemers aan opleiding te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Ga na of je na de opleiding genoeg ‘bagage’ hebt om meteen aan de slag te gaan in het vakgebied. Bel andere hypnotherapeuten eens op en vraag naar hun ervaringen.

 

Met de OMNI hypnoseopleiding kun je meteen aan de slag voor het oplossen van eenvoudige problemen, het werken met angsten, stoppen met roken, verbeteren van sport- en leerprestaties. De meeste deelnemers vervolgen de opleiding met de OMNI hypnotherapieopleiding, waarbij je technieken leert om op zoek te gaan naar de oorzaak van een probleem (hypnoanalyse) en het werken met regressietherapie, partstherapie, Inner Child Therapy, vergeving en veel meer.

Ga na of je na de hypnoseopleiding voldoende ondersteuning hebt voor als met vragen zit.

 

Na de OMNI hypnoseopleiding kun je deelnemen aan gratis online bijeenkomsten en wordt er twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd om vakgenoten te ontmoeten en wordt er ook een inhoudelijk thema behandeld. Daarnaast krijg je via het lidmaatschap van de HypnoseCommunity toegang tot aanvullende informatie specifiek bij deze opleiding behorend en kun je deelnemen aan het daarbij behorende forum.

Ga na wat je allemaal bij de hypnoseopleiding krijgt ten aanzien van studiemateriaal, follow-up, faciliteiten tijdens de opleiding, een erkend diploma of certificaat.

 

Bij de OMNI hypnoseopleiding krijg je het volgende:

  • 60 studie-uren (klassikaal en thuisstudie) (2 EC’s).
  • Manual in de Nederlandse taal
  • Het boek Hypnotherapy van Dave Elman
  • De klassikale dagen zijn inclusief koffie/thee/lunch
  • De opleiding vindt plaats op onze eigen professionele locatie
  • Meer informatie over de OMNI hypnoseopleiding vind je hier.