Veelgestelde vragen hypnoseopleiding

OMNI is wereldleider op het gebied van hypnose en hypnotherapie. OMNI heeft op dit ogenblik meer dan 40 opleidingscentra in vier continenten. Niet alleen zijn de OMNI hypnose- en hypnotherapieopleidingen ISO 9001 gecertificeerd, het hypnose- en hypnotherapieproces is eveneens ISO 9001 gecertificeerd en mede daarom ook geselecteerd voor wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Zürich.

Wij adviseren om van de betreffende instituten de studiegidsen te downloaden en een vergelijking te maken op grond van het inhoudelijke aanbod en daarnaast ook een vergelijking te maken ten aanzien van reputatie, kwaliteit, verdiepingsmogelijkheden en ondersteuning na de opleiding.

Stel jezelf de volgende vragen:

  • Hoeveel studenten passen datgene dat ze geleerd hebben succesvol toe?
  • Hoe effectief zijn ze in hun werk?
  • Hebben ze hetgeen ze geleerd hebben kunnen toepassen in hun praktijk en zijn ze ook financieel succesvol?
  • Hoe goed zijn de docenten/instructeurs opgeleid en over hoeveel ervaring beschikken ze? Wat is hun opleidingsachtergrond en getuigschrift?
  • Kan ik in contact komen met studenten die de opleiding hebben gevolgd.
  • Is er kwaliteitscontrole ten aanzien van de docenten?
  • Welke feedback geven de studenten? Wordt deze gepubliceerd en zijn de reviews geverifieerd, dat wil zeggen onafhankelijk geregistreerd?
  • Zijn er ook medische professionals zoals artsen, tandartsen, psychologen en psychiaters die de opleiding volgen en aanbevelen?
  • Is de opleiding erkend en kun je naderhand ook aansluiten bij beroepsverenigingen?
  • OMNI kan op alle vragen positief antwoorden. Je kunt contact leggen met een van onze oud-studenten via de OMNI-finder.

De hypnose- en hypnotherapieopleiding van OMNI alsmede de opleiding tot Klinisch Hypnotherapeut zijn erkend op HBO-niveau en er worden EC’s voor toegekend en geven daarmee aansluiten tot diverse beroepsverenigingen waardoor met de juiste studiebelasting vergoeding door verzekeringen mogelijk is.

De OMNI opleidingen zijn ISO 9001 gecertificeerd.

De OMNI hypnose- en hypnotherapieopleiding zijn op HBO-niveau erkend en er worden EC’s voor gegeven.

Met hypnotherapie bedoelen wij het totale proces van iemand in hypnose brengen en daarbij door middel van therapie zoals bijvoorbeeld partstherapie, universele therapie, regressietherapie op zoek te gaan naar de oorzaak van een probleem om het daarna eenvoudig op te kunnen lossen.

Het is maar de vraag of dat de OMNI opleiding duurder is in vergelijking met anderen. Bij het volgen van een hypnoseopleiding gaat het er niet om of je mensen in hypnose kunt krijgen, maar of dat je vrijwel iedereen die naar je praktijk komt in hypnose kunt krijgen. Ben je in staat om ze te helpen hun problemen op te lossen of vertellen ze later: “Ik heb hypnose geprobeerd maar het werkt niet.” We komen regelmatig mensen tegen die elders een opleiding hebben gevolgd en niet tevreden zijn met de resultaten in hun werk. Zij volgen dan bij OMNI aanvullende masterclasses of volgen de volledige hypnotherapieopleiding. Veel van het aanbod elders richt zich op directe hypnose suggestietherapie. OMNI biedt een opleiding waarbij hypnoanalyse, dat wil zeggen het op zoek gaan naar de oorzaak volledig aan bod komt. Daarbij worden allerlei technieken geleerd om het probleem op te lossen in plaats van te werken met symptoombestrijding.

OMNI biedt een bijzonder complete, veelomvattende hypnose- en hypnotherapieopleiding op HBO-niveau, waarbij alle aspecten van het hypnosevak aan bod komen zoals in de studiegids wordt weergegeven. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het intakegesprek, de juiste houding en intonatie, alle verfijnde technieken die nodig zijn om het vak met vertrouwen te kunnen uitoefenen en kun je na de opleiding vol zelfvertrouwen aan de slag om ook de moeilijkste cliënten in hypnose te brengen en te helpen met een lichamelijke of geestelijke verandering, inclusief het toepassen van de gepatenteerde Ultra Height® methode.

OMNI is de ‘Mercedes-Benz’ onder de hypnoseopleidingen. We willen onze studenten zoveel mogelijk echte waarde meegeven. Waardevolle, nuttige en bewezen inhoud die echt werkt voor cliënten. We willen daarom niet de ‘goedkoopste’ zijn. Toch denken wij dat we uiteindelijk wel de beste product-prijsverhouding hebben van alle opleidingen/trainingen, omdat je na de OMNI opleiding geen andere opleidingen meer hoeft te volgen om je comfortabel te voelen in het werk. Met onze opleiding krijg je alle benodigde kennis en praktijk aangereikt. OMNI werkt voortdurend aan productverbetering, -uitbreiding en -ontwikkeling, naast het feit dat wij nauwgezet alle wetenschappelijke ontwikkelingen volgen. OMNI biedt een unieke follow-up in de vorm van masterclasses zoals Hypnose met kinderen, Medische hypnose, Hypnose voor de tandarts, Stress Management & Burn-out Preventie seminars, Zelfhypnose voor groepen en veel meer.

OMNI docenten/instructeurs zijn veelgevraagde sprekers en presentatoren op internationale seminars en conventies omdat zij overtuigen door competentie en professionaliteit. OMNI staat voor kwaliteit in haar opleidingen en opleidingsmaterialen, is cliëntgecentreerd en resultaatgericht. Tijdens de opleiding worden bijzondere materialen vertoond die voor geen enkele andere opleiding beschikbaar zijn.
Na het behalen van de OMNI opleiding mag je deelnemen aan de wereldwijde OMNI community met daarin een schat aan informatie over alle mogelijke hypnoseonderwerpen.

Het voeren van het OMNI logo is mogelijk na het volgen van OMNI hypnotherapieopleiding. Ook al kun je OMNI logo soms terugvinden op de webpagina’s van andere aanbieders van hypnoseopleidingen, OMNI staat immers bekend als een van de beste hypnose- en hypnotherapieopleidingen wereldwijd – je kunt de echte OMNI opleidingen alleen volgen bij door OMNI erkende trainingscentra. 

Er zijn twee bekende moderne grondleggers van hypnose, namelijk Milton Erickson en Dave Elman. Milton Erickson staat bekend om technieken die zich vooral baseren op indirecte hypnose en spraaktherapie. Het werk van Milton Erickson is de inspiratiebron geweest voor NLP (Neurolinguistisch programmeren). Dave Elman staat bekend om zijn directe no-nonsense hypnosetechnieken en het werken met diepe trancestaten. Hij is wereldbekend om zijn inductietechniek (de Dave Elman inductie). OMNI studenten leren vanaf de eerste dag van hun opleiding om met vertrouwen te kunnen hypnotiseren. Het gedachtegoed van Dave Elman wint de laatste jaren steeds meer terrein vanwege zijn krachtige methodes om in korte tijd fysieke en mentale veranderingen te bewerkstelligen.

OMNI baseert haar methoden voor een deel op het werk van Dave Elman. De grondlegger van OMNI, Gerald Kein, is een directe leerling van Dave Elman en is ervoor verantwoordelijk dat deze methoden zich verder hebben ontwikkeld.

Deze OMNI hypnose- en hypnotherapieopleiding alsmede de opleiding tot Klinisch hypnotherapeut is geschikt voor zowel de beginner als de gevorderde hypnotherapeut. Voor deskundigen als artsen, tandartsen, psychologen en verpleegkundigen kan deze opleiding waardevolle technieken aandragen die in de praktijk direct kunnen worden toegepast. Wereldwijd zijn er in deze beroepsgroepen OMNI gediplomeerden. Andere beroepsgroepen kunnen technieken leren die een aanvulling bieden in hun werk zoals coaches, HRM manager, brandweerlieden, verpleegkundigen, ambulancemedewerkers en EHBO’ers. Deze opleiding is eveneens geschikt voor mensen die zoeken naar aanvullende, verrijkende kennis. Deze opleidingen worden op HBO niveau gegeven.

De toepassingen zijn bijzonder veelzijdig. Cliënten helpen af te komen van angsten en fobieën, astma, gewichtsproblemen, anorexia en boulimia, stemmingswisselingen, bedplassen, stotteren, dwangmatig gedrag, concentratieproblemen, impotentie en seksualiteit, vruchtbaarheidsproblemen, pijnloos bevallen, verbeteren van sportprestaties, studieproblemen, stressmanagement, burn-out, stoppen met roken, verbeteren van zelfvertrouwen, traumaverwerking, prikkelbaar darmsyndroom, ADHD, pijnbestrijding, migraine, anesthesie, nagelbijten, tandenknarsen en veel meer.

Veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat hypnose wordt toegepast in de geneeskunde. Op dit ogenblik worden kleinere en grotere operaties verricht met hypnose in o.a. Engeland, Duitsland, België, Zwitserland en Italië. In relatie hiermee kan hypnose worden gebruikt voor het beïnvloeden van een aantal lichaamsprocessen zoals het verlagen van de bloeddruk, stoppen van bloedingen, stoppen van de kokhalsreflex en bevorderen van het genezen van wonden, herprogrammeren van cellen tot aan het DNA).

OMNI Hypnotherapeuten staan aan het front van de cutting edge hypnose – vele OMNI’s zijn voorloper in een hun betreffende specialisatie en succesvol in hun werk.

OMNI Hypnosis Training Center® Netherlands is sinds 4 maart 2013 voor beroepsopleidingen vrijgesteld van BTW op grond van een positieve accreditatie door CPION en opgenomen in het CRKBO register.

Of vergoeding via verzekeringen mogelijk is, hangt mede van de beroepsvereniging af en van de vooropleiding die je hebt gehad.

Verzekeringen vragen nu eenmaal om een driejarige opleiding inclusief een opleiding psychologische basis kennis volgens PLATO model.

De beroepsvereniging Catcollectief neemt in haar beslissing andere opleidingen op HBO niveau mee. Wij adviseren om met hen via hun chatfunctie contact te leggen over de mogelijkheden.