Visual van een brein

Doorbraak in hypnose onderzoek met onthulling van twee hypose staten

De OMNI-hypnose inducties, gebaseerd op de methodes van Dave Elman en Gerald Kein, zijn wetenschappelijk gevalideerd.

De Universiteit van Zürich heeft in samenwerking met OMNI Hypnosis International / Hypnose.NET GmbH een baanbrekende studie gepubliceerd die nieuw licht werpt op hoe ons brein hypnose ervaart. Dit onderzoek, onderdeel van het HypnoScience®-project, is een grote stap voorwaarts in het begrijpen en accepteren van hypnotherapie in de samenleving en de geneeskunde.

Twee verschillende hypnotische staten in beeld gebracht

De studie, uitgevoerd met 50 gezonde en hypnose-ervaren proefpersonen, toont aan dat hypnose leidt tot specifieke veranderingen in de functionele connectiviteit van de hersenen. De resultaten tonen aan dat hypnose niet alleen zichtbaar en meetbaar is in de hersenen, maar ook dat er minstens twee verschillende hypnotische staten bestaan (Somnambulisme1 en de Esdaile-staat2). Dit is het onderwerp van controversieel debat in de wetenschappelijke gemeenschap, en de resultaten breiden ons begrip van hypnose aanzienlijk uit. Daarnaast is er over het algemeen weinig consensus over de neurale mechanismen van hypnose – ook hier levert de studie een waardevolle bijdrage en draagt bij aan de discussie over welke hersengebieden betrokken zouden kunnen zijn wanneer iemand gehypnotiseerd is.

Standaardisatie en reproduceerbaarheid

De OMNI hypnose inducties, gebaseerd op de methodes van Dave Elman en Gerald Kein, zijn wetenschappelijk gevalideerd. De verkregen resultaten zijn extreem robuust; hypnose kan worden waargenomen door de veranderde functionele connectiviteit in de hersenen. Met andere woorden, je kunt in de MRI-scanner zien wanneer de hersenen in hypnose zijn. De gegevens tonen aan dat de staat van Somnambulisme1 en Esdaile2 betrouwbaar bereikt worden met onze gestandaardiseerde en reproduceerbare methoden, zelfs in moeilijke scanneromgevingen (kleine ruimtes, lawaai, enz.). Dit is van groot belang omdat er in vorige studies veel inconsistentie was en een gebrek aan coherente methodologische standaarden, wat vaak leidde tot heterogene resultaten. De precies gestandaardiseerde OMNI hypnose inducties, die gereproduceerd kunnen worden door elke getrainde OMNI hypnotherapeut, zullen ditprobleem in de toekomst oplossen.

Vergelijkingen met Propofol en LSD

Interessant genoeg vertoonden de proefpersonen in Somnambulisme (1) vergelijkbare patronen in sommige gebieden van de hersenen als degenen bij wie anesthesie werd opgewekt met Propofol. In hypnose ben je je echter altijd volledig bewust, dus de staat zijn niet vergelijkbaar. Van Propofol wordt gezegd dat het een ontspannend en euforisch effect heeft, een waarneming die ook vaak wordt ervaren in hypnose.
In de Esdaile-staat (2) rapporteerden de proefpersonen vaak een veranderde lichaamsperceptie of een volledige “ontkoppeling” van het lichaam. Blijkbaar worden deze waarnemingen geassocieerd met gewijzigde koppelingsmechanismen van de corticale somatosensorische integratiesystemen in de hersenen, zoals vaak wordt gevonden in bewustzijnstoestanden die door LSD (en andere drugs) worden opgewekt. De auteurs wijzen erop dat verdere studies nodig zijn om deze hypothese te bevestigen.

1) Somnambulisme:
Een diepe staat van hypnose, die een voorwaarde is voor moderne en ontsluierende hypnotherapie (Regressie naar Oorzaak), maar ook voor het mogelijk maken van pijnverminderende sensaties (hypno-analgesie), tandheelkundige werkzaamheden of pijnvrije bevallingen.

2) Esdaile staat:
Een zeer diepe staat van diepe hypnose waarin een mentale euforie kan worden ervaren en, naast andere opwindende effecten die nog niet onderzocht zijn, automatisch een volledige afwezigheid van pijn wordt bereikt (hypno-anesthesie). De Esdaile-staat kan worden gebruikt bij de behandeling en begeleiding van burn-out cliënten, bij pijnbestrijding en bij algemeen herstelwerk. Daarnaast kunnen grote chirurgische ingrepen worden uitgevoerd zonder het gebruik van pijnmedicatie of chemische anesthesie

Betekenis voor de praktijk

Deze resultaten hebben een directe invloed op onze praktijk en trainingsmethoden; ze versterken de effectiviteit enwetenschappelijke aard van onze benaderingen en openen nieuwe wegen voor het gebruik van hypnose in de geneeskunde en therapie, waardoor hypnose een belangrijk hulpmiddel wordt in de moderne gezondheidszorg.

Link naar het onderzoek: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2023.1286336/full

Wil je een hypnoseopleiding volgen met een solide wetenschappelijke onderbouwing, meld je dan aan voor de OMNI hypnose opleiding.