Schild visual

Immuunsysteem en hypnotherapie

Immuunsysteem en hypnotherapie: Het oude paradigma over emoties leert ons dat emoties een product van de hersenen zijn. Nieuw onderzoek laat echter zien dat emoties even veel te maken hebben met het brein en het lichaam als met het hart. Nieuw onderzoek toont ook aan dat er geen sprake is van een hiërarchisch model tussen de hersenen en de rest van het lichaam, maar dat er een meerrichtingsverkeer gaande is tussen belangrijke systemen zoals zenuwstelsel, endocrien systeem en immuunsysteem als onderdelen van een grote eenheid c.q. netwerk welke door dr. Pert ‘mind/body’ wordt genoemd. In haar baanbrekend wetenschappelijk onderzoek merkt dr. Pert op: “De waarheid is dat de centralisatie van geest en emoties een nieuw paradigma is dat alles wegvaagt, net zoals het inzicht dat de aarde om de zon draait dat vijfhonderd jaar geleden deed. Maar emoties vormen de sleutel die verklaart hoe energie geneest, hoe de geest materie wordt, en hoe we onze werkelijkheid scheppen.” Dr. Pert heeft ontdekt hoe emoties betrokken zijn in het proces van vertaling van informatie in fysieke realiteit. Je fysieke realiteit, je lichaam manifesteert dat wat je voelt, zegt of gelooft. “Your body is your unconscious mind”, aldus dr. Pert.

Onderzoek laat zien dat woede of boosheid het immuunsysteem sterk kunnen verlagen. Onderzoekers vroegen gezonde proef personen zich te richten op woede/boosheid of liefdevolle gevoelens terwijl ze het gehalte van het immunoglobulin A maten. Immunoglobulin A is een belangrijk antilichaam dat een beschermlaagje om de cellen vormt om ze te beschermen tegen aanvallen van bacteriën en virussen. Uit dit onderzoek blijkt dat alleen de gedachte aan een boze ervaring het immunoglobulin A afbreekt waardoor mensen vatbaarder worden voor infecties. Deze vermindering van de immuunsysteem werking duurt zelfs zes uur na de activering van die gedachte. Liefdevolle gevoelens integendeel versterken het immunoglobulin A beschermlaagje en dus het immuunsysteem.

Recent onderzoek komt tot de conclusie dat chronische onderdrukking van emoties het psychosomatisch netwerk ontregelt. Depressie bv. werd door Freud beschreven als ‘tegen zichzelf heroriënteerde boosheid’. Vaak rijst in deze context ook de vraag of onderdrukte boosheid of andere negatieve emoties kanker kunnen veroorzaken.

In 1940 kwam psychiater Wilhelm Reich tot het resultaat dat kanker direct te maken heeft met onderdrukte emoties. Hierdoor kwam hij in diskrediet, echter zijn werk werd doorgezet en in jaren 1980 andere studies lieten zien dat het immuunsysteem sneller herstelt bij patiënten die in contact zijn met hun emoties en het (bijna) niet herstelt bij patiënten die emoties negeren.  Het onderzoek van prof. David Spiegel heeft ook aangetoond dat binding hebben met eigen emoties en die kunnen uitdrukken bepalend is voor het herstel van kanker patiënten.

Dit in het oog houdend, zien we dat hypnotherapeuten een belangrijk instrument in handen hebben met behulp waarvan ze de nodige en gewenste veranderingen kunnen bewerkstelligen als het gaat om bewustwording, verwerking en het loslaten van onverwerkte emotionele ballast. Denk bv. aan technieken zoals leeftijdsregressie, vergeving, inner child en ontspanning.

Referenties:

  • C. Pert – Molecules of Emotion. Why You Feel the Way You Feel. Simon & Schuster Australia Sydney, 1997.
  • HeartMath Benelux – Hartcoherentie – de kracht van emoties. HeartMath Benelux. A Change of Heart Changes Everything, 2002.