visual brein

Hypnose een veranderde neurofysiologische toestand

In Zwitserland vindt een grootschalig onderzoek plaats om de veranderde neurofysiologische toestand van het bewustzijn door hypnose in beeld te brengen.

Deze week werd de website gelanceerd die binnenkort de resultaten van dit onderzoek gaat publiceren. Over de achtergrond van dit onderzoek schrijft men als volgt:

In orthodoxe medische en academische kringen wordt hypnose vaak als taboe, esoterisch en onwetenschappelijk beschouwd. Dit ondanks het feit dat klinische studies goed bewijs tonen van de effectiviteit van hypnose in een breed scala van aandoeningen zoals prikkelbare darm syndroom, acute/chronische pijn, angst en fobieën, depressie, posttraumatische stress-stoornis, dermatologische klachten en astma.

Een van de belangrijkste redenen voor de scepsis ten aanzien van hypnose in de academische omgeving is het gebrek aan inzicht in de werkingsmechanismen ervan. Ondanks de vele basisonderzoeken die sinds de jaren negentig tot op heden zijn uitgevoerd, bestaat er nog steeds geen consensus over de neurofysiologische en neuropsychologische werkingsmechanismen. Een actueel en zeer uitgebreid overzicht vat dit feit treffend samen:

“Ondanks het groeiende aantal neuroimaging studies die hypnose onderzoeken, is er weinig consensus over de neurale mechanismen en is er (te) veel inconsistentie tussen de resultaten. De complexiteit van hypnose, in combinatie met het gebrek aan coherente methodologische normen op dit gebied, zou deze heterogeniteit van de resultaten kunnen verklaren”. (Landry, M., Lifshitz, M., & Raz, A. (2017)). Hersencorrecties van hypnose: Een systematisch overzicht en meta-analytische exploratie. Neurowetenschappen en bio-gedragsanalyses)”

Vrouw staat in zonlichtstralenVerder wordt op de website ingegaan op het feit dat met name de zeer uiteenlopende gebruikte methoden om hypnose te onderzoeken het moeilijk maakt om de onderzoeken behoorlijk te repliceren. Definities van de staat van hypnose worden in de studies zelden beschreven, wat vergelijkbaarheid van onderzoek bemoeilijkt. Daarnaast wordt meestal slechts één onderzoeksmethode gebruikt om de verschillende aspecten van de hersenfunctie te meten met daarbij bovendien met te kleine aantallen steekproeven wordt gewerkt, waardoor de statistische analyse minder betrouwbaar wordt.

Om aan deze problemen tegemoet te komen is door de Universiteit van Zürich in samenwerking met Hypnose.net een samenwerkingsproject opgezet om hoogwaardig onderzoek te doen naar het neurofysiologische fenomeen van hypnose met als doel een solide basis te bouwen waarop verdere klinische studies kunnen worden gebaseerd.

De onderzoekers hopen een bijdrage te kunnen leveren aan het indammen van de escalerende kosten van de gezondheidszorg door tegelijkertijd het herstelproces te verbeteren en te verkorten.

De onderzoekers gaan robuust aan de slag op grond van het volgende:

  • Gebruik maken van de ISO-gecertificeerde methode waardoor een zeer gestandaardiseerde, reproduceerbare en uniforme inductie van verschillende hypnose toestanden mogelijk is.
  • Duidelijke definitie van hypnose volgens OMNI
  • Er worden minstens 50 testpersonen in onze metingen opgenomen om een adequaat statistisch overzicht te kunnen maken. 
  • Multimodale aanpak door gebruik te maken van zoals fMRI (bloedstroomveranderingen door neurale activiteit), magnetische resonantiespectroscopie (MRS, neurochemie van de hersenen) en elektro-encefalografie (EEG, elektrische hersengolven) om zo diepere en uitgebreidere inzichten in de functionele mechanismen van hypnose te krijgen.

Op de website van HypnoScience kun je meer lezen over de achtergrond van dit onderzoek. De resultaten worden later gepubliceerd.

Geïnteresseerd geworden in hypnose? Om meer te weten te komen over hypnose vanuit algemene belangstelling of het volgen van een opleiding waarbij de wereldwijd gestandaardiseerde OMNI-hypnose wordt aangeleerd, meld je dan aan voor een gratis webinar, informatieochtend of instapcursus hypnose.