vrouw met pijn in buik

Hypnotherapie en het Prikkelbaredarmsyndroom

Hypnotherapie die gericht is op de darmen is bijzonder effectief in de behandeling van het Prikkelbaredarmsyndroom bij kinderen volgens onderzoek van de Nederlandse arts mevrouw A.M. Vlieger e.a. dat gepubliceerd is Gastroenterology. Andere studies tonen inmiddels aan dat hypnotherapie ook effectief is bij de behandeling van volwassenen.

Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is volgens Wikipedia de meest voorkomende chronische darmaandoening. “Ongeveer 5 tot 20% van de Belgische en Nederlandse mannen en 15 tot 20% van de vrouwen heeft PDS.[1] 75% van de patiënten zijn vrouwen. De helft van de patiënten is jonger dan 35 jaar wanneer de diagnose gesteld wordt en nog eens 40% bevindt zich in de leeftijdscategorie tussen 35 en 50 jaar.”  Een belangrijke reden om eens na te gaan wat de mogelijkheden zijn om hypnotherapie in te zetten.

Wat is PDS?

Prikkelbaredarmsyndroom (PDS), ook wel spastische darm of spastisch colon genoemd, is een chronische darmstoornis, waarbij de beweeglijkheid (peristaltiek) van het darmstelsel chronisch is verstoord. Onder normale omstandigheden zorgen de darmen ervoor dat het voedsel gekneed en getransporteerd wordt. Bij PDS gaan de bewegingen van de darm te snel of te langzaam. Dit gaat gepaard met buikklachten gecombineerd met een afwijkende stoelgang. De klachten nemen soms af bij defecatie of veranderen wanneer de ontlasting verandert. PDS kan van grote invloed zijn op iemands leven. PDS-patiënten ervaren vaak onbegrip en maatschappelijke problemen. Voor PDS kunnen geen specifieke oorzaken gevonden worden. Sommigen spreken daarom liever vanonverklaarde buikklachtenDe Engelse benaming, die in België en Nederland ook nog vaak gebruikt wordt is Irritable Bowel Syndrome of IBS, niet te verwarren met IBD, Inflammatory Bowel Disease. ” volgens Wikipedia. 

Hoe kan hypnotherapie een bijdrage aan het verbeteren van PDS klachten?

Hypnotherapie kan een belangrijke bijdrage leveren door het aanleren van zelfhypnose zodat de cliënt meer controle krijgt over een aantal eigen lichaamsprocessen zoals het afvoeren van overtollige stress en pijnbestrijding. Als het probleem rondom de PDS klachten verband houdt met een negatieve gebeurtenis uit het verleden, dan kan met behulp van hypnotherapie die gebeurtenis teruggevonden worden en de negatieve invloed ervan worden geëlimineerd.

PDS is een klacht waarvoor vaak onbegrip heerst in de omgeving. Gelukkig hebben we de beschikking over technieken die heel veel kunnen betekenen voor de de mensen die met deze klachten worden geconfronteerd.

Hypnotherapy for Children With Functional Abdominal Pain or Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial, Gastroenterology, Volume 133, Issue 5, Pages 1430–1436, November 2007

Testimonial van Lindsey op 21 oktober 2014

Evaluatie hypnosesessie

12 september 2014 heb ik een hypnosesessie gehad. Ik heb last van een spastische darm en was benieuwd of hypnotherapie de oplossing voor dat probleem was. Ik weet niet hoe de spastische darm bij mij is ontstaan. De klachten kunnen ontstaan door bepaald voedsel, maar ook andere prikkels zoals drukte of spanningen.

Ik vond het leuk en interessant om onder hypnose te gaan. Ik denk niet dat de hypnosesessie het probleem volledig heeft opgelost, omdat het ook te maken heeft met je voedselconsumptie. Bij het onder controle krijgen van drukte en spanningen, waardoor de klachten van een spastische darm kunnen ontstaan, heeft hypnose mij erg geholpen. Bij eventuele drukte en spanningen volg ik de instructies die ik van mijn hypnotherapist heb gehad.

Het eerste gedeelte van de sessie ging voor mij iets te snel, waardoor ik niet onder hypnose kwam. Dit komt door het wat snelle aftellen, ik kon mezelf niet in 10 seconden verder onder hypnose brengen. Mijn rationele gedachte bleef nog te veel aanwezig. Ook het feit dat de cameraman bij de sessie was hielp niet echt.

Tijdens de sessie heb ik geleerd om mezelf onder hypnose te brengen. Dit heeft mij de afgelopen tijd erg geholpen met het onder controle krijgen van drukte en/of spanningen. Ik merk dat ik een stuk relaxter ben. De hypnotherapist heeft mijn buik/darmen toegesproken en ik geloof dat het daadwerkelijk effect heeft gehad. De eerste twee weken na de sessie heb ik weinig tot geen buik- en darmklachten gehad. Hiernaast zet ik de zelfhypnose ook vaker en bij andere situaties in. Ik heb bijvoorbeeld een hekel aan in de rij staan voor mijn boodschappen. Ik irriteerde me erg snel aan mensen. Nu ik mezelf ook kort onder hypnose kan brengen irriteer ik me veel minder en vind ik het in de rij staan een stuk minder vervelend.

Bij zelfhypnose zie ik continu de zelfde roltrap die mij dieper onder hypnose ben. Bij ‘het licht uit doen van mijn rationele gedachte’ zie ik mezelf als een bloedplaatje die snel door mijn aderen stroomt om de lamp in mijn hersenen uit te zetten. Ik heb na de hypnosesessie het idee dat ik mijn onderbewust zijn beter heb leren kennen.