Hypnoseopleidingen  weer op locatie

Hypnoseopleidingen weer op locatie

 

 De hypnose- en hypnotherapieopleiding mogen weer op locatie worden gegeven. We verheugen ons daarom om weer te kunnen starten en op korte termijn bieden wij de volgende opleidingen aan: 

Locatie

Wij een mooie ruime locatie, waarbij de zaal is ingericht op 1,5 per deelnemer. Andere gezondheidsgerelateerde maatregelen zijn eveneens getroffen, waaronder standaard filtering van de lucht via het plafond en daarnaast twee extra luchtfilters. 

 

 

 

Geïnteresseerd in hypnose? Om meer te weten te komen over hypnose vanuit een algemeen belang of om een opleiding te volgen, meld je dan aan voor een gratis webinar

Nieuwe hypnose-podcast van HypnoMum en Ayla

Nieuwe hypnose-podcast van HypnoMum en Ayla

In deze podcasts met HypnoMum en Ayla praten over wat hypnose is. Ons doel achter deze tweewekelijkse serie podcasts is om plezier te hebben en mensen te informeren over wat hypnose nu eigenlijk is.

Ook te beluisteren via Spotify https://open.spotify.com/playlist/4PSszNgHsFyUxilf21t0VD en SoundCloud https://soundcloud.com/hypnosis_by_hypnomum/sets/hypnomum-and-ayla-talk-about

02 What is hypnosis

 

01 Meet HypnoMum and Ayla

Geïnteresseerd in hypnose? Om meer te weten te komen over hypnose vanuit een algemeen belang of om een opleiding te volgen, meld je dan aan voor een gratis webinar

Carcinos opleiding hypnose bij ziekte vernieuwd

Carcinos opleiding hypnose bij ziekte vernieuwd

De hypnose opleiding Carcinos voor het werken met ziekten is vernieuwd en uitgebreid met een tweede dag. De opleiding wordt gegeven op HBO-niveau.

Diversiteit aan onderwerpen

In deze opleiding komt een diversiteit aan onderwerpen aan bod. Allereerst wordt gekeken naar de concepten gezondheid en genezing. Deze worden vanuit een aantal invalshoeken belicht. Tevens wordt gekeken vanuit een spirituele benaderingswijze.

Er wordt een verbinding gelegd tussen hypnose en de kwantumfysica. De rol van DNA wordt vanuit een gehele andere optiek benaderd en ingegaan wordt op het onderzoek dat laat zien dat met woorden en gedachten DNA kan worden beïnvloed. 

Ondersteunende technieken bij kanker

LichtpoortEen belangrijk deel van de opleiding gaat over ondersteunende technieken van hypnose bij kanker. Onderwerpen daarbij zijn zelfhypnose bij kanker, wegnemen van de invloed van toxische woorden, scripts voor ondersteuning en nog veel meer. Er wordt gekeken naar emotionele ondersteuning en technieken om belasting van het immuunsysteem te verminderen.

 

Lichtbol regressietechniek

Vrouw in lichtbolIn deze opleiding wordt de lichtbol regressietechniek besproken. Een meer spirituele vorm van een regressietechniek.

 

Ondersteuning met hypnose bij andere ziekten

Tijdens de opleiding wordt gekeken naar wat de bijzondere aandachtspunten kunnen zijn van het toepassen van hypnose bij andere ziekten en problemen:

  • Fybromyalgie
  • Diabetes
  • Onvruchtbaarheid
  • Chronische stress

 Meer informatie en aanmelden via deze link

 

Geïnteresseerd geworden in hypnose? Om meer te weten te komen over hypnose vanuit algemene belangstelling of het volgen van een opleiding, meld je dan aan voor een gratis webinar, informatieochtend of instapcursus hypnose.

Gratis deelname aan hypnose congres

Gratis deelname aan hypnose congres

Van vrijdag 30 oktober t/m zondag 1 november vindt het 8ste internationale hypnose congres plaats. Deze keer is er om vanzelfsprekende redenen een online congres gepland. Iedereen kan gratis deelnemen aan het congres en daarbij zes sprekers volgen.  Mocht je toegang willen hebben tot alle sprekers, dan kun je een toegangsticket kopen. De presentaties blijven voor zowel de gratis versie als de betaalde versie tot 28 februari 2021 online te bekijken.

Internationale sprekers

Er komen meer dan 50 sprekers aan het woord vanuit de gehele wereld, waaronder tal van bekende personen. Daarbij kun je een keuze maken uit een grote diversiteit aan onderwerpen en met een betaald ticket kun je alle presentaties bekijken.

Presentatie wetenschappelijk onderzoek

Tijdens het online congres wordt op 30 oktober om 19.00 uur een speciaal moment ingeruimd voor de resultaten van een van de grootste onderzoeken over hypnose wereldwijd.

Meer informatie en aanmelden via deze link

Hypnose een veranderde neurofysiologische toestand

Hypnose een veranderde neurofysiologische toestand

In Zwitserland vindt een grootschalig onderzoek plaats om de veranderde neurofysiologische toestand van het bewustzijn door hypnose in beeld te brengen.

Deze week werd de website gelanceerd die binnenkort de resultaten van dit onderzoek gaat publiceren. Over de achtergrond van dit onderzoek schrijft men als volgt:

In orthodoxe medische en academische kringen wordt hypnose vaak als taboe, esoterisch en onwetenschappelijk beschouwd. Dit ondanks het feit dat klinische studies goed bewijs tonen van de effectiviteit van hypnose in een breed scala van aandoeningen zoals prikkelbare darm syndroom, acute/chronische pijn, angst en fobieën, depressie, posttraumatische stress-stoornis, dermatologische klachten en astma.

Een van de belangrijkste redenen voor de scepsis ten aanzien van hypnose in de academische omgeving is het gebrek aan inzicht in de werkingsmechanismen ervan. Ondanks de vele basisonderzoeken die sinds de jaren negentig tot op heden zijn uitgevoerd, bestaat er nog steeds geen consensus over de neurofysiologische en neuropsychologische werkingsmechanismen. Een actueel en zeer uitgebreid overzicht vat dit feit treffend samen:

“Ondanks het groeiende aantal neuroimaging studies die hypnose onderzoeken, is er weinig consensus over de neurale mechanismen en is er (te) veel inconsistentie tussen de resultaten. De complexiteit van hypnose, in combinatie met het gebrek aan coherente methodologische normen op dit gebied, zou deze heterogeniteit van de resultaten kunnen verklaren”. (Landry, M., Lifshitz, M., & Raz, A. (2017)). Hersencorrecties van hypnose: Een systematisch overzicht en meta-analytische exploratie. Neurowetenschappen en bio-gedragsanalyses)

HypnoScience onderzoekVerder wordt op de website ingegaan op het feit dat met name de zeer uiteenlopende gebruikte methoden om hypnose te onderzoeken het moeilijk maakt om de onderzoeken behoorlijk te repliceren. Definities van de staat van hypnose worden in de studies zelden beschreven, wat vergelijkbaarheid van onderzoek bemoeilijkt. Daarnaast wordt meestal slechts één onderzoeksmethode gebruikt om de verschillende aspecten van de hersenfunctie te meten met daarbij bovendien met te kleine aantallen steekproeven wordt gewerkt, waardoor de statistische analyse minder betrouwbaar wordt.  

Om aan deze problemen tegemoet te komen is door de Universiteit van Zürich in samenwerking met Hypnose.net een samenwerkingsproject opgezet om hoogwaardig onderzoek te doen naar het neurofysiologische fenomeen van hypnose met als doel een solide basis te bouwen waarop verdere klinische studies kunnen worden gebaseerd.

De onderzoekers hopen een bijdrage te kunnen leveren aan het indammen van de escalerende kosten van de gezondheidszorg door tegelijkertijd het herstelproces te verbeteren en te verkorten. 

De onderzoekers gaan robuust aan de slag op grond van het volgende:

  • Gebruik maken van de ISO-gecertificeerde methode waardoor een zeer gestandaardiseerde, reproduceerbare en uniforme inductie van verschillende hypnose toestanden mogelijk is.
  • Duidelijke definitie van hypnose volgens OMNI
  • Er worden minstens 50 testpersonen in onze metingen opgenomen om een adequaat statistisch overzicht te kunnen maken. 
  • Multimodale aanpak door gebruik te maken van zoals fMRI (bloedstroomveranderingen door neurale activiteit), magnetische resonantiespectroscopie (MRS, neurochemie van de hersenen) en elektro-encefalografie (EEG, elektrische hersengolven) om zo diepere en uitgebreidere inzichten in de functionele mechanismen van hypnose te krijgen.

Op de website van HypnoScience kun je meer lezen over de achtergrond van dit onderzoek. De resultaten worden later gepubliceerd.

Geïnteresseerd geworden in hypnose? Om meer te weten te komen over hypnose vanuit algemene belangstelling of het volgen van een opleiding waarbij de wereldwijd gestandaardiseerde OMNI-hypnose wordt aangeleerd, meld je dan aan voor een gratis webinar, informatieochtend of instapcursus hypnose.

Missie-visie-strategie voor therapeuten

Missie-visie-strategie voor therapeuten

Missie-visie-strategie

strategie visualEen missie-visie-strategie voor therapeuten? Is dat niet meer iets voor grote bedrijven en marketinggoeroes zul je denken. Niets is minder waar. Ook kleine bedrijven, zelfstandigen zonder personeel en therapeuten kunnen veel baat hebben van een goed geformuleerde missie, visie en strategie.
Een missie oftewel een missieverklaring van een bedrijf geeft aan wat het doet en wat haar bestaansrecht is. Uit de missie komt het onderscheidende karakter van een organisatie naar voren.
Een visie geeft meer de toekomstdroom van het bedrijf: wat wil de organisatie op lange termijn realiseren en waar staat ze voor.
In de strategie wordt vastgelegd welke bedrijfsactiviteiten worden ondernomen, op welke markten met welke ondernemers en met welke product/marktcombinaties. 

Onderscheiden vermogen

Door je missie-visie-strategie helder voor ogen te hebben, creer je onderscheidend vermogen voor de je afnemers (cliënten). Ze weten dan precies waar je goed in bent en waar ze je voor kunnen benaderen. Het helpt in de marketing. Aan iederen van alles binnen je vakgebied aanbieden is natuurlijk mogelijk, maar het helpt niet om vindbaar te zijn op het grote internet. Hoe meer je je richt tot een bepaalde doelgroep met een bepaalde dienst, des meer onderscheidend je bent op internet en des te gemakkelijker word je gevonden.

 Nieuwe cursus

HypnoseMentor biedt de online cursus Missie-Visie-Strategie aan waarbij je stap voor stap in het proces wordt meegenomen om je eigen missie, visie en strategie te bepalen dat uitmondt in een plan van aanpak. Deze cursus is onderdeel van de vakopleiding Master Hypnotherapeut, maar kan ook als losse module worden gevolgd door een ieder die daar belangstelling voor heeft. Deze cursus wordt op HBO-niveau gegeven en staat voor 0,5 Europese studiepunten. 

Eenvoudige opzet

Het maken van een missie, visie en strategie kan bijzonder complex zijn, zeker als je kijkt naar grote bedrijven. In deze cursus hebben we de complexiteit er uitgehaald. De analyses vinden plaats op een eenvoudig niveau zonder de complexiteit van ingewikkelde productieprocessen, personeelsstructuren en marketingstructuren. Alle onderdelen worden eenvoudig uitgelegd en door tussentijds opdrachten uit te voeren word je meegenomen in het gehele proces. Verder is er ondersteuning voor wie daar behoefte aan hebben door middel van online bijeenkomsten over de cursus met de docent en andere cursisten. 

Meer informatie en aanmelden

Via de volgende link vind je meer informatie en kun je je aanmelden voor deze cursus cursus-missie-visie-strategie