Wetenschap van mindbody eenheid

Masterclasses

 

Docent: Ina Oostrom

 

Body & Mind relatie; de werking van gedachten, emoties, overtuigingen en de relatie ervan met hypnose; de werking van het bewustzijn en onderbewustzijn en de relatie ertussen; de invloed van de gedachten en emoties op de gezondheid; materie-energie relatie; wetenschappelijk onderzoek hierna In deze bijzondere masterclass leer je over de belangrijke rol die het hart daarbij speelt. Verder leer je hoe je je client vanuit een slachtofferrol kunt begeleiden naar eigen verantwoording nemen en bewuster leven.

Dag 1

 • Oude wetenschap versus nieuwe wetenschap
  De opbouw van de wetenschap heeft duidelijk zijn stempel gelegd op het (dagelijkse) leven van het individu, op het inrichten en leiden van zijn leven.
 • Van deelwerking naar systeem- oftewel samenwerking
  De transitie van het deel naar het geheel op micro- en macroniveau brengt significante veranderingen in het leven van het individu.
 • Mindbody relatie als synoniem voor psychosomatiek
  Verschillende fysieke klachten met of zonder duidelijke vindbare oorzaak zijn het resultaat van het emotionele patroon waar het individu in leeft.
 • Emotionele intelligentie en de neuroplasticiteit
  Wat is er nodig om de stap te zetten van de slachtofferrol oftewel het overlevingsmechanisme naar eigen verantwoordelijkheid oftewel bewust leven.
 • Een bijzonder huwelijk tussen de wetenschap en spiritualiteit
  Evidence-based gegevens leveren het bewijs op dat de levensprincipes die door de duizenden jaren oude oosterse wijsheden en tradities aan ons zijn doorgegeven waar zijn oftewel het leven dienen en de mens kracht en levensvreugde verschaffen.
 • Het wetenschappelijke bewijs voor hypnose
  De laatste decennia hebben groeiend wetenschappelijk bewijs opgeleverd voor de effectieve werking van hypnose en hypnotherapie op medisch gebied.

 

Dag 2

 • Hart energie test
  Welke gedragseigenschappen vertoon jij en wat hebben ze te zeggen over je hart-brein communicatie.
 • De besturende functie van het onderbewustzijn
  Wat maakt dat het onderbewustzijn een doorslaggevende rol speelt in het levenspatroon van het individu.
 • Het hart-brein onderzoek
  De rol van het hart als het gaat om de relatie hart-brein en als het gaat om de relatie hart-lichaam.
 • Emoties en emotionele intelligentie oftewel emotioneel intelligent zijn
  Een wederzijdse conditionering – mind lichaam, lichaam mind – wordt een program dat het dagelijkse leven van het individu bepaalt.
 • Energie beïnvloedt materie oftewel de geest beïnvloedt het lichaam
  De relatie tussen lichaam en geest oftewel de materie en energie en de invloed van de geest op het lichaam oftewel de energie op materie zijn er al bewezen feiten binnen een aantal vakken van het wetenschap.
 • Gedachten en emoties zijn bepalend voor de gezondheid
  De nieuwe wetenschap staat ten dienste van de mens door kennis over zijn eigen potentieel en capaciteiten door te geven en zeer toegankelijke en toepasbare methodes om zijn leven in alle opzichten positief te veranderen.
 • Tweedaagse masterclass
 • Een volle dag opleiding inclusief koffie, thee en lunch
 • Certificaat mind-body relatie
 • Manual in de Nederlandse taal.
 • Deze masterclass is geschikt voor ieder die meer wil leren over de sterke relatie tussen lichaam en mind. De rol die het hart hierbij inneemt en hoe emoties de gezondheid kunnen beïnvloeden. Het geeft hypnotherapeuten en andere therapeuten een verbreding en verdieping van hun kennis ten aanzien van de werking van het hart en de diepgang van psychosomatiek. Er is geen opleiding in hypnose en hypnotherapie vereist.
 • Deze hypnoseopleiding wordt gegeven op HBO niveau. Van de deelnemers wordt een denk- en werkniveau op HBO niveau verwacht. Vooropleiding MBO-4, HBO of hoger, dan wel aantoonbare ervaring op dit denk- en werkniveau.

Na deze masterclass heb je meer inzicht in de krachtige relatie tussen mind & body. Hoe emotionele patronen zich kunnen manifesteren in fysieke klachten en waarom we daar met hypnotherapie aan kunnen werken. Je weet hoe je je client kunt begeleiden van de slachtofferrol via een overlevingsmechanisme naar eigen verantwoordelijkheid en bewust leven.

Door middel van de hart energietest leer je welke gedragseigenschappen je vertoont en wat ze zeggen over je hart-brein communicatie. Je leert wat de belangrijke bijdrage van het hart is aan mentale en fysieke gezondheid.

Je weet wat de relatie tussen lichaam en geest is oftewel de materie en energie en de invloed van de geest op het lichaam oftewel de energie op materie zijn er al bewezen feiten binnen een aantal vakken van het wetenschap.

De kosten voor deze tweedaagse masterclass bedragen € 515 plus € 275 inschrijfkosten*. Na aanmelding ontvang je een factuur voor de inschrijfkosten. Ca. 3 weken voorafgaand aan de opleiding ontvang je een factuur voor de kosten van de opleiding met een betalingstermijn van 14 dagen. De totale kosten dienen voor aanvang van de opleiding te zijn betaald.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Bij het inschrijven voor deze hypnotherapieopleiding gelden de bijgaande algemene voorwaarden van HypnoseMentor/Omni Hypnosis Training® Center tenzij hier anders beschreven.
 • De minimumleeftijd bij inschrijving is 17 jaar. 
 • Bij inschrijving ontvangt de cursist separaat een factuur voor het volledige bedrag. Deze dient binnen 14 dagen te zijn voldaan.
 • Bij annulering binnen zeven dagen vóór aanvang van de masterclass is het volledige bedrag verschuldigd.
 • Inschrijving geeft niet automatisch het recht op deelname. Deelname wordt bepaald op volgorde van binnenkomst en separaat bevestigd tegelijkertijd met de factuur van aanbetaling. HypnoseMentor behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.
 • Bij deelname aan deze masterclass wordt HBO denkniveau verondersteld.
 • Bij annulering door HypnoseMentor vanwege overmacht of te weinig deelnemers (HypnoseMentor kan besluiten bij minder dan 4 deelnemers om te annuleren) wordt het reeds betaalde binnen 14 dagen terugbetaald. HypnoseMentor kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc. 
 • Je kunt de cursus tot 14 dagen vóór aanvang annuleren, waarbij je recht hebt op teruggave van het cursusgeld met uitzondering van inschrijfkosten van € 50, welk bedrag als kosten in rekening wordt gebracht. 
 • Bij annulering binnen zeven dagen vóór aanvang van de cursus ben je OMNI het volledige bedrag verschuldigd. In geval van ziekte of overmacht heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een volgende opleiding onder voorwaarde dat de opleiding zeven dagen vóór aanvang nog niet is volgeboekt. Tevens bestaat de mogelijkheid om iemand anders in je plaats te laten deelnemen, in dat geval worden de certificaten opgesteld op naam van de vervanger en wordt een bedrag van € 50,– in rekening gebracht voor administratiekosten. 
 • Bij het uitreiken van het cursusmateriaal wordt gevraagd een copyright verklaring te ondertekenen dat het intellectueel eigendomsrecht van het cursusmateriaal en in het cursusmateriaal beschreven technieken bij de docent berusten.

Privacy verklaring

 • HypnoseMentor/OMNI Hypnosis Training Center® Netherlands legt de gegevens van haar studenten vast om hen te informeren in verband met een goede uitvoering van haar opleidingen en ten aanzien van haar productaanbod. Deze informatie wordt gedeeld met het hoofdkantoor van OMNI Hypnosis Training Center® in Zurich o.a. in verband met het uitgeven van het OMNI certificaat en het certificaat van de National Board of Hypnosis Education and Certification of elk ander instituut waarvan student een gewenst certificaat behaald. 
 • HypnoseMentor/OMNI Hypnosis Training Center® behoudt zich het recht voor om haar privacy verklaring aan te passen.
 • HypnoseMentor is voor beroepsopleidingen vrijgesteld van BTW op grond van een positieve accreditatie door CPION en opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). 

Deze opleiding betreft in totaal 22 uren (14 uur klassikaal en 8 uren zelfstudie). Studiebelasting 22 uur/1 EC.

 • Deze opleiding is op HBO-niveau gecertificeerd door KTNO. Studiebelasting (22 uur/1 EC).
 • Deze opleiding is door de beroepsvereniging Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument  BATC erkend.
 • Deze opleiding is als bij- en nascholing erkend door Vereniging van Alternatieve Geneeswijze VBAG.

Mijn reis startte op mijn 12de toen ik met yoga begon. De laatste bestemming was HeartMath. De tussen bestemmingen in mijn groei waren na PABO universitaire studies in psychologie, pedagogiek en Nederlands recht, gevolgd door verschillende cursussen in energetische psychologie, neuro-emotionele integratie, hypnose, coaching, mind-body geneeskunde. Als coauteur heb ik in 2016 aan het boek “Hypnosis, the key to self-empowerment” gewerkt waarin ik voornamelijk over de mind-body relatie, over de invloed van onze gedachten en emoties op onze gezondheid en over het wetenschappelijke onderzoek naar hypnose heb geschreven. Dat was in de tijd waarin ik aan mijn PhD onderzoek aan de universiteit Maastricht werkte.

Mijn reis heeft altijd gelopen tussen de spiritualiteit en wetenschap in. Van de leringen van duizenden jaren oude wijsheden naar de huidige wetenschappelijke bewijzen hierover. Na al deze jaren breng ik je de boodschappen van dit bijzonder huwelijk tussen spiritualiteit en wetenschap – zoals het zo mooi door de nieuwe wetenschappers genoemd wordt – over zodat jij alle puzzels bij elkaar hebt van wie jij bent en wat jij kunt. En dit is krachtiger dan jij ooit verwacht hebt.

===

Een dimensie hoger dan je client

Als hypnotherapeut weet jij dat jij eerst aan jezelf moet blijven werken wil jij de beste resultaten voor je cliënten bereiken. Dit doen jij door het beste voor jezelf te kiezen zodat jij een blijvende inspiratiebron voor je client kunt zijn en direct en efficiënt aan de slag kunt gaan met zijn hulpvragen. Jullie energetisch contact ontstaat er al voor dat jullie bij elkaar komen en je client voelt het al (meestal onbewust) of jij iets voor hem kunt betekenen. Je client voelt onbewust of de mate van wijsheid waar hij hongerig naar is bij jou kan vinden zodat hij antwoorden op zijn vragen kan ontvangen. Hetgeen zich afspeelt vóór jullie ontmoeting, naast de gesproken woorden en na jullie samen zijn, heeft een grote impact op je client. Jij wilt je client geven dat wat hij nodig heeft en in de praktijk ontdek jij dat dit zich niet volgens scripts of protocollen schikt. Dit volgt enkel de flow van de client. En om je client van dienst te zijn moet jij eerst werkelijk in de flow zijn. Dit wil zeggen dat jouw lichaam vitaliteit uitstraalt, je hart van vreugde zingt, je geest rust en vrede uitzendt en je ratio je in evenwicht houdt.
Een revolutionaire, verrassende, wonderbaarlijke en enorm motiverende wetenschap die in de laatste decennia ontstaan is helpt ons dit te bereiken. Deze wijst ons door middel van krachtige bewijzen erop dat wij meer zijn dan dat wat wij denken. In ons dagelijks bestaan hebben wij dit altijd diep gevoeld. De bestaande wetenschap die de mechanische visie over de wereld verdedigt heeft echter geleid tot technologisch meesterschap en persoonlijke slachtofferschap. Terwijl feest gevierd wordt over de materialistische verworvenheden verdort het leven in het individu voort. Emotionele onwetendheid en afhankelijkheid, eenzaamheid en manipulatie hebben de leiding over hem in een wereld zonder gevoel en emotie.
Maar dit kan nu anders. De nieuwe wetenschap staat dicht bij de mens en geeft ons inzicht in de meest fundamentele aspecten over het leven waar wij zo hongerig naar zijn. Aspecten van het leven die ons de kracht terug geven om vreugdevol, vitaal en enorm gemotiveerd door een leven vol zingeving te gaan. De nieuwe wetenschap leert ons emotionele meesterschap te bereiken in directe verbondenheid met de universele waarheden over de mens en het universum.
Filosofen, schrijvers, kunstenaars, wetenschappers, monniken, oude wijzen, meesters in yoga en qi gong, enz., enz. hebben al duizenden jaren hierover geschreven. Het is nu de tijd geworden om aan de slag te gaan met deze kennis en te worden wie wij zijn: veel meer dan een mechanisch lichaam in een levenloos universum. Ondanks het feit dat de mens steeds aangespoord wordt om sneller te leven en schijnoplossingen te blijven zoeken vanuit het hoofd met alle gevolgen van dien zoals een bevroren hart en een kapot lichaam, is er een revolutie gaande op het wetenschappelijke gebied dat de schoonheid en de kracht van het leven viert, dat ons positief verrast en diep ontroert, dat ons enorm motiveert. Het is de nieuwe wetenschap die ons de tools aanreikt voor een vitaal lichaam, een vreugdevol hart, een rustige geest en een zinvolle ratio als ultieme recept. Wat dit is en hoe dit werkt? Dit wil jij voor jezelf en voor je clienten binnenhalen. Klik hier voor meer informatie.