Hypnoseafspraak maken

Hypnotherapiesessies hervat met ingang van woensdag 27 mei a.s.

Hypnoseafspraak maken

Via deze website kunt u een afspraak maken met Ayla Oostrom van School of Joy.

Voor volwassenen bedragen de kosten voor de eerste hypnoseafspraak € 270* per sessie (dit is inclusief voorbereiding en waar nodig opvolging via telefonisch contact). Een eerste sessie duurt 2-3 uur, een vervolgsessie duurt in de regel 1-2 uur en kost 180 euro per sessie. In de regel hebben wij 1-3 sessies nodig. In enkele gevallen kan dat meer zijn indien het bijvoorbeeld zware problematiek betreft. 

Kindersessies € 135* per sessie (tot en met de basisschool). Een sessie duurt ca. 1 – 1,5 uur.

Hypnose is teamwerk. Wij zijn afhankelijk van een optimale medewerking van de cliënt en kunnen daarom geen garanties geven voor ons werk.

De eerste sessie is langer dan vervolg sessies omdat er veel informatie overdracht plaatsvindt tijdens deze sessie. Voordat we echt aan de slag gaan met hypnose krijg je eerst meer uitleg over wat hypnose precies is en wat er actief van jou verwacht wordt tijdens de sessie. Er zijn helaas nog veel misvattingen over hypnose en voordat we gaan beginnen is het belangrijk dat je goed weet wat je kunt verwachten. Het is bijvoorbeeld goed om je vooraf te realiseren dat je tijdens een hypnose sessie alles nog gewoon kunt horen en dat er van jou zelfs een actieve rol verwacht wordt. Het is aan te raden om naar een hypnose sessie te gaan met de houding:  “Ik ga ervoor”.

Amygdala depotentiëring

We geven op dit moment nog online sessies met amygdala depotentiëring. De kosten voor een sessie van een uur bedragen € 97,50. In de regel hebben we hiervoor vier sessies nodig. Een totaal van vier sessies  kan met korting worden gekocht via het afsprakensysteem voor € 325,-.

Belangrijk

Op de hypnosesessies  van Ayla Oostrom zijn de algemene voorwaarden van de School of Joy van toepassing.
Op de hypnosesessies  van Ina Oostrom zijn de algemene voorwaarden van de HypnoseMentor  van toepassing.

Wij zijn aangesloten bij het Catcollectief. 

Voor de behandeling hebben wij een toestemmingsverklaring nodig.

  • Indien de afspraak gaat voor u zelf, dan verzoeken wij u om het toestemmingsformulier volwassene te willen downloaden, uitprinten, ondertekenen en mee te nemen naar de 1e afspraak.
  • Als de afspraak is voor een minderjarige, dan geldt over het algemeen het volgende:
    • Kinderen tot 12 jaar: niet wilsbekwaam, ouders of voogd moeten voor elke behandeling toestemming geven en dit formulier voor elke behandeling en elke sessie ondertekenen
    • Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: potentieel wilsbekwaam, voor een behandeling is in principe de toestemming van zowel de minderjarige als de ouders of voogd nodig en dit formulier moet voor elke behandeling en sessie ondertekend worden
    • Minderjarige van 16 tot 18 jaar:in principe wilsbekwaam, voor een behandeling is geen toestemming van de ouders of voogd nodig,alleen van de minderjarige (tenzij deze expliciet wilsonbekwaam is in welk geval dit formulier ook voor elke sessie ingevuld en ondertekend moet worden)
    • Wij verzoeken u de toestemmingsformulier minderjarige  te willen downloaden, printen en       rechtsgeldig te ondertekenen. Letop zonder de juiste rechtsgeldige ondertekeningen kan de afspraak niet doorgaan. 
Belangrijk is om de behandelingsovereenkomst rechtsgeldig ondertekend mee te nemen naar de afspraak!!!
Ayla OostromAyla Oostrom is gecertificeerd OMNI hypnotherapeut en is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen en specifiek kinderen om hen vanuit hun eigen authenticiteit in hun kracht te zetten. Zij heeft veel ervaring op het gebied van gedrag- en leerproblemen vanuit haar achtergrond uit het basisonderwijs. Daarnaast is zij ervaren met het werken met kinderen vanuit andere culturen. Zij heeft diverse cursussen gevolgd waaronder over geweldloze communicatie en deze kennis weet zij in te zetten in combinatie met de hypnotherapie. Zij verzorgt op onze locatie hypnotherapiesessie vanuit haar eigen bedrijf School of Joy.
Ina Oostrom SHIna Oostrom is OMNI hypnotherapeut directeur en DCI (Designated Certified Instructor) van OMNI Hypnosis Training Center® Netherlands. Over Hypnose zegt zij: “Het hypnosevak heeft mij gegrepen door de unieke mogelijkheden die het biedt om in korte tijd positieve duurzame veranderingen in lichaam en geest te bewerkstelligen. Ik zie het als mijn missie om mensen te helpen de krachtbronnen te mobiliseren die van nature al aanwezig zijn. De kracht van hypnose zie ik keer op keer bewezen in de positieve veranderingen bij mijn cliënten.” Zij geeft opleiding in hypnotherapie en daarnaast allerlei masterclasses zoals medische hypnose, Hypnokids® hypnose voor kinderen, Carcinos hypnose voor ondersteuning bij kanker en ernstige ziekten, HypnoWaving® en nog meer. In 2015 heeft zij de prestigieuze onderscheiding gekregen: The Gerald Kein Award for Excellence in Hypnotism. Als opleider hypnotherapie is zij breed geschoold op een veelvoud van klachten en ze werkt met zowel kinderen als volwassenen. In 2017 is haar boek “Hypnose de sleutel tot eigen kracht” uitgegeven in de Nederlandse taal.

Op dit ogenblik zijn in verband met overvolle agenda geen individuele afspraken met haar te boeken.

 

Zowel HypnoseMentor als School of Joy zijn aangesloten bij Gat Geschillen.

 

 

Ik kan getuigen dat deze ongelooflijke techniek goed werkt voor de oorsuizingen (tinnitus). Ik had een zeer ernstig geval van het horen van mijn hartslag in mijn oor gedurende ongeveer 5 jaar.
Na verschillende doktersbezoeken, echografieën en MRI-scans accepteerde ik dat ik ermee moest leven….
Na het noemen van mijn probleem had ik deze “ene” maar “lange” sessie en de resultaten zijn fenomenaal. 95% ging meteen 5% weg met minimale inspanning zelfhavening.

Hieke

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Hypnose Community voor gratis audio’s, video’s en informatie

logo hypnosecommunity

Gratis hypnosemagazine

Voorkant brochure hypnosementor