Hypnoseafspraak maken

HypnoseCommunity

Gratis zelfhypnoseaudio’s, video’s en informatie over hypnose op de hynosecommunity.nl

Nieuwsbrief

Je kunt hier  aanmelden voor de nieuwsbrief.

Via onderstaande afspraak module kun je met hypnotherapeut Ayla Oostrom van School of Joy een afspraak boeken op de dinsdagen en woensdagen op onze locatie. Zij geeft sessies voor kinderen, volwassenen en daarnaast kun je een krachtige ontspanningstechniek leren met zelfhypnose. Selecteer daartoe het juiste afspraaktype.

Via deze website kunt u een afspraak maken met Ayla Oostrom van School of Joy.

Voor volwassenen bedragen de kosten voor de eerste hypnoseafspraak € 270* per sessie (dit is inclusief voorbereiding en waar nodig opvolging via telefonisch contact). De sessieduur kan variëren van ca. 2 tot 3 uur . In de regel hebben wij 1-2 sessies nodig.een vervolgsessie duurt in de regel 1-2 uur en kost 180 euro per sessie.

Kindersessies € 135* per sessie (tot en met de basisschool). Een sessie duurt ca. 1 – 1,5 uur.

Hypnose is teamwerk. Wij zijn afhankelijk van een optimale medewerking van de cliënt en kunnen daarom geen garanties geven voor ons werk.

Nieuwe tarieven met ingang van 28 september 2019. Voor cliënten die al eerder een afspraak hadden ingeboekt geldt nog het oude tarief tot 1 april 2020.

Belangrijk

Op de hypnosesessies  van Ayla Oostrom zijn de algemene voorwaarden van de School of Joy van toepassing.

Wij zijn aangesloten bij het Catcollectief. 

Voor de behandeling hebben wij een toestemmingsverklaring nodig.

  • Indien de afspraak gaat voor u zelf, dan verzoeken wij u om het toestemmingsformulier volwassene te willen downloaden, uitprinten, ondertekenen en mee te nemen naar de 1e afspraak.
  • Als de afspraak is voor een minderjarige, dan geldt over het algemeen het volgende:
    • Kinderen tot 12 jaar: niet wilsbekwaam, ouders of voogd moeten voor elke behandeling toestemming geven en dit formulier voor elke behandeling en elke sessie ondertekenen
    • Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: potentieel wilsbekwaam, voor een behandeling is in principe de toestemming van zowel de minderjarige als de ouders of voogd nodig en dit formulier moet voor elke behandeling en sessie ondertekend worden
    • Minderjarige van 16 tot 18 jaar:in principe wilsbekwaam, voor een behandeling is geen toestemming van de ouders of voogd nodig,alleen van de minderjarige (tenzij deze expliciet wilsonbekwaam is in welk geval dit formulier ook voor elke sessie ingevuld en ondertekend moet worden)
    • Wij verzoeken u de toestemmingsformulier minderjarige  te willen downloaden, printen en       rechtsgeldig te ondertekenen. Letop zonder de juiste rechtsgeldige ondertekeningen kan de afspraak niet doorgaan. 
Belangrijk is om de behandelingsovereenkomst rechtsgeldig ondertekend mee te nemen naar de afspraak!!!
Ayla OostromAyla Oostrom is gecertificeerd OMNI hypnotherapeut en is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen en specifiek kinderen om hen vanuit hun eigen authenticiteit in hun kracht te zetten. Zij heeft veel ervaring op het gebied van gedrag- en leerproblemen vanuit haar achtergrond uit het basisonderwijs. Daarnaast is zij ervaren met het werken met kinderen vanuit andere culturen. Zij heeft diverse cursussen gevolgd waaronder over geweldloze communicatie en deze kennis weet zij in te zetten in combinatie met de hypnotherapie. Zij verzorgt op onze locatie hypnotherapiesessie vanuit haar eigen bedrijf School of Joy.
Ina Oostrom SHIna Oostrom is OMNI hypnotherapeut directeur en DCI (Designated Certified Instructor) van OMNI Hypnosis Training Center® Netherlands. Over Hypnose zegt zij: “Het hypnosevak heeft mij gegrepen door de unieke mogelijkheden die het biedt om in korte tijd positieve duurzame veranderingen in lichaam en geest te bewerkstelligen. Ik zie het als mijn missie om mensen te helpen de krachtbronnen te mobiliseren die van nature al aanwezig zijn. De kracht van hypnose zie ik keer op keer bewezen in de positieve veranderingen bij mijn cliënten.” Zij geeft opleiding in hypnotherapie en daarnaast allerlei masterclasses zoals medische hypnose, Hypnokids® hypnose voor kinderen, Carcinos hypnose voor ondersteuning bij kanker en ernstige ziekten, HypnoWaving® en nog meer. In 2015 heeft zij de prestigieuze onderscheiding gekregen: The Gerald Kein Award for Excellence in Hypnotism. Als opleider hypnotherapie is zij breed geschoold op een veelvoud van klachten en ze werkt met zowel kinderen als volwassenen. In 2017 is haar boek “Hypnose de sleutel tot eigen kracht” uitgegeven in de Nederlandse taal.

Op dit ogenblik zijn in verband met overvolle agenda geen individuele afspraken met haar te boeken.

 

Zowel HypnoseMentor als School of Joy zijn aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg in het kader van de wetgeving WKKGZ.

Hieronder kunt u de relevante documenten downloaden.