Je probleem oplossen met hypnotherapie

Heb je een mentaal of fysiek probleem? Heb je er ooit aandacht om hypnotherapie in te zetten om je probleem op te lossen? Hypnosetechnieken en hypnotherapie kennen inmiddels een indrukwekkende wetenschappelijke basis en worden niet alleen toegepast door hypnotherapeuten, maar eveneens in ziekenhuizen, artsen- en tandartsenpraktijken.

Hypnotherapie en wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek laat zien dat hypnotherapie op tal van terreinen kan helpen dan wel ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van pijnbestrijding en het werken met het prikkelbare darmsyndroom is veel onderzoek verricht en staat niet meer ter discussie. De MEG Akademie in Tübingen heeft een metastudie verricht naar de werkzaamheid van hypnotherapie en komt tot een overzicht van 200 onderzoeken . Daaruit komt naar voren dat resultaten worden geboekt met hypnose bij tal van problemen zoals angst, fobieën, examenvrees, Posttraumatisch Stresssyndroom (PTSD), fibromyalgie, hoofdpijn, prikkelbaar darmsyndroom (PDS) , bulimia, slapeloosheid, seksuele problemen, artritis, asthma, hemofilie, hoge bloeddruk, chronische pijn, zelfhypnose en natuurlijke anesthesie bij bevallingen, angsten en emoties na hartoperaties, voorkomen van misselijkheid en braken bij chemotherapie, verminderen negatieve psychologische effecten na kanker, migraine, diverse technieken rondom en tijdens operaties, pijnbestrijding, psoriasis, tinnitus, hypnose bij brandwonden, verslavingen, stoppen met roken, (over)gewicht, bedplassen, wratten.

Wat kun je verwachten ten aanzien van een hypnotherapieafspraak

Er zijn verschillende stromingen en methoden ten aanzien van het werken met hypnotherapie. In onze praktijk werken we vanuit de hypnotherapiestroming die is ontstaan vanuit het gedachtengoed van Dave Elman en die wordt gekenschetst als directe hypnose. In de praktijk betekent dit dat we gebruik maken van technieken van Hypno-analyse om de oorzaak van een probleem te achterhalen en op te lossen. Deze techniek wordt ingezet voor diepere emotionele problemen. Daarnaast maken we gebruik van directe suggestie technieken, waarmee we gericht werken aan de doelstelling van de client in het geven van aanvaardbare suggesties die in het onderbewustzijn worden opgenomen en kunnen bijdragen aan de gewenste doelstelling van de cliënt.

Kinderhypnose

Wij zien in onze praktijk veel kinderen met een grote diversiteit van problemen. Het kan gaan om gedragsproblemen, leerproblemen, hoogsensitieve kinderen, incontinentieproblemen zoals bedplassen, drukke kinderen en veel meer. We hebben een speciale pagina aangemaakt met meer informatie over hypnose voor kinderen.

Ben je onbekend met hypnose?

Is dit een eerste kennismaking met hypnose? We hebben een aantal video’s die in korte tijd uitleggen wat hypnose is en hoe het werkt. Voor informatie over kinderhypnose vind je hier mee informatie.