Twee mensen rennen

Hypnosesessies met flow

Vrouw op trampoline
Een totaal andere manier om je cliënten in hypnose te brengen is om dat te doen door middel van beweging in plaats van met ontspanning. Door herhaalde bewegingen, die gemakkelijk worden gemaakt door hypnosesuggesties komt je cliënt in een flowstaat. In deze flowstaat kunnen een veelvoud van hypnosetechnieken kan worden toegepast. Flow is een optimale staat van bewustzijn waarin we ons op ons best voelen en op ons best presteren, momenten waarop de focus zo intens wordt dat al het andere verdwijnt. Actie en bewustzijn beginnen samen te smelten. Ons gevoel van zelf verdwijnt, ons besef van tijd ook. En alle aspecten van prestatie, zowel mentaal als fysiek, gaan door het dak.
We praten over manieren om flow-gevoelens te herinneren en hoe je ze thuis terug kunt brengen in het geest-lichaam systeem. Het gaat ook over het gebruik van beweging om verveling of slechte gevoelens binnen een paar tellen te overwinnen.

Wat is activeFlow® Actieve Waakhypnose?

activeFlow® logoActieve-waak-hypnose is een gestandaardiseerde inductie met open ogen, meetbare lichamelijke activiteit, maar geen verwijzing naar ontspanning of slaap. Tijdens de hypnose bewegen de cliënten op een hometrainer of via een ander soortgelijk sporttoestel. De techniek kan ook buiten worden gedaan tijdens bijvoorbeeld het rennen. Bij activeFlow® wordt een standaardprocedure voor de inductie gebruikt, met suggesties voor alertheid, oplettendheid en frisheid in plaats van slaap en ontspanning. De hypnotische toestand die door actieve-waakhypnose- inductie wordt opgeroepen, is bijna identiek aan een traditionele ontspanningsinductie. Dit opent de deur om hypnose te gebruiken in situaties die open ogen en alerte aandacht vereisen. Actieve waakhypnose kan een helende adempauze bieden, en mensen kunnen gemakkelijk leren hun toevlucht te vinden in deze dynamische zelfs te midden van hun dagelijkse druktes.

Methode gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

In haar artikel Active Alert Hypnosis: History, Research and Applications, concludeert Eva Banyai dat de ontspanningskwaliteit die we vaak zien bij traditionele relaxatiehypnotische inducties, een bijproduct is van de gebruikte methodes en dat actieve waakhypnose dus kan worden gebruikt om het activiteitsniveau te verhogen. Een proefpersoon die aan het experiment deelnam, merkte op:
“Op de een of andere manier voelde ik me op de fiets niet … moe, en was ik klaar om te trappen. En op de een of andere manier had ik nog lang door kunnen gaan. Op de een of andere manier…was ik alerter…en in het algemeen meer wakker. Terwijl ik hier [in traditionele hypnose] … moe was en heel ontspannen.” (Banyai, 2018)
Verder rapporteerde 68% van de studenten die deelnamen aan de actieve alertheidsinductie positieve gevoelens op emotioneel gebied, waarbij één proefpersoon opmerkte dat:
“Tijdens de inductie … toen je voorstelde dat ik fris zou worden … werd ik plotseling overweldigd door een zeer sterk en aangenaam gevoel … het gevoel van heelheid. Zoals bij een mooie zomerse dageraad … het was warm en toch verfrissend … en de geur van de frisse lucht … het is moeilijk uit te drukken … maar het was een piekervaring … volledige vrede … het was uniek. De vorige keer [in traditionele hypnose] voelde ik me niet zo.
Na het onderzoek van zowel de gebruikelijke ontspanningshypnose als de actieve waakhypnose, meldden 32% dat ze een meer actieve deelname aan het hele proces voelden.

Toepassingen

Eva Banyai vond dat de belangrijkste indicaties voor de toepassing van actieve waakhypnose zijn:

 • Gebrek aan initiatief en energie, algemene geremdheid, overmatig teruggetrokken persoonlijkheid
 • Depressie (zelfs bij langdurige depressie met complexe symptomen)
 • Angst, dissociatieve en psychofysiologische stoornissen
 • Geremde identiteitsontwikkeling
 • Eetstoornissen (vooral boulimia en obesitas)
 • Neurotische symptomen bij kinderen die de stilte van traditionele hypnose niet verdragen
 • Autisme (gecombineerd met medische behandeling)
 • Schizofrene patiënten met “negatieve” symptomen (bv. remming van bewegingen, emotionele expressie, laag libido)
 • Verbetering van fysieke en mentale prestaties bij gezonde personen (met inbegrip van wedstrijdsporters)
 • Tegenstrijdige resultaten bij drugs- en alcoholmisbruik

In de praktijk zien wij dat deze lijst nog door tal van andere toepassingen kan worden uitgebreid;

 • Zelfhypnose
 • Ego-versterking.
 • Regressie in een Aktieve Waak Hypnose en abreacties;
 • Partstherapie met Aktieve Waak Hypnose
 • Gebruik van persoonlijke positieve hulpbronnen en herbeleving van ervaringen uit het verleden met een hoge competentie
 • Swish als methode voor herankeren
 • Voor het overwinnen van stotteren
 • Voor excellente presentaties, beter presenteren, beter solliciteren
 • Succesvol slagen voor examens, bijvoorbeeld voor het behalen van het rijbewijs.
 • Concentratie te verhogen
 • Motivatie overwinnen
 • Helpen om lichtheid te brengen in depressieve stemmingen.
 • Actieve Waak Hypnose in actie
 • Actieve Waak Hypnose in de sport
 • Afkomen van fysieke ongemakken
 • Flow-states – Zone bewustheid
 • Actieve Waak Hypnose inzetten voor bewegen en leren

De contra-indicaties van actieve waakhypnose zijn vergelijkbaar met die van ontspanningshypnose:

 • Psychose met “productieve” psychotische symptomen (illusies, hallucinaties, waanideeën, psychomotorische rusteloosheid)
 • Maniakale fase van bipolaire stoornis
  (Banyai, 2018)

Toepasbaar in bijzondere situaties

Het mooie van deze techniek is dat deze ingezet an worden in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld als cliënten denken niet hypnotiseerbaar te zijn, sterk analytische cliënten, cliënten met ADHD, kinderen vanaf een jaar of 8-9, geschikt voor tieners en veel meer.

Nieuw in Nederland

Deze opleiding wordt in 2022 voor het eerst in Nederland gegeven. Er kan worden deelgenomen door hypnotherapeuten of deelnemers zonder kennis van hypnose, waarbij dan wel wordt verondersteld dat ze al werkzaam zijn als therapeut, coach, psycholoog etc.

Er kan voor deze opleiding aangemeld worden via het STAP-budget, zodat met een subsidie van € 750 de opleiding nog slechts € 22 kost. Meer informatie over de opleiding. Direct aanmelden via de STAP-budgetsubsidie.