certificeringsdocument op de foto

NRTO geaccrediteerd en het STAP-budget

Accreditatie NRTONRTO accreditatie

Met ingang van 10 maart jl. zijn wij geaccrediteerd door de NRTO (Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleiding). Aan deze accreditatie is een uitgebreide procedure van stappen aan voorafgegaan. De eisen die door de NRTO gesteld worden zijn hoog, omdat men strak toeziet op de kwaliteit van de aangesloten opleidingen. Een prestatie waar we heel trots op mogen zijn. Dat betekent dat een aantal onafhankelijke partijen gekeken hebben naar hoe wij onze opleidingen aanbieden en hoe onze organisatie in elkaar zit en werkt en dat wij voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden.

STAP-budget subsidieregeling

De accreditatie via de NRTO stelt ons tevens in staat om opleidingen te kunnen aanbieden via de STAP-budget subsidieregeling. Het hele traject daar naar toe heeft een aantal maanden geduurd, maar bijna zijn wij zover. We wachten alleen nog op de inloggegevens om de opleidingen op de website van MijnDuo te kunnen plaatsen en kunnen daarna  de opleidingen via de subsidieregeling gaan aanbieden. We verwachten dat dit eind maart/begin april gerealiseerd is en laten dat weten in onze volgende nieuwsbrief die wat sneller verstuurd zal worden.

Het STAP-budget is een subsidieregeling waarmee je tot maximaal € 1000 per jaar vergoeding kunt krijgen voor een opleiding in het kader van een nieuw beroep of voor bijscholing. STAP staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie.

Je kunt het STAP-budget aanvragen als je 18 jaar en ouder bent en nog geen AOW ontvangt. Daarbij moet je EU-burger zijn of partner van een EU-burger zijn.  Daarnaast moet je in de periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen

Elke twee maanden wordt door de overheid een maximum bedrag beschikbaar gesteld. De aanvragen voor een bepaalde periode worden goedgekeurd, zolang het budget nog niet op is en je aan de voorwaarden voldoet. Het gaat in totaal om 200.000 subsidies per jaar. Het nadeel van deze subsidieregeling is dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Dat heeft bij de introductie van deze regeling ertoe geleid dat de website van het UWV platgelegd werd door de hoeveelheid aanmelders.

De eerstvolgende mogelijkheid tot subsidie is 1 mei 2022. Voor die tijd moet je bij een opleidingsinstituut hebben aangemeld en een PDF bewijs van aanmelding hebben gekregen. Op 1 mei a.s. kan je met dat aanmeldbewijs de subsidie aanvragen. Let op je hebt dan een DigiD nodig. Wij verwachten begin april onze opleidingen via het STAP-budget te kunnen aanbieden, dus ruim op tijd voor de volgende ronde.

Mocht je zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld, schrijf je dan in via informatieformulier.