Portret Roy Hunter

Hypnotherapeut en partstherapie

Roy Hunter is hypnotherapeut, docent en wereldwijd veelgevraagd spreker over de toepassing van partstherapie. In het kader van een Europese tour door zes landen – Groot-Brittannië, Zwitserland, Duitsland, Nederland, Italië en Portugal – stopt Roy Hunter op 20 en 21 september in Amsterdam. Hier geeft hij een tweedaags seminar over de toepassing van partstherapie.

Roy Hunter beschrijft partstherapie als volgt: “Partstherapie is gebaseerd op het concept dat onze persoonlijkheid bestaat uit een aantal verschillende delen. Onze persoonlijkheidsdelen zijn aspecten van het onderbewustzijn, elk met hun respectievelijke taken of functies van de innerlijke geest.”

Onvervulde wensen of blokkades

Concreet betekent dit dat je in balans bent als alle innerlijke delen werken voor het algemeen belang. In de praktijk bestaan er echter kleine en soms grote verschillen van mening of conflicten tussen de delen. Met onvervulde wensen of blokkades tot gevolg. Sommige van deze ‘meningsverschillen’ zijn heel herkenbaar. De wekker gaat: ‘Sta ik op of blijf ik nog even liggen?’, tijdens het winkelen: ‘Zal ik dat kopen of kan ik het geld beter aan iets anders besteden?’ Je wilt wel gezonder eten, maar tegelijkertijd heb je ontzettend veel zin in junkfood. Je belooft jezelf dat dit echt je allerlaatste sigaret is, maar ziet die belofte nog geen uur later alweer in rook opgaan.

Terwijl je een beslissing neemt ben je je ook bewust van de conflicterende wensen die voortkomen uit je persoonlijkheidsdelen. Noem het een vorm van zelfsabotage.

Partstherapie is heel effectief

Met behulp van partstherapie kan de hypnotherapeut in gesprek gaan met de verschillende delen met de bedoeling de disbalans op te heffen, waardoor de cliënt in staat is zijn doelen te bereiken. Er is geen sprake meer van zelfsabotage.

Deze methode is erg effectief, omdat de antwoorden en oplossingen vanuit het onderbewustzijn van de cliënt zelf naar voren worden gebracht. De hypnotherapeut faciliteert dit proces. Het vereist zorgvuldigheid van zijn of haar kant om ervoor te zorgen dat de antwoorden werkelijk vanuit het onderbewustzijn van de cliënt komen en niet worden ‘geleid’ door de hypnotherapeut.

Over Roy Hunter

Roy Hunter (1943) startte in 1983 als hypnotherapeut. Hij is een protegé van Charles Tebbetts en draagt zijn gedachtengoed uit. Charles Tebbetts is de grondlegger van partstherapie. Tijdens de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werkte hij deze techniek uit, waarbij hij zich baseerde op het werk van Paul Federn. Tebbetts maakte daarbij gebruik van de verschillende aspecten van de persoonlijkheid, die hij ‘egodelen’ noemde.

Roy Hunter heeft verschillende boeken geschreven over hypnose en publiceert regelmatig in diverse hypnosetijdschriften. De boeken van Roy Hunter worden op tal van hypnoseopleidingen wereldwijd gebruikt. Bekende titels van zijn hand zijn: Hypnosis for Inner Conflict Resolution en The art of hypnotherapy.

Ben je geïnteresseerd om vergelijkbare technieken te leren, deze zijn opgenomen in het lesmateriaal van de OMNI hypnotherapieopleiding