visual met kleuren

Hypnose is veilig, krachtig, effectief en vitaal

Hypnose is veilig, krachtig, effectief en vitaal. Hypnose kan er voor zorgen dat je lichaam in een diepe staat van rust gaat, terwijl je geest, vooral je verbeelding super-alert wordt. Hoewel dit “trance” wordt genoemd zijn wij van mening dat het woord “mijmering” – zoals in dagdroom – het beter beschrijft. Als je terugkijkt naar zo’n tien jaar geleden, dan stond hypnose voornamelijk bekend vanwege show en film. In de afgelopen 10 jaar is er gelukkig veel veranderd en steeds meer mensen kennen een hypnotherapeut of iemand die een behandeling met hypnotherapie heeft gehad. We kennen geen lijsten van negatieve bijwerkingen en voor zover ze er zijn, kunnen we ze positief noemen.

Er is geen vakgebied te bedenken dat op zoveel maatschappelijk terreinen een positieve bijdrage kan leveren, dan moet je denken aan de mentale en fysieke gezondheidszorg, onderwijs, sport, beauty, het bedrijfsleven enzovoorts. Deze werkzaamheid zit in het feit dat uitgegaan wordt van de kracht van de menselijk geest. De natuurlijke hulpbronnen worden gemobiliseerd en versterkt. Een persoon komt dichter bij zichzelf en functioneert krachtiger vanuit zichzelf. De technieken werken snel en effectief. Klinkt het te mooi om waar te zijn? De menselijke geest gaat er nu eenmaal van uit dat oplossingen veel tijd vergen en kostbaar zijn, de hypnosepraktijk laat het tegendeel zien.

Het mooie van vakgebied van hypnose en hypnotherapie is dat het eenvoudig te leren is en in weinig tijd in de praktijk kan worden uitgeoefend. Klinkt ook dat te mooi om waar te zijn? Deze stelling wordt ondersteund door onderzoek. Hypnosetechnieken en hypnotherapie zijn eenvoudig te leren en snel toepasbaar. Dat komt doordat dezelfde technieken herhaalbaar inzetbaar zijn voor een groot deel van de klachten. We gaan er vanuit dat aan het onderbewustzijn de oorzaak van een probleem bekend is. Dat wordt gelokaliseerd en ongevoelig gemaakt.

Wil je meer weten over hoe hypnose werkt, hoe het jouw leven kan verrijken, bijvoorbeeld in persoonlijk opzicht of voor het volgen van een hypnose- of hypnotherapieopleiding, meld je dan aan voor de gratis informatieavond.