visual success

Bepaalt de duur van een opleiding de effectiviteit ervan?

Veel mensen vragen zich af hoe het mogelijk is dat je na de kortdurende OMNI hypnose- of hypnotherapieopleiding meteen aan de slag kunt gaan en positieve effecten kunt realiseren met je cliënten. De reden hiervoor is dat je tijdens de opleiding bijzonder gestructureerde processen en technieken leert, welke herhaalbaar toepasbaar zijn bij een veelvoud van zowel mentale als fysieke problemen.

De duur van een opleiding heeft weinig te maken met het resultaat van een sessie.  Er is een artikel 1) verschenen dat het bewijs verkent, dat degenen met aanzienlijk minder opleiding even effectief zijn, of zelfs nog effectiever in vergelijking met personen met gespecialiseerde diploma’s, zoals in psychotherapie, klinische psychologie, psychologie of sociaal werk. De publicatie van talloze artikelen en studies over een periode van minstens veertig jaar, vaak door onderzoekspsychologen, ondersteunt deze stelling. In het artikel wordt beschreven dat de doeltreffendheid van paraprofessionals 2) gelijkwaardig is aan professionals, en sommige onderzoeken laten zelfs zien dat paraprofessionals superieure resultaten weten te behalen met hun cliënten.

De auteur schrijft: “De reacties op dergelijke provocerende en contra-intuïtieve uitlatingen zijn vaak een van verrassing, ongeloof, minachting, of onmiddellijke verwerping als niet de moeite waard zijn om zelfs maar te overwegen; en dit ondanks de publicatie van talloze artikelen en studies over een periode van ten minste veertig jaar, vaak door onderzoekspsychologen. Atkins en Christensen (2001:129) concluderen: ‘indien doctoraalopleidingen – of masteropleidingen – niet nodig zijn voor een effectieve geestelijke gezondheidszorg, dan kan de verstrekking van deze diensten tegen lagere kosten worden verleend.'”

1) Bron: Klik hier voor het onderzoek

2) Een paraprofessional is iemand die werkzaam is in een bepaald beroep, maar daarbij niet beschikt over dezelfde licenties om de werkzaamheden uit te voeren zoals bijvoorbeeld een psychotherapeut of psycholoog.