Hoe kies ik een hypnotherapieopleiding

Er zijn verschillende studierichtingen die voortkomen uit een ander gedachtengoed ten aanzien van hypnose en verschillende grondleggers hebben. We gaan hier kort in op twee studierichtingen. Namelijk de directe hypnose gebaseerd op het gedachtegoed van Dave Elman en indirecte hypnose gebaseerd op het gedachtengoed van Milton Erickson.

 

Over het algemeen kun je stellen dat de studierichtingen vanuit het gedachtengoed van Dave Elman kortdurende opleidingen zijn. Dit houdt verband met het feit dat Dave Elman lesgaf aan artsen, tandartsen, psychologen en psychiaters. Deze professionals waren gebaat bij technieken die snel en effectief werken. De technieken van Dave Elman zijn procesmatig en gestructureerd en kunnen daarom in bijzonder korte tijd worden geleerd.

De studierichtingen die zich baseren op het gedachtengoed van Milton Erickson duren over het algemeen wat langer. De technieken van Milton Erickson kenmerken zich door het gebruik van spraakhypnose, toepassen van metaforen. Om het werk van Milton Erickson te doorgronden is meer tijd nodig. De meeste opleidingen die werken vanuit het gedachtengoed van Milton Erickson combineren dat met psychotherapie en andere aanvullende studies. Meestal is er sprake van een meerjarige studie.

De OMNI hypnotherapieopleiding baseert zich op het gedachtengoed van Dave Elman.

 

Over het algemeen kun je stellen dat de studierichtingen vanuit het gedachtengoed van Dave Elman kortdurende opleidingen zijn. Dit houdt verband met het feit dat Dave Elman lesgaf aan artsen, tandartsen, psychologen en psychiaters. Deze professionals waren gebaat bij technieken die snel en effectief werken. De technieken van Dave Elman zijn procesmatig en gestructureerd en kunnen daarom in bijzonder korte tijd worden geleerd.

De studierichtingen die zich baseren op het gedachtengoed van Milton Erickson duren over het algemeen wat langer. De technieken van Milton Erickson kenmerken zich door het gebruik van spraakhypnose, toepassen van metaforen. Om het werk van Milton Erickson te doorgronden is meer tijd nodig. De meeste opleidingen die werken vanuit het gedachtengoed van Milton Erickson combineren dat met psychotherapie en andere aanvullende studies. Meestal is er sprake van een meerjarige studie.

De OMNI hypnoseopleiding baseert zich op het gedachtengoed van Dave Elman.

Er is veel spraakverwarring rondom hypnose en hypnotherapie. Hypnose is het proces van een persoon in hypnose brengen en daarbij aanvaardbare suggesties kunnen geven.

 

Hypnotherapie is hypnose inzetten als middel bij mentale en fysieke klachten, maar ook bijvoorbeeld voor het verbeteren van leerprestaties en sportprestaties.

Op deze website maken wij een onderscheid tussen hypnose als het leren van krachtige technieken om iemand in hypnose te brengen, te kunnen testen weten op welk niveau iemand is in hypnose en hoe met behulp van directe suggesties eenvoudige problemen kunnen worden opgelost.

Met hypnotherapie bedoelen wij het totale proces van iemand in hypnose brengen en daarbij door middel van therapie zoals bijvoorbeeld partstherapie, universele therapie, regressietherapie op zoek te gaan naar de oorzaak van een probleem om het daarna eenvoudig op te kunnen lossen.

Wil je professioneel met hypnose en/of hypnotherapie aan de slag, ga dan na of de hypnotherapieopleiding erkend is. En als de hypnotherapieopleiding erkend is, ga dan na wat je vanuit je beroepsvereniging nodig hebt om aan hun voorwaarden te voldoen. Bijvoorbeeld gaat het om een bijscholing, module of vakopleiding. Is de opleiding op HBO-niveau en worden er EC’s voor gegeven.

 

De OMNI hypnose- en hypnotherapieopleiding zijn op HBO-niveau erkend en er worden EC’s voor gegeven.

Met hypnotherapie bedoelen wij het totale proces van iemand in hypnose brengen en daarbij door middel van therapie zoals bijvoorbeeld partstherapie, universele therapie, regressietherapie op zoek te gaan naar de oorzaak van een probleem om het daarna eenvoudig op te kunnen lossen.

De OMNI hypnotherapieopleiding, waarvan de OMNI hypnoseopleiding deel uitmaakt is op HBO-niveau erkend. De studiebelasting is 105 uur/3,5 EC’s. Meer informatie vind je hier. Deze hypnotherapieopleiding wordt erkend door het Catcollectief de beroepsvereniging BATC , de internationale beroepsvereniging SBVH.

Ga na of je na de hypnotherapieopleiding genoeg ‘bagage’ hebt om meteen aan de slag te gaan in het vakgebied. Bel andere hypnotherapeuten eens op en vraag naar hun ervaringen.

 

Met de OMNI hypnotherapieopleiding kun je meteen aan de slag voor het oplossen van eenvoudige problemen, het werken met angsten, stoppen met roken, verbeteren van sport- en leerprestaties. Daarnaast leer je om met een veelvoud van mentale en fysieke klachten te werken door middel van technieken van hypnoanalsye zoals  het werken met regressietherapie, partstherapie, Inner Child Therapy, vergeving en veel meer. De OMNI hypnotherapieopleiding biedt veel aandacht aan de achtergronden van hypnose en hypnotherapie. Hoe werkt het? Waarom werkt het? Daarnaast leggen we de verbanden met wetenschappelijk onderzoek.

Ga na of je na de hypnoseopleiding voldoende ondersteuning hebt voor als met vragen zit.

Na de OMNI hypnotherapieopleiding kun je deelnemen aan gratis online bijeenkomsten en krijg je toegang tot het OMNI forum. Daarnaast krijg je via het lidmaatschap van de HypnoseCommunity toegang tot aanvullende informatie specifiek bij deze opleiding behorend en kun je deelnemen aan het daarbij behorende forum.

Ga na wat je allemaal bij de hypnoseopleiding krijgt ten aanzien van studiemateriaal, follow-up, faciliteiten tijdens de opleiding, een erkend diploma of certificaat.

 

Bij de OMNI hypnotherapieopleiding krijg je het volgende:

Dit is een opsomming inclusief het deel van de OMNI Hypnoseopleiding

 • 105 studie-uren (klassikaal en thuisstudie) (3,5 EC’s)
 • Manual in de Nederlandse taal
 • Gerald Kein scriptboek
 • Het boek Hypnotherapy van Dave Elman
 • De klassikale dagen zijn inclusief koffie/thee/lunch
 • Diploma OMNI hypnotherapeut
 • Aansluiting bij de internationale beroepsvereniging voor hypnotherapie SBVH en andere beroepsverenigingen.
 • Gratis opname in de internationale databank van OMNI Omnifinder.net
 • De opleiding vindt plaats op onze eigen professionele locatie
 • Zonder aanvullende opleiding kun je het lidmaatschap bij de NGH (National Guild of Hypnotists) aanvragen.
 • Mogelijkheid om lid te worden van het Educatieplatform van OMNI voor toegang tot video’s van live-sessies.
 • Meer informatie over de OMNI hypnotherapieopleiding vind je hier.