Visual in vreugde springen

Effectieve aanvulling voor therapeuten, coaches, psychologen en fysiotherapeuten

Actieve Waak Hypnose, ook wel bekend als alert hypnose, is een vorm van hypnose waarbij de cliënt in een staat van alert bewustzijn is en de hypnotiseur een hypnotische inductie uitvoert terwijl de cliënt nog steeds in staat is om te praten en te reageren. Dit maakt het een effectieve aanvulling voor therapeuten, coaches, psychologen en fysiotherapeuten die op zoek zijn naar manieren om hun cliënten te helpen bij het behalen van verschillende doelen.

Geschiedenis en stand van zaken van het onderzoek

visual van een deskbikeIn de loop van de tijd werden verschillende vormen van hypnose ontwikkeld, waaronder Actieve Waak Hypnose. Actieve Waak Hypnose onderscheidt zich van andere vormen van hypnose doordat de cliënt in een staat van alert bewustzijn blijft tijdens de hypnotische inductie. Dit betekent dat de cliënt nog steeds in staat is om te praten en te reageren, wat kan leiden tot een meer actief en betrokken proces voor de cliënt.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hypnose en de effectiviteit ervan bij het behalen van verschillende doelen. Banyai and Hilgard (1976) hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar hypnose bij het verbeteren van sportprestaties. Zij vonden dat hypnose kan helpen om de concentratie en motivatie te verhogen, wat kan leiden tot betere prestaties. Miller, Barabasz and Barabasz (1991) hebben onderzoek gedaan naar hypnose bij het geven van excellente presentaties. Zij vonden dat hypnose kan helpen om zenuwen te overwinnen en om zelfvertrouwen te vergroten, wat kan leiden tot betere presentaties. Marianne Barabasz (Barabasz & Barabasz, 1996) heeft onderzoek gedaan naar hypnose bij het overwinnen van stotteren. Zij vond dat hypnose kan helpen om de spraak te verbeteren door middel van oefeningen en het versterken van het ego.

Banyai, Zseni, and Tury (1993) hebben onderzoek gedaan naar hypnose bij het slagen voor examens. Zij vonden dat hypnose kan helpen om de concentratie en motivatie te verhogen, wat kan leiden tot beter presteren tijdens examens. Banyai & Hilgard (1976) hebben ook onderzoek gedaan naar hypnose bij het verhogen van de concentratie. Zij vonden dat hypnose kan helpen om de aandacht te vestigen op specifieke taak of doel, wat kan leiden tot een verbeterde concentratie. Bandler (1975) heeft de Swish-methode ontwikkeld, die kan worden gebruikt om de cliënt te helpen om zich te concentreren en zijn of haar motivatie te verhogen.

Toepassingen van Actieve Waak Hypnose

Vrouw springt op trampoline

Actieve Waak Hypnose kan worden ingezet voor verschillende doelen, zoals het overwinnen van stotteren, het geven van excellente presentaties, het slagen voor examens, het verhogen van concentratie en het overwinnen van motivatieproblemen. Hieronder bespreken we enkele specifieke toepassingen van Actieve Waak Hypnose:

  • Overwinnen van stotteren: Actieve Waak Hypnose kan worden ingezet om stotteren te overwinnen door middel van oefeningen en het versterken van het ego. De Swish-methode kan ook worden gebruikt om de cliënt te helpen om zijn of haar spraak te verbeteren.
  • Excellente presentaties: Actieve Waak Hypnose kan worden ingezet om zenuwen te overwinnen en om zelfvertrouwen te vergroten, wat kan leiden tot betere presentaties.
  • Slagen voor examens: Actieve Waak Hypnose kan worden ingezet om de concentratie en motivatie te verhogen, wat kan leiden tot beter presteren tijdens examens.
  • Verhogen van concentratie: Actieve Waak Hypnose kan worden ingezet om de aandacht te vestigen op specifieke taak of doel, wat kan leiden tot een verbeterde concentratie. De Swish-methode kan ook worden gebruikt om de cliënt te helpen om zich te concentreren.
  • Overwinnen van motivatieproblemen: Actieve Waak Hypnose kan worden ingezet om de motivatie te verhogen door middel van oefeningen en het versterken van het ego. De Swish-methode kan ook worden gebruikt om de cliënt te helpen om zijn of haar motivatie te verhogen.

Zelfhypnose

Actieve Waak Hypnose kan ook worden gebruikt om zelfhypnose te leren. Zelfhypnose is een techniek waarbij de cliënt zichzelf in een staat van hypnose brengt om bepaalde doelen te behalen. Dit kan worden gedaan door middel van een opgenomen hypnose-inductie of door het gebruik van specifieke technieken, zoals visualisatie en affirmaties. Zelfhypnose kan worden gebruikt om bijvoorbeeld stress te verminderen, het zelfvertrouwen te vergroten en de concentratie te verhogen.

Ego-versterking

Actieve Waak Hypnose kan ook worden gebruikt om het ego van de cliënt te versterken. Dit kan worden gedaan door middel van oefeningen en affirmaties die gericht zijn op het versterken van het zelfvertrouwen en het verhogen van het zelfbeeld. Door het ego te versterken, kan de cliënt beter omgaan met stress en uitdagingen en kan hij of zij beter presteren in verschillende situaties.

Regressie in een Actieve Waak Hypnose en Abreacties

Actieve Waak Hypnose kan ook worden gebruikt voor regressie, wat betekent dat de cliënt teruggaat naar een eerdere tijd of ervaring. Dit kan helpen om bepaalde emoties of herinneringen te verwerken die op dat moment niet goed zijn verwerkt. Regressie kan ook leiden tot abreacties, wat betekent dat de cliënt emotioneel reageert op de ervaring of herinnering. Abreacties kunnen helpen om emoties te verwerken en om te komen tot inzichten en veranderingen.

Partstherapie met Actieve Waak Hypnose

Actieve Waak Hypnose kan ook worden gebruikt in partstherapie, wat betekent dat de cliënt in hypnose gaat en communiceert met verschillende delen van zichzelf. Deze delen kunnen bijvoorbeeld het innerlijke kind, de innerlijke criticus of het innerlijke oordeel zijn. Partstherapie kan helpen om conflicten tussen deze delen op te lossen en om tot inzichten en veranderingen te komen.

Hulpbronnen

Actieve waakhypnose op desk bikeActieve Waak Hypnose kan ook worden gebruikt om de cliënt te helpen om persoonlijke positieve hulpbronnen te identificeren en te versterken. Deze hulpbronnen kunnen bijvoorbeeld zijn: zelfvertrouwen, zelfacceptatie, zelfcompassie, zelfwaardering, assertiviteit, zelfbeheersing, sociale vaardigheden en emotionele intelligentie. Door deze hulpbronnen te versterken, kan de cliënt beter omgaan met uitdagingen en stress.

Swish als methode voor herankeren

De Swish-methode is een techniek die kan worden gebruikt om de cliënt te helpen om zich te concentreren en om zijn of haar motivatie te verhogen. De Swish-methode werd ontwikkeld door Richard Bandler (1975) en kan worden gebruikt in combinatie met Actieve Waak Hypnose. De Swish-methode werkt door middel van het vervangen van een ongewenste gedachte of gedrag door een gewenste gedachte of gedrag. Dit kan worden gedaan door middel van visualisatie en affirmaties. De Swish-methode kan bijvoorbeeld worden gebruikt om zenuwen te overwinnen voor een presentatie of om de concentratie te verhogen tijdens het leren voor een examen.

Nieuw in Nederland

De opleiding activeFlow® actieve waakhypnose is nieuw in Nederland. Meer informatie over data en aanmelden via deze link.