arts en kind

Zelfhypnose en de levenskwaliteit van kinderen met chronische pijn

Een studie toont aan dat met zelfhypnose de levenskwaliteit van kinderen met chronische pijn aanzienlijk verbetert kan worden.

Een groep Franse onderzoekers (o.l.v. Honorine Delivet) zocht uit of en zo ja hoe effectief zelf-hypnose kan zijn bij de behandeling van kinderen met pijn.

Ze deden dat in een multidisciplinair therapeutisch-educatief behandelprogramma voor 26 kinderen van 7 tot 17 jaar met chronische pijn. Uit de studie bleken doelstellingen als pijnvermindering, betere slaapkwaliteit, onderwijsresultaten en functionele activiteit gedeeltelijk of zelfs volledig haalbaar. Bij zestien patiënten verminderde de pijn en bij tien kinderen werden alle doelstellingen behaald. Bij negen werden de therapeutische doelen deels bereikt. De resultaten waren uitsluitend het gevolg van zelfhypnose.

De onderzoekers concluderen dat met zelf-hypnose in een multidisciplinair behandelprogramma  een aanzienlijke vermindering van pijn bereikt kan worden. Daarnaast verbeterde de kwaliteit van leven bij 42% van de patiënten.
De studie toont ook aan dat zelfhypnose bij kinderen met chronische pijn helpt de slaapkwaliteit te verbeteren en hun sociale activiteit te stimuleren. Terecht pleit de groep voor aanvullend onderzoek naar hypnotiseerbaarheid, slaapkwaliteit en de kwaliteit van leven.

Bron: University, and Paris Descarte University, France.  Int. Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 66(1): 1–13,