Visual ball in beweging

Wat we eigenlijk doen is de-hypnotiseren

Hypnose is alom aanwezig en gaat in feite niet alleen over de showhypnotiseur die ter vermaak op een podium mensen in hypnose brengt en vreemde dingen laat doen of de hypnotherapeut die iemand in hypnose brengt om die persoon af te helpen van angsten of andere klachten.

Als je naar de definitie van hypnose kijkt: “Het passeren van de kritische factor, waardoor een aanvaardbare, selectieve gedachte wordt vastgelegd” kun je zien dat het begrip hypnose veel breder getrokken kan worden.
Vooropgesteld dat er geen algemeen geldige definitie van hypnose is en de discussie of hypnose een staat of een proces is losgelaten is door wetenschappers, omdat ze er niet uit konden komen.
Wij gebruiken hier de definitie van hypnose zoals deze door Dave Elman, een van de grote namen van de moderne hypnose, is gedefinieerd. Deze definitie blijkt in de praktijk erg bruikbaar te zijn. Immers mensen hebben last van ongewenste patronen en angsten en daarom zijn suggesties die  behulpzaam zijn om daarvan af te komen, welkom en aanvaardbaar. Vanuit deze definitie kan hypnose daarom zelfs plaatsvinden zonder formeel opgeroepen trancestaat.

En is dat in feite niet wat de reclame doet door bijzondere filmpjes aan ons te presenteren in de hoop dat tijdens het kijken naar tv of een film in de bioscoop zij onze kritische factor kunnen passeren, waardoor we aangezet worden om de suggestie op te nemen en het product te kopen. Daarbij aangetekend dat bij het kijken naar een film of tv de kritische factor van het bewustzijn gemakkelijker kan worden gepasseerd, omdat het analytische denken wat meer naar de achtergrond is geschoven en er in feite sprake is van een lichte trancestaat.

Die kritische factor, daar gaat het in feite over. Als we het hebben heb over blauwe sneeuw, een vierkante bal, rood gras, dan triggert dat de kritische factor in het bewustzijn. Immers blauwe sneeuw valt niet standaard uit de hemel, een vierkante bal kan maar moeilijk rollen en rood gras ligt over het algemeen ook niet in onze tuin. Het triggert en de suggestie dat een bal vierkant is wordt niet zomaar aanvaard. Deze voorbeelden maken duidelijk dat er een kritische factor aan het werk is. Deze kritische factor werkt voortdurend, maar we voelen deze niet zo duidelijk aangesproken als bij bovenstaande voorbeelden. Je zou kunnen zeggen dat er dagelijks perceptiefilters aan het werk zijn, welke aanvaardbare suggesties toelaten en niet aanvaardbare suggesties afweren. Meestal hebben we de werking van dit mechanisme niet door. Deze perceptiefilters werken in feite heel eenvoudig: Wat bekend is, mag naar binnen en wat niet bekend is wordt afgestoten. Voor een roker kan de suggestie: ‘Ik stop met roken’, aanvaardbaar zijn voor het normale bewustzijn, maar voor het onderbewustzijn is dat een onbekend gegeven. Immers er liggen al jaren van roken opgeslagen in het onderbewustzijn, om dat te veranderen moet er veel gebeuren. De suggestie welke voor het analytische denken aanvaardbaar is, is dat niet meteen voor het gevoelsdenken en daarom wordt deze suggestie na verloop van tijd gemakkelijk verworpen en gaat de persoon weer roken. De door een hypnotherapeut opgeroepen trancestaat helpt om de kritische factor te passeren, waardoor de suggestie gemakkelijker in het onderbewustzijn kan worden vastgelegd. De suggestie op zich moet nog wel aanvaardbaar zijn, want anders wordt deze ondanks de hypnose alsnog verworpen.
Je hebt het onderbewustzijn, het gevoelsdeel nodig om een blijvende verandering door te voeren. Hypnose kan daarbij behulpzaam zijn om de kritische factor te passeren en het als een aanvaardbare suggestie vast te leggen. Dat gaat alleen als de persoon bijzonder gemotiveerd is om te stoppen met roken. Zonder motivatie wordt de suggestie niet eenduidig vastgelegd en kan er weer gemakkelijk begonnen worden met roken.

Dit mechanisme van suggesties aanvaarden in het onderbewustzijn start vrijwel vanaf de geboorte. De ouders beginnen meteen allerlei suggesties te geven. Het kind heeft dan nog geen kritische factor en slaat de suggesties ongefilterd op. Daarom kan een kind tot een jaar of zes, zeven nog in Sinterklaas geloven. De suggestie wordt zonder kritische analyse opgeslagen in het onderbewustzijn.
Het proces van suggesties geven gaat op school en in contacten met mensen uit de omgeving verder. Het kind leert wat goed of fout is vanuit het perspectief van de omgeving en neemt het onkritisch in zich op. Als kinderen op jonge leeftijd worden blootgesteld aan negatieve suggesties zoals: “Jij bent stout”, “Jij bent druk”, “je deugt niet”, dan kunnen deze zonder weerstand opgeslagen worden en van binnenuit een negatieve uitwerking hebben in termen van verlaagde zelfwaarde en zelfliefde.

Als hypnotherapeut helpen wij onze cliënten de kritische factor van het onderbewustzijn passeren om ongewenst vastgelegde suggesties te verwijderen en er nieuwe gewenste suggesties voor in de plaats te brengen. Denk daarbij aan gedragsverandering zoals stoppen met roken, afvallen en het loskomen van angsten en fobieën. Daarom kunnen we ons werk beter classificeren als de-hypnotiseren, we helpen de cliënt immers afkomen van iets wat in het vroegere leven door een vorm van hypnose, namelijk het aanvaarden van suggesties, is vastgelegd.