visual hoofd met radartjes

Veranderde hersenactiviteit tijdens hypnose

Wetenschappers hebben de hersenen van 57 mensen met behulp van fMRI gescand terwijl ze in een staat van hypnose waren gebracht met technieken die ook ingezet worden om o.a. angst en pijn te behandelen. Dit onderzoek laat zien welke hersendelen betrokken zijn tijdens hypnose.

Terwijl hypnose en hypnotherapie steeds meer wordt ingezet bij fysieke en mentale problemen wil men tegelijkertijd meer te weten komen over fysiologische aspecten van dit fenomeen.

Veranderde hersenactiviteit

Het onderzoek bracht drie belangrijke aspecten aan het licht:

  • Een vermindering van activiteit in de dorsal anterior cingulate, dat onderdeel is van een netwerk dat betrokken is bij verwerking van emotionele prikkels.
  • Het toenemen van verbindingen tussen twee gebieden van de hersenen, namelijk de dorsolaterale prefrontale cortex, het deel van de hersenen dat zich o.a. bezig houdt met gedrag en motoriek en de insula, een complex deel van de hersenen dat o.a. betrokken is bij pijnervaring en emoties.
  • Tenslotte werd een vermindering in de verbinding tussen de dorsolaterale prefrontale cortex en de posterior cingulate cortex waargenomen, het deel van de hersenen dat waarschijnlijk een belangrijke cognitieve rol vervult. Dat lijkt te suggereren dat er een vermindering is van de activiteit van de persoon en het bewustzijn daarvan. Meer iets doen vanuit het gevoel, dan vanuit het mentale denken. Deze vorm van dissociatie kan er toe bijdragen dat de persoon bepaalde activiteiten kan uitvoeren die worden gesuggereerd vanuit de persoon die de hypnose begeleid of vanuit een vorm van zelfhypnose.

Pijnbestrijding met hypnose

De ultieme vorm van werkzaamheid van hypnotechnieken komt naar voren door middel van pijnbestrijding zoals tijdens operaties of bij chronische pijnklachten.

Bron: https://academic.oup.com/cercor/article/doi/10.1093/cercor/bhw220/3056452/Brain-Activity-and-Functional-Connectivity