visual kleuren

Synchroniciteit en hypnose

Toeval kun je ook zo beschrijven: iets valt je toe. Kun je het ook zo zien of ben je van mening dat gebeurtenissen zomaar ontstaan zonder onderling verband of zonder reden? Als je je nooit hebt overgegeven, als je nooit aan overgave hebt meegewerkt en altijd alles onder controle hebt willen houden, dan zul je de laatste mening delen. Heb je toch ooit op de vleugels van de overgave gevlogen dan herken je de energie ervan en dus herken je de synchroniciteit. Wat was alweer die overgave? Een moment van toegeven en toestaan dat je gedachten en emoties op één lijn met elkaar zijn en er vervolg aan geven. Niet tegenwerken. De flow niet onderbreken door je overactieve kritische mind die de natuurlijke stroming in dit soort gevallen altijd tegenwerkt.

Daar waar je voelen met het weten van je hart samenspant ontstaat er de flow en daar waar je denken het weten van je hart volgt ontstaat er de overgave. Daar waar het voelen en denken op één lijn komen leef je zoals het leven bedoeld is: in vreugde en vrijheid, in flow en overgave. Hier bestaat geen toeval, maar wel dingen die je toevallen, die je telkens weer op je weg naar een betere versie van jezelf helpen. Dat is synchroniciteit wat je leven betekenis geeft en dat je mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek helpt groeien. Als je synchroniteit ervaart zul je merken dat dit veel krachtiger is dan toevalligheden. Hoe komt dat? Het verschil is zo wezenlijk omdat je bij synchroniciteit de leiding aan de intelligentie van je hart hebt overgelaten terwijl je bij toevalligheden de leiding aan je denken overlaat. Controle zorgt voor toeval. Overgave zorgt voor flow.

In een maatschappij die zoals Einstein al opmerkte van de koning (lees het hart) dienaar heeft gemaakt en van de dienaar (lees het hoofd) koning, wordt de intelligentie van het hart nog steeds onderkend. De waarheid duurt eigenlijk het langst: hetgeen de oude tradities al duizenden jaar geleden over de intelligentie van het hart wisten wordt nu door de wetenschap bevestigd. Het blijkt dat het elektromagnetische veld van het hart 5000 keer krachtiger is dan dat van de hersenen. De trance zorgt ervoor dat de kritische mind gepasseerd wordt. Dit brengt de verbinding met het krachtige veld van energie van het hart tot stand. Maar als de criticus tijdens de hypnose uitgeschakeld wordt, wie wordt dan verbonden met het krachtige energetische veld van het hart? Als jij de jas van de criticus niet meer draagt, wie ben jij eigenlijk? Als jij je dus niet meer bent verenigd met je kritische mind, wie ben je dan eigenlijk? Dan wordt je één met je hart en jij gaat de buitenwereld – met zijn regels, normen, waarden, overtuigingen – toetsen aan je hart. Dit doorbreekt je ‘gevangenschap’ en ‘ontdooit’ je hele wezen. De stroom komt weer op gang. Jij stroomt met het leven mee, niet meer er tegen in. Je hersenen blijven vaker in de alpha frequentie dan in beta. Hierdoor zie je en voel je verbindingen, stromingen en begrijp je de synchroniciteit. Hypnose is een van de instrumenten die je hier bewust van kan maken. Werk je met zelfhypnose, dan zul je merken dat je steeds gemakkelijker schakelt van de criticus naar de creator. Verwelkom dan je nieuw leven…