Visual brein traint spieren

Spieren trainen met gedachtenkracht

Onderzoekers hebben aangetoond dat spieren die zich niet kunnen bewegen getraind kunnen worden met gedachtenkracht. In een dubbelblind uitgevoerd experiment is uitgebreid onderzoek gedaan naar dit fenomeen.

Gedurende een 4 weken durende proef werden hand en pols van vrijwilligers in het gips gezet zodat ze niet meer konden  bewegen. De helft van de vrijwilligers gebruikte verbeeldingskracht om de pols gedurende 5 seconden aan te spannen en dan 5 minuten te ontspannen. Deze vrijwilligers hadden aan het eind van het experiment 50% minder verlies van spierkracht dan de controlegroep die hun verbeeldingskracht niet hadden gebruikt om de spieren te trainen.

Bron: The power of the Mind: the cortex as a critical determinant of muscle strength/weakness, Journal of Neurophysiology 2014