wetenschappers

Pijnbestrijding met hypnose

Pijnbestrijding met behulp van hypnose wordt in steeds meer wetenschappelijke studies aangetoond. Recent is een onderzoek uitgekomen van Jensen en Patterson waarbij wordt aangeven dat hypnose niet alleen effectief is voor het bestrijden van chronische pijn maar er ook weinig negatieve bijverschijnselen zijn. In tegendeel, de meeste patiënten rapporteren positieve bijverschijnselen zoals een groter gevoel van welbevinden, van in controle zijn, verbeterde slaap en een grotere voldoening in het leven.

Een van de meest aansprekende vormen voor het bestrijden van acute pijn is het uitvoeren van een operatie zonder chemische anesthesie met uitsluitend hypnose als natuurlijke anesthesie. Dit wordt in de ons omringende landen al incidenteel in ziekenhuizen uitgevoerd (Op dit moment – voor zover ons bekend – is dat in Engeland, Zwitserland, Italië en Duitsland, in België vindt veelal een gecombineerde vorm plaats welke hypnosedatie wordt genoemd).

Uit de OMNI praktijk weten we dat directe hypnosetechnieken zoals die door OMNI Hypnosis Training Center® worden onderwezen bijzonder effectief zijn voor het bestrijden van pijn.  Onder de OMNI Hypnotherapeuten wereldwijd bevinden zich o.a. chirurgen, anesthesisten, tandartsen en verpleegkundigen die de OMNI hypnoseopleiding hebben gevolgd (zie referenties) en kunnen toepassen bij acute pijn.

In een OMNI Hypnosepraktijk kunnen we onze cliënten technieken aanleren om zelfhypnose toe te passen voor pijnbestrijding als het verantwoord is om te doen. Met andere woorden: Hypnose werkt bij pijnbestrijding en daarom moeten we uitsluiten dat een belangrijk pijnsignaal wordt gemaskeerd door de toepassing van zelfhypnose. Tijdens de OMNI hypnoseopleiding wordt geleerd hoe hierop een beveiliging kan worden ingebouwd.