HypnoMed voor kinderen medische hypnose

Verhoog de zorgkwaliteit met de kracht van hypnose

In de complexe wereld van medische zorg zijn kinderen vaak bijzonder kwetsbaar. Ziekenhuizen bijvoorbeeld, met hun vreemde omgevingen en onbekende routines, kunnen voor kinderen intimiderend en angstwekkend zijn. Ook een bezoek aan de tandarts of huisarts kan angst oproepen. Hypnose beschikt over krachtige tools om kinderen op een zachte, geruststellende aanpak te ondersteunen. Hypnose kan direct helpen bij het verminderen van angst en zelfs pijn door het geven van gerichte suggesties en de inzet van Mind-Talk® 4 Kids.

Hypnose is een prachtige tool om verbinding te maken tussen lichaam en geest. Niet alleen is er veel wetenschappelijke onderbouwing voor hypnose ten aanzien van pijnbestrijding. Sinds eind 2023 zijn de twee staten van hypnose welke je in onze opleiding leert wetenschappelijk aangetoond.

visual van iemand in hypnose brengen met quoteOnderzoek met onze methoden heeft twee hypnotische staten geïdentificeerd welke je bij ons in de opleiding leert: somnambulisme en de Esdaile-Staat. Deze ontdekking is cruciaal voor het begrijpen van de diepte en reikwijdte van hypnose. Dit onderzoek heeft bijvoorbeeld interessante bevindingen laten zien dat somnambulisme in sommige hersengebieden vergelijkbare patronen toont als bij Propofol-geïnduceerde anesthesie, terwijl de Esdaile-Staat veranderingen toont die voor een deel vergelijkbaar zijn met bewustzijnsstaten geïnduceerd door LSD.

Bij direct inschrijven en betalen ontvang je een vroegboekkorting van € 150 tot een maand voorafgaand aan de startdatum bij aanmelden voor de complete opleiding. Bij deelname aan dag 3 en 4 krijg je bij directe aanmelding en betaling een vroegboekkorting van € 75,-. Deze vroegboekkorting loopt nog

00 Dagen

Accreditatie

Voor deze opleiding wordt accreditatie aangevraagd.

Arts met kind

Data

Deze vierdaagse opleiding vindt plaats op de volgende data:

 • 2, 3 oktober, 20 en 21 november 2024

Dag 1 en 2 van deze opleiding vinden tegelijkertijd plaats met de HypnoMed dag 1 en 2 (basisdeel). Mocht deelname voor dag 1 en 2 op andere data (zie HypnoMed) beter schikken, meld dit dan aan op het aanmeldformulier, dan kun je op die op een ander moment ook volgen.

Van 09.00 – 17.00/18.00 uur.

Voor wie

 • Deze opleiding is geschikt voor kinderartsen, tandartsen die veel met kinderen werken, kinderpsychologen, pediatrische verpleegkundigen en iedereen die op grond van een medisch beroep of medische vaardigheid als hulpverlener veel in contact komt met kinderen.
 • Deze hypnose opleiding wordt gegeven op HBO niveau.
 • Er is geen voorafgaande kennis over hypnose nodig.

Praktisch

Ayla Oostrom en Ina Oostrom
Locatie
Hoevestein 12 4903
SC Oosterhout

Vervoer en accommodatie
Meer informatie vind je hier.

Docenten
Ina Oostrom, Ayla Oostrom, Tooke Lardenoy

Taal
Deze opleiding en het materiaal dat wordt uitgereikt is in de Nederlandse taal.

Wat krijg je?

 • Vier opleidingsdagen met uitgebreide training in hypnosetechnieken (de eerste twee dagen zijn gelijk aan de HypnoMed medische hypnose opleiding. Dag 3 en 4 staan geheel in het teken van het werken met kinderen. Om met kinderen met hypnose te kunnen werken heb je een stevige basis nodig van de fundamenten van hypnose. Deze leer je op dag 1 en 2.
 • Opleidingsmanual in de Nederlandse taal
 • Ondersteuning na de opleiding via gratis deelname aan onze HypnoseCommunity, waar je toegang hebt tot aanvullend studiemateriaal en direct contact kunt leggen met onze docenten
 • Certificaat van deelname
 • Mocht je HypnoMed medische hypnose opleiding al gevolgd hebben, dan heb je vrijstelling voor de eerste twee dagen.

Tijdsinvestering

 • Deze opleiding betreft in totaal 30 docentcontacturen (4 dagen klassikaal) alsmede 30 uren zelfstudie.
 • Studiebelasting 60 uur/2 EC.

 

Resultaat

 • Je leert de krachtige fundamenten van hypnose zoals in hypnose brengen (met wetenschappelijk gevalideerde methoden), de staat herkennen.
 • Je kunt technieken toepassen om kinderen te helpen van angst- en pijn af te komen met hypnose en afleidingstechnieken
 • Je kunt zowel volwassenen als kinderen in hypnose brengen en de staat van hypnose verdiepen
 • Je leert specifiek taalgebruik om met kinderen om te gaan, om snel een verbinding met ze te kunnen leggen (Mind-Talk® 4 Kids).
 • De technieken zijn praktijkgericht en direct toepasbaar

Inhoud

 • Wat is hypnose en hoe werkt het?
 • Inductiemethoden om iemand in hypnose te brengen
 • Verschillende staten van hypnose met wetenschappelijke onderbouwing
 • Omgaan met misvattingen rondom hypnose
 • Verdiepingstechnieken van hypnose met live demonstraties en praktische oefeningen
 • Zelfhypnose voor zowel jezelf om in zeer korte tijd een diepe mentale en fysieke ontspanning te ervaren (powernap in een dynamische veeleisende werkomgeving)
 • Contra-indicaties van hypnose en veiligheidsmaatregelen
 • Ontwikkelingspsychologie van kinderen – communiceren op het juiste leeftijdsniveau
 • Rol van de ouders en hoe je in korte tijd een zinvolle rol ter ondersteuning kunt geven
 • Vertrouwensopbouw met het kind
 • Kinderen begeleiden met (chronische) pijn, angst en stress
 • Het inzetten van hulpmiddelen om het kind snel af te leiden en mentaal mee te nemen
 • Kinder snel en krachtig in hypnose brengen om medische procedures te verzachten en pijn te bestrijden
 • Toolkit voor het werken met kinderen in de medische zorg
 • Mind-Talk® 4 Kids

Kosten

 • De kosten bedragen € 1750. Tot twee maanden voorafgaand aan de start van de opleiding kun je aanmelden met een vroegboekkorting van € 150 bij directe online betaling. Voor overige aanmeldingen sturen wij ca. 3 weken voorafgaand aan de start van de opleiding een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. De betaling dient vóór de 1e opleidingsdag op onze rekening te zijn bijgeboekt.
 • Mocht je vrijstelling hebben, omdat je de HypnoMed opleiding al hebt gevolgd, bedragen de kosten € 875,-  ( €75 vroegboekkorting bij directe online betaling).
 • Deze opleiding is vrijgesteld van btw.

Voorwaarden

 • Binnen 14 dagen kan de opleiding kosteloos worden geannuleerd. Na deze periode gelden de annuleringsvoorwaarden zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden NRTO.
 • HypnoseMentor kan besluiten om bij minder dan vier deelnemers te annuleren. HypnoseMentor kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf worden gemaakt in het kader van de opleiding zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten.Bij annulering door HypnoseMentor worden de door de student betaalde kosten binnen zeven dagen terugbetaald.
 • Van de student wordt persoonlijke deelname verwacht tijdens de aangegeven klassikale studie-uren
 • Aan het einde van de opleiding wordt de student gevraagd een evaluatie in te vullen
 • De kosten zijn inclusief een manual in de Nederlandse taal dat aan de student wordt uitgereikt
 • De inschrijvings- en opleidingsgegevens worden gedeeld met de docent en OMNI Hypnosis Training Center®.
 • Bij het uitreiken van het opleidingsmateriaal word je gevraagd om een copyright verklaring te ondertekenen ten aanzien van het intellectuele eigendom van het opleidingsmateriaal
 • Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden NRTO van toepassing.
 • Wij conformeren ons aan de NRTO-gedragscode

Meer informatie

Het Creëren van een Veilige Haven

Voor een kind kan een ziekenhuis een labyrint van onzekerheden zijn. Hypnose kan hier dienen als een veilige haven, een plek van mentale rust en zekerheid. Door hypnose te gebruiken, kunnen zorgspecialisten een verbinding leggen met het kind, een verbinding die essentieel is voor effectieve zorg en behandeling. Deze verbinding helpt niet alleen bij het verminderen van angst, maar creëert ook een sfeer van vertrouwen en veiligheid.
Kinderen hebben een rijke verbeeldingskracht, een eigenschap die zorgspecialisten kunnen benutten om hen af te leiden van angstaanjagende momenten. Hypnotische technieken kunnen een kind meenemen op een mentale reis, weg van de steriele ziekenhuisomgeving, naar een plek van comfort en kalmte. Dit soort afleidingstechnieken is bijzonder effectief bij het voorbereiden van kinderen op medische ingrepen.
Een van de meest opmerkelijke voordelen van hypnose bij kinderen is de mogelijkheid om pijn en angst te verminderen. Hypnotische suggesties kunnen de perceptie van pijn significant beïnvloeden, waardoor de ervaring van medische procedures minder traumatisch wordt. Dit is niet alleen gunstig voor het kind op het moment zelf, maar helpt ook bij het vormen van een positievere houding ten opzichte van toekomstige medische zorg.

Daarnaast biedt hypnose krachtige technieken die kinderen in staat stellen om een zekere mate van controle te ervaren in een omgeving waar ze zich vaak machteloos voelen. Door hen te leren hoe ze zelf hypnose kunnen gebruiken om hun angst en pijn te beheersen, geven we hen een tool die ze kunnen gebruiken gedurende hun hele leven, wat bijdraagt aan hun gevoel van zelfvertrouwen en autonomie.

De integratie van hypnose in de pediatrische zorg is meer dan een aanvulling; het is een essentiële evolutie in de manier waarop we zorg verlenen aan de meest kwetsbaren. Door zorgspecialisten op te leiden in het toepassen van hypnose bij kinderen, openen we een wereld van mogelijkheden voor pijn- en angstverlichting, en uiteindelijk voor een menselijkere en empathischere benadering van zorg.

Interesse gekregen in deze opleiding?