bidden

Onrecht, afsluiting en vergeving met hypnose

Onrecht dat wordt aangedaan door diefstal, misbruik of een andere misdaad heeft een grote impact op het slachtoffer en de directe omgeving. Hypnotherapie en vergeving met hypnose helpen om los te komen van dat onrecht en weer in eigen kracht te kunnen verdergaan.

Bij onrecht blijven slachtoffer en/of directe naasten achter met een groot verlies en vaak boosheid. Er begint een proces van verwerking, een proces dat moeizaam kan zijn en veel tijd kan vergen.

De verwerking wordt soms gekoppeld aan het proces en de veroordeling van de dader. De volgende uitspraken hierover kun je lezen in de krant:

  • Voor de moeder was de rechtszaak na de moord op haar zoon allesbehalve een afsluiting.
  • De dader had spijt en we hopen nu de zaak eindelijk te kunnen afsluiten.
  • Ik hoopte dat de straf voor de dader, voor mij een soort afsluiting zou zijn, maar ik zit nog steeds met de gevolgen van het misbruik.
  • De dader is vervroegd vrijgelaten, aan ons gevoel van rechtvaardigheid is niet voldaan, we kunnen het maar moeilijk afsluiten.

In de krant lees je over het verdriet van het slachtoffer of de naasten en soms de opmerking dat na jaren de dader ongestraft blijft en er daarom geen afsluiting van het gebeuren kan plaatsvinden. Het kan een complex van gevoelens zijn waar slachtoffer en naasten mee achterblijven.

In mijn praktijk als hypnotherapeut word ik veelvuldig geconfronteerd met onrecht dat cliënten is aangedaan in de vorm van seksueel misbruik, diefstal, mishandeling of de moord van een geliefde. De persoon in kwestie kan dan veel last hebben van daarbij komende angst, een zenuwstelsel dat in overdrive scherp is afgesteld op vluchten, emotionele klachten zoals depressie of chronische pijnklachten waar geen medische verklaring voor is. In veel gevallen is er sprake van een sluimerende boosheid ten aanzien van de dader, soms angst en de verwerking van het proces is afhankelijk gemaakt van het feit of de dader wel of niet gepakt wordt en of deze al of niet voldoende wordt gestraft. Dat betekent dat er een open wond blijft en de boosheid en verdriet kunnen blijven circuleren en zelfs kunnen gaan leiden tot mentale en fysieke klachten. In feite betekent dat het afsluiten afhankelijk wordt gesteld van wat er dan wel of niet gebeurt met de dader in plaats van ervoor te kiezen om onafhankelijk daarvan los te komen van de negatieve emoties met betrkking tot de gebeurtenis, het te verwerken en door te gaan met het leven.

Wat is er nodig om aangedaan onrecht te kunnen loslaten?

Het is belangrijk om de persoon te helpen om los te komen van het slachtofferschap en te begeleiden in een proces van begrip en acceptatie. Een dergelijk proces te laten plaatsvinden in een staat van hypnose is bijzonder behulpzaam, omdat de persoon meer in de gevoelsbeleving komt, in plaats van in een analytisch, mentaal verwerkingsproces. Tijdens hypnose kunnen pijn, verdriet en boosheid doorleefd worden op een manier die er voor zorgt dat ze ook losgelaten kunnen worden en niet langer een allesbepalende invloed uit blijven oefenen.

Erkenning van de pijn en het verdriet

Wat belangrijk is voor iemand die slachtoffer is, is de mogelijkheid om op krachtige manier uiting gegeven te kunnen geven aan de pijn en het verdriet en dat duidelijk gemaakt moet worden dat hem of haar groot onrecht is aangedaan. Er wordt naar verlangd dat dit kan plaatsvinden door de veroordeling van de dader en de straf die de dader krijgt. In de realiteit is dat in veel gevallen een teleurstellend proces. Het duurt lang, kan erg pijnlijk zijn doordat het gebeurde telkens omhoog gebracht wordt. De reactie van dader en advocaat van de dader kunnen veel  nieuwe pijn veroorzaken. Het slachtoffer krijgt daarbij niet altijd de kans om zich krachtig uit te spreken en erkenning te krijgen voor de pijn en het verdriet. Dit krachtig te kunnen uitspreken is een van de sleutels om er van los te kunnen  komen van dit verdriet en met hypnose kunnen we een client bereiken dat een client op een andere wijze erkenning krijgt van de pijn en het verdriet en zich krachtig kan uitspreken. Daarmee biedt hypnose een belangrijke sleutel om los te komen van de negatieve emoties die gepaard gaan met het onrecht aangedaan zijn.

Begrip van de situatie

Mensen gaan verschillend om met moeilijke en soms traumatische gebeurtenissen. Bij het verwerken van moeilijke gebeurtenissen in het leven, hangt de verwerking mede af van welke hulpbronnen de persoon heeft. De ene persoon komt gemakkelijker los van een traumatische ervaring dan de andere persoon omdat de een meer interne hulpbronnen heeft dan de ander. Dat gaat dan om zelfwaardering, zelfvertrouwen en zelfliefde op een diep niveau. Met behulp van hypnotherapieprocessen kunnen de hulpbronnen diep van binnen versterkt worden.

De rol van de dader

De vraag is hoe lang blijf je slachtoffer van de dader? Ga je meteen een verwerkingsproces in of wacht je tot de dader gestraft is. In dit laatste geval blijf je uiteindelijk een lange termijn slachtoffer van de dader. Immers wat er met hem of haar gebeurt bepaalt hoe jouw verwerkingsproces verloopt. Je stelt daarbij je eigen genezing van het onrecht uit omdat je wacht wat er met de dader gebeurt. Bedenk daarbij dat een juridische zaak niet altijd rechtvaardigheid met zich meebrengt. Met andere woorden rechtvaardigheid is niet altijd te vinden in een rechtszaak. Heeft het daarom zin om te wachten met het loskomen van de situatie van onrecht, of is het beter om onafhankelijk van het wachten op de juridische zaak de rechtvaardigheid en het loskomen van het onrecht diep in jezelf te zoeken.

Vast blijven zitten in een negatieve gebeurtenis, versterkt de gebeurtenis

Elke dag als je denkt aan het onrecht, de boosheid, het verdriet betekent een versterking van de negatieve emoties.  Dat komt omdat we met onze gedachten hersenverbindingen creëren en in stand houden. Hoe vaker dezelfde gedachten, hoe dikker het cluster van hersenverbindingen. Je leven lang boos en verdrietig zijn, zorgt voor een dik pak van hersenverbindingen die bij het minste of geringste geactiveerd wordt en de negatieve emotie niet alleen oproept, maar nog eens een keer versterkt. De dader heeft het wellicht een keer gedaan, maar al die jaren daarna heb je het jezelf aangedaan. Voor het onderbewustzijn maakt het niet uit of iets in werkelijkheid gebeurt of in de verbeeldingskracht. Dezelfde clusters van verbindingen wordt versterkt. Daarom leren los te komen van de negatieve emoties rondom onrecht, draagt bij aan diepliggende genezing en te staan in je eigen kracht.

In hypnose spreken met de dader

In het werkelijke leven is de dader wellicht niet bezig met het probleem van het slachtoffer. Maar het slachtoffer ligt er wakker van, denkt er dagelijks aan. En helaas versterkt dat alleen maar de negativiteit bij de persoon zelf. Daarom is het van belang om je niet afhankelijk te stellen van rechtvaardigheid in de buitenwereld en te wachten op de rechtszaak of op de straf, maar de rechtvaardigheid diep binnen in je te zoeken en daar los te komen van de dader. Met hypnotherapie kunnen we dit proces krachtig begeleiden door de persoon zich te laten uitspreken richting de dader om alle boosheid en verdriet te laten wegvloeien. De staat van hypnose zorgt voor een bijzonder krachtig verwerkingsproces, omdat het mentaal kritische hierbij niet meedoet.

Vergeving van de dader

De grote religies laten het belang van vergeving zien Het grote belang van vergeving wordt niet altijd goed begrepen. Vergeving wordt vaak gezien als het goedpraten van wat de dader heeft gedaan. In mijn optiek is dat geenszins de bedoeling. Wij begeleiden in hypnose de cliënt voor een diepgaande vergeving met de woorden: “Je hoeft niet goed te vinden wat hij/zij heeft gedaan en je hoeft de persoon evenmin aardig te vinden voor wat hij/zij heeft gedaan. Met diepgaande vergeving zeg je in feit dat hij/zij geen invloed meer heeft op hoe jij je voelt, dat je loskomt van die oude negatieve emoties en energie. Het is een bijzondere sleutel tot eigen kracht. Boos zijn op een ander en de ander bijvoorbeeld een beker gif toewensen, betekent dat jij die beker gif zelf dagelijks drinkt. Boosheid en woede brengen stress en stress heeft een negatieve invloed op je mentale en fysieke gezondheid.

De kracht van vergeving is iets bijzonders, in hypnose gaat dat gemakkelijker, en heeft feitelijk niets met de dader te maken, het is het uitspreken dat je zelf belangrijk bent en dat jij bepaalt hoe je je voelt en niet langer toestaat dat de dader nog enige invloed heeft op wat jij denkt en hoe jij je voelt. Dat staat los van wat er juridisch gebeurd is of nog moet gebeuren. In deze vorm van vergeving schuilt een enorme kracht en zelfversterking.

Omni-hypnotherapie en vergeving

  • OMNI-Hypnotherapeuten kunnen cliënten begeleiden in processen met hypnose om los te komen van de boosheid en verdriet rondom onrecht dat ze is aangedaan.
  • Wil je zelf leren hoe je mensen in dit proces kunt begeleiden oriënteer je dan op de OMNI-hypnotherapieopleiding.