boomringen

Meer dan 1 miljoen Nederlanders had depressie

Op 25 januari 2016 laat het CBS via een persbericht weten: “Meer dan 1 miljoen Nederlanders had depressie. Acht procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf in 2014 zelf aan een depressie te hebben of in het afgelopen jaar te hebben gehad. Dat komt overeen met ruim 1 miljoen mensen. Vrouwen gaven vaker aan een depressie te hebben dan mannen: 9 procent van de vrouwen tegenover 6 procent van de mannen.” De kranten hebben er die week vol mee gestaan en ook waren er discussies of het cijfer klopt uitgaande van de definitie van depressie. Het CBS heeft op zijn minst met dit cijfer de persoonlijke perceptie van de ondervraagden laten zien en dat is schrikbarend genoeg.

In de hypnotherapiepraktijk komen veel mensen met klachten van depressie tegen. Vanuit de filosofie van Omni hypnotherapie gaan wij niet aan de slag met een diagnose, maar gaan we uit van de doelstelling van de cliënt en dat is uiteraard meestal het afkomen van de gevoelens van depressie. We gaan hierbij in gesprek met het onderbewustzijn van de cliënt. Het onderbewustzijn van de cliënt weet waar de gevoelens van depressie vandaan komen. Het normale bewustzijn van de cliënt kent soms de oorzaak, maar vaak ook niet. We zien in de praktijk dat de cliënt de oorzaak neerlegt bij wat we noemen een ‘hoog energetische negatieve gebeurtenis’. Met Omni hypnotherapie gaan we na of er nog dieper verborgen gebeurtenissen zijn die als het ware de eerste gevoeligheid hebben veroorzaakt voor het probleem waardoor de cliënt gevoelens van depressie heeft ontwikkeld. De gebeurtenis in een ver verleden is soms wel bekend, maar vanuit het normale bewustzijn wordt vaak de relatie niet gelegd met deze gebeurtenis als zijnde de oorzaak van de depressie. Vanuit het normale bewustzijn kan deze gebeurtenis als niet belangrijk worden bestempeld, omdat er gekeken wordt vanuit het perspectief van de volwassene. Echter op jongere leeftijd kan er een gebeurtenis hebben plaatsgevonden die niet goed verwerkt is en de bron is voor het probleem op latere leeftijd. In de praktijk zien we bijvoorbeeld iemand met een geschiedenis van de een of andere vorm van misbruik en het is uiteraard belangrijk om de gevoelens rondom die gebeurtenis ongevoelig te maken en daar hebben we uitstekende technieken voor. Het is daarbij van belang om na te gaan of er een eerdere gebeurtenis is die in verband staat met de latere gebeurtenis. We zien daarbij vaak dat de cliënt op jongere leeftijd een gebeurtenis heeft meegemaakt, waarbij het gevoel is ontstaan om geen controle te hebben op de situatie. Bijvoorbeeld een keer verdwaald zijn, of het gevoel gehad te hebben alleen thuis te zijn. Dat gevoel van geen controle hebben wordt bij de volgende gebeurtenis versterkt en indien niet goed verwerkt kan zich uitmonden in een depressie, burn-out, angst of fobie. Het is volgens de Omni hypnotherapie van het grootste belang om de eerste oorzakelijke gebeurtenis op te sporen en ongevoelig te maken en vervolgens ook de latere gebeurtenissen.

Foto Russian Matroesjka'sIn de analogie van een boom die is omgezaagd zie je alle jaarringen en herken je het boompje waarmee de grote boom zijn leven is gestart. Alle gebeurtenissen zijn uit de ringen te lezen. De boom kan op jonge leeftijd droogte hebben meegemaakt, of een beschadiging hebben gekregen aan de bast.

Voor de menselijke geest gaat dezelfde analogie op. Met behulp van hypnotherapie kunnen we in gesprek gaan met de verschillende leeftijden in de menselijke geest en nagaan waar het probleem oorspronkelijk is begonnen. Zoals hierboven al is aangegeven, is de oorzaak van de depressie aan het onderbewustzijn bekend, terwijl deze helemaal niet bekend hoeft te zijn aan het normale bewustzijn.  Als een negatieve gebeurtenis niet goed verwerkt is, kan de gebeurtenis door latere negatieve gebeurtenissen nog versterkt worden, waardoor dit pas op latere leeftijd als een depressie naar buiten komt.

In principe wil het onderbewustzijn ons beschermen tegen reëel, maar ook denkbeeldig gevaar. Een angstige gebeurtenis die heeft plaatsgevonden tijdens bijvoorbeeld vierjarige leeftijd en die niet goed verwerkt is, kan blijvend invloed uitoefenen en op latere leeftijd in de vorm van een depressie naar buiten komen. Het deel in het onderbewustzijn kan zijn blijven steken in die angst en deze nog als vierjarige beleven, terwijl de gebeurtenis voor de volwassenen helemaal niets meer te betekenen heeft, maar nog steeds dagelijks zijn uitwerking heeft op een onderbewust niveau.

Omdat we met Omni hypnotherapie geen diagnose stellen, maar in gesprek gaan met het onderbewustzijn kunnen we de oorzaak terugvinden, en is de negatieve gebeurtenis met eenvoudige technieken ongevoelig te maken. Daarbij gebruiken we aanvullende technieken om af te komen van eventuele bijkomende negatieve emoties en werken we aan het versterken van zelfwaarde en zelfvertrouwen. Het mooie van deze technieken is dat mensen weer dichter bij zichzelf komen en vanuit hun innerlijke kracht versterkt in de wereld kunnen staan.