duim en middelvinger op elkaar

Meditatie werkt bij burnout

Burnout is het verschijnsel van emotionele uitputting. Het wordt gerelateerd aan het gevoel niet in controle te zijn en geen manoeuvreerruimte te hebben. De Stichting Burnout geeft aan dat 14% van de werknemers geconfronteerd wordt met burnout-klachten. Door onderzoek van de Johns Hopkins University School of Medicine is vastgesteld dat Mindfullness-meditatie werkt om gevoelens van stress, depressie en pijn te verminderen. Er werden 47 testen uitgevoerd met 3515 deelnemers. Aan de deelnemers werd gevraagd om gedurende acht weken zo’n 40 minuten per dag te mediteren. De effecten werden duidelijk meetbaar vastgesteld en de conclusie werd getrokken dat met behulp van Mindfullness de symptomen van angst, depressie, burnout en ook pijn verminderden.
Dit is één van de onderzoeken die aangeeft dat mensen zelf een bijdrage kunnen leveren en controle kunnen uitoefenen op hun eigen mentale en fysieke gezondheid. Een aspect dat ook bij hypnotherapie van belang is. De controle terugbrengen op aspecten waarbij de cliënt het gevoel heeft de eigen controle verloren te hebben. Specifiek bij burnout, waar mensen al het gevoel hebben niet in controle te zijn is dat een mooie bijdrage die vanuit Mindfullness of hypnotherapie gegeven kan worden.