demo hypnose

Leer over hypnose, het werkt en het vergroot je emotionele intelligentie

Hypnose is een natuurlijk proces. We hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Hypnose is eigenlijk niets anders dan een staat van focus, ultieme concentratie. Een staat waarbij we ons concentreren op één specifieke taak, of waarbij we ons meer richten op processen in onszelf terwijl allerlei aangeleerde interne programma’s er voor zorgen dat we ons bijvoorbeeld voortbewegen (fietsen), dat we veilig blijven (schrikken van een geluid) etc.
Denk bijvoorbeeld aan het verschijnsel dat in het Engels ‘highway hypnosis’ wordt genoemd en dat vertaald kan worden als ‘snelweghypnose’. Het is het verschijnsel, waarbij je diep in gedachten verzonken met de auto onderweg bent en op een gegeven moment de afslag (bijna) vergeet. Dat is een vorm van hypnose, waarbij je aandacht ergens op geconcentreerd is en je logisch redenerend vermogen minder actief is. Daarentegen neemt het onderbewustzijn een beschermende rol aan en zorgt er voor dat je reageert op gevaarlijke situaties. Eén van de belangrijkste functies van het onderbewustzijn is namelijk om je te beschermen.

Een ander voorbeeld waarbij je sterk geconcentreerd bezig kunt zijn is je in te leven in een emotionele film. Je kunt daarbij zo gefocust zijn dat je het niet hoort wanneer anderen je aanspreken. Of je kunt je zozeer in de film inleven en de filmbeelden voor je onderbewustzijn zo levendig zijn, dat je een sterke emotie ervaart. Voor het onderbewustzijn is er geen groot verschil tussen een werkelijke of een ingebeelde gebeurtenis. Als de film is afgelopen, kom je al snel tot het besef dat het slechts om een film gaat en kun je de emotie snel achter je laten. Bij ingebeelde angst gaat dat helaas niet zo gemakkelijk. Het feit dat ons onderbewustzijn niet zo goed onderscheid maakt tussen de werkelijkheid en verbeelding zorgt er voor dat angsten zo’n grote impact op ons kunnen hebben.

Zodra we onze aandacht sterk concentreren en minder bewuste aandacht hebben voor de omgeving, zijn we meer ontvankelijk voor aanvaardbare suggesties. Kinderen weten die staat haarfijn te peilen als ze hun vader of moeder tijdens een geconcentreerd werkje vragen om een snoepje. Reclamemakers zijn ook erg goed van dit feit op de hoogte; zij leiden de aandacht af door een mooi model in beeld te brengen en proberen de kijker daardoor tot aankoop van een product te verleiden. En denk ook aan rituelen die binnen diverse religies de gelovigen in een bepaalde staat brengen.

Nu is het zo dat ons onderbewustzijn van grote invloed is op ons functioneren ten aanzien van onszelf en onze omgeving en dat onze wilskracht het regelmatig af moet leggen tegen de enorme kracht van het onderbewustzijn. Velen mensen proberen af te komen van een of andere vorm van dwangmatig gedrag zoals roken, drinken of nagelbijten en krijgen dat niet voor elkaar. Andere mensen worden geconfronteerd met angsten, fobieën of depressies en komen daar niet of moeilijk vanaf, ondanks alle professionele hulp die daarbij wordt geboden door psychotherapeuten, psychologen en andere hulpverleners. Maar het kan ook om eenvoudiger problemen gaan, zoals spreken in het openbaar of het zich vrij kunnen bewegen binnen een groep mensen.

Het antwoord ligt in het feit dat we deze problemen in de regel vanuit het normale bewustzijn proberen op te lossen. Als het normale bewustzijn de antwoorden wist en wist hoe het aangepakt zou moeten worden, dan zouden we veel sneller verlost zijn van al onze problemen. In de praktijk gebeurt het zelden dat de, door de cliënt in het voorgesprek opgegeven, oorzaak van het probleem overeenstemt met de oorzaak die het onderbewustzijn van de cliënt aangeeft. Zolang het probleem niet aan de wortel wordt aangepakt blijft het voortduren. Met behulp van hypnose kunnen we de initiële oorzaak achterhalen en neutraliseren.

Gerald Kein, hypnotherapeut van wereldfaam, heeft vanuit meer dan 50 jaar praktijkervaring van hemzelf en de feedback van duizenden therapeuten wereldwijd, een mind model ontwikkeld dat verklaringen geeft en een oplossingsrichting biedt voor talloze problemen. Kennis van dit mind model biedt inzicht in de menselijke geest vanuit een geheel nieuw innovatief perspectief. Deze kennis is een aanrader voor alle beroepsgroepen.

Deze kennis betekent dat je anders gaat kijken naar mensen, menselijke verhoudingen, menselijke processen en je eigen rol daarin. Je krijgt meer begrip voor situaties en waarom mensen doen zo als ze doen. Doordat je allerlei processen beter doorziet krijg je meer rust en ruimte in je eigen functioneren en verhoog je je emotionele intelligentie, waardoor je gevoelens bij jezelf en bij anderen beter kunt herkennen. Het verbetert je zelfbewustzijn, sociale bewustzijn en je vermogen om met jezelf en anderen om te gaan. Dat draagt bij aan betere relaties, een gebalanceerd leven, voorkomt burn-out en is een belangrijke determinant voor succes.