cover boek

Lancering boek over hypnose en hypnotherapie

Begin augustus wordt het Engelstalige boek gelanceerd: “Hypnosis the key to self-empowerment. Explanation, application, and scientific references of hypnosis for adults and children, including a view from the perspective of quantum physics.”

In het Nederlands is dat: “Hypnose de sleutel tot zelf empowerment. Uitleg, toepassing en wetenschappelijke referenties van hypnose voor volwassenen en kinderen inclusief een blik vanuit het perspectief van kwantumfysica.”

Dit boek is ontstaan vanuit de unieke samenwerking van drie auteurs, namelijk Ina Oostrom, hypnotherapeut en docent hypnotherapie, Simona Linskens, psychologe, hypnotherapeut en op dit ogenblik bezig met haar promotieonderzoek medische hypnotherapie en Vijay Sharma, naast andere kwalificaties is hij natuurkundige die onderzoek heeft gedaan op het gebied van de kwantumfysica.

We hebben een verbazingwekkend brein. Terwijl we het gebruiken zoals we geleerd hebben als kind, heeft het zoveel meer potentieel. Op dezelfde wijze als het ons kan hinderen, kan het ons helpen op de meest bijzondere manieren door gebruik te maken van hypnose.
In dit boek vind je een uitleg wat hypnose is en waarom het zo belangrijk is als een dynamische en indrukwekkende sleutel tot zelf empowerment.
Verder zal in dit boek worden uitgelegd dat de trance staat van hypnose een heel natuurlijk fenomeen is dat de meeste mensen elke dag ervaren zonder er bewust van te zijn. Door kennis te hebben van hypnose en de staten waarin je elke dag van nature komt is op zichzelf al een empowerment.
Om de wereld om ons heen te begrijpen, de rol van bewustzijn en de mind-body relatie kijken we vanuit de kwantumfysica.
De auteurs van dit boek hopen oprecht dat meer begrip over hypnose en het verwijderen van veel misvattingen een deur zal openen voor de lezer om hypnose te ontdekken als een mooie tool voor persoonlijke groei, empowerment en een methode voor mentale en fysieke genezing.

Dit is een boek is geschreven voor het algemene publiek, maar is ook waardevol voor de hypnotherapeut, alleen al vanwege de vele verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hypnose en hypnotherapie.