kind slaapt

Kinderen slapen zich slim

Ouders moeten er goed op letten dat hun kinderen altijd voldoende slaap krijgen. Voor kinderen is dat erg belangrijk om er voor te zorgen dat ze de volgende ochtend goed uitgerust zijn. Duitse onderzoekers hebben vastgesteld dat met name de diepe slaap van groot belang is, omdat tijdens deze fase de belangrijkste leerstap wordt voltooid van onbewust opgenomen kennis naar expliciet oproepbare kennis. De zeer diepe slaap bij kinderen is geoptimaliseerd voor deze taak en daarom het meest geschikt voor het vastleggen kennis.

Een dutje tussendoor

Proefpersonen aan wie het was toegestaan om na een leeropdracht een dutje te maken, presteerden beter dan degenen die niet mochten slapen. Dat hangt ermee samen dat tijdens de slaap het geleerde wordt vastgelegd vanuit het korte termijngeheugen naar het lange termijngeheugen. Studies tonen aan dat in onze cortex, waar het lange termijngeheugen zich bevind, nieuwe zenuwverbindingen worden aangelegd.
Tot nog toe werden deze slaapeffecten bij kinderen nog niet duidelijk aangetoond. Het verschil in geheugenprestaties van kinderen met bepaalde bewegingsopdrachten, maar ook met geleerde feiten was slechts zeer klein tussen zij die wakker bleven en zij die tussendoor mochten slapen.
Echter Ines Wilhelm en haar collega’s van de Universiteit van Tübingen hebben vastgesteld dat slaap bij kinderen zeer belangrijk is om impliciet, onbewust opgedane kennis om te zetten in expliciet bewuste kennis. Door deze omzetting gebruiken kinderen niet alleen intuïtief de juiste zinsbouw, maar weten ze ook hoe de zin er grammaticaal uitziet.

Het enorme belang van diepe slaap

Tot nu toe werd slechts vermoed dat een bepaalde fase van de slaap die bekend is als slow-wave sleep (SWS) cruciaal kan zijn voor het omzetten van impliciete naar expliciete kennis. Ines Wilhelm weet dat kinderen over het algemeen een diepere slaap hebben en wel tot drie keer meer tijd in slow-wave sleep doorbrengen. Om na te gaan of dit verschil met volwassenen ook invloed heeft op de omzetting naar expliciete kennis hebben de onderzoeker een studie verricht. In deze studie moesten 35 kinderen van 8 tot 11 jaar en 37 jong volwassenen een opdracht uitvoeren waarbij het ging om een snelle reactie en om rijtjes leren. De ene helft van de proefpersonen voerde de opdracht in één dag uit zonder te slapen, de andere helft van de proefpersonen voerde het eerste deel s ‘avonds uit en het tweede deel de volgende ochtend. Het resultaat was heel duidelijk. De kinderen die tussendoor hadden mogen slapen vertoonden met afstand de beste resultaten. De kinderen die tussendoor niet hadden geslapen, presteerden het slechtste. Uit deze resultaten hebben de onderzoekers de conclusie getrokken dat de diepe slaap bij kinderen wezenlijk effectiever is er voor zorgt dat leerindrukken actief in de bewuste herinnering worden omgezet.

 Kinderen leren in hun slaap

Vooral de diepe slaapfase is bij kinderen van groot belang, zodat de nieuw verworven informatie en bewust opgenomen informatie effectief kan worden omgezet in nieuwe kennis. Kinderen hebben behoefte aan voldoende en een goede slaap om daarmee zo belangrijke leerprocessen van de hersenen te stimuleren.

Dit bericht is met toestemming van Dr. Norbert Preetz overgenomen en vertaald in het Nederlands