kind bij therapeut

Hypnose voor kinderen bij angst

Recent is in de media veel aandacht geweest voor angst. Op 2 april is een landelijke campagne gestart: ‘Hey! Het is oké, maak het bespreekbaar’ om angststoornissen bespreekbaar te maken. 1 op de 5 volwassenen krijgt ooit in zijn leven te maken met angstklachten. Hoe zit het dan met kinderen? 

De cijfers rondom angst bij kinderen zijn niet recent. Cijfers uit 1997 laten zien dat het bij tieners gaat om 1 op de 10 kinderen.  Angst is een divers begrip. Allereerst moet onderscheid gemaakt worden tussen gezond verstand angsten en verbeeldingsangst. 

Het mechnisme om te kunnen reageren op situaties die angst brengen dragen bij aan onze mogelijkheden om te overleden. Kinderen worden geboren met de angst voor hoogtes en harde geluiden. 

Als we opgroeien leren we over de gevaren van het leven en waar we allemaal op moeten letten. We worden ons bewust gemaakt van het gevaar bij het oversteken van een weg, het eten of drinken van onveilige substanties en ga zo maar door. We hoeven daarbij niet angstig gemaakt te worden, maar meer voorzichtig en goed oplettend. 

Op het moment dat er geen reële dreiging is en er is toch sprake van angst, roept het onderbewustzijn het denkbeeldige gevaar zo sterk op dat het als een angst wordt ervaren.

Er is een veelvoud van zaken waar kinderen angstig over kunnen zijn: bang om gescheiden te worden van mama of papa, sociale angst, dat wil zeggen bang zijn om contact te leggen, verlegen zijn, moeite om vriendjes te maken. Daarnaast zijn er nog allerlei algemene angsten, zoals bang om te gaan slapen, bang van het onweer, bang voor een prik, bang om naar school te gaan, bang om dood te gaan. Angsten kunnen soms ook leiden tot fysieke klachten, zoals bijvoorbeeld onbegrepen buikklachten. 

Verbeeldingsangst, angst voor een niet reëel gevaar, zit vastgelegd in het onderbewustzijn en hoe vaker de angst getriggerd wordt, des te sterker komt het de volgende keer bij een trigger omhoog. Omdat met name hypnose en hypnotherapie werken met het onderbewustzijn, biedt het krachtige technieken om angsten te verminderen of te elimineren. 

Er is een veelvoud van technieken verbonden met hypnose en hypnotherapie om kinderen te kunnen helpen met angstklachten en onbegrepen buiklachten (prikkelbaredarmsyndroom) waarvoor geen fysieke oorzaak wordt gevonden. 

HypnoMentor brengt de tweedaagse HBO-opleiding HypnoKids® Hypnose voor kinderen.

In deze opleiding leer je wat het verschil is tussen het werken met volwassen en kinderen. Je leert werken met diverse angstklachten van kinderen en ook hoe je technieken inzet om kinderen met onbegrepen buikklachten waarvoor geen fysieke oorzaak kan worden gevonden te helpen. De technieken die daarbij worden ingezet zijn regressie naar de oorzaak, Esdaile voor kinderen, UltraHeight® bij kinderen en UltraHealing® bij kinderen. Daarnaast zijn er mooie tools zoals EFT bij kinderen en veel meer.