operatie

Hypnose is een nieuwe optie voor hersenchirurgie

Hypnose is een nieuwe optie voor hersenchirurgie zoals dat naar voren komt in het onderzoek van de arts Zemmoura en zijn collega’s uit het Universitair Ziekenhuis in Tours (Frankrijk). Hierbij werden tussen 2011 en 2015  hypnosetechnieken getest bij 37 patiënten die een craniotomie moesten ondergaan, dat wil zeggen een operatie aan de hersenen waarbij een opening in de schedel wordt gemaakt zodat de neurochirurg toegang krijgt tot het operatiegebied. Het doel van dit onderzoek was om een nieuwe methode te beschrijven waarbij hypnose als hulpmiddel kan worden gebruikt, zodat tijdens de operatie de chirurg kan blijven communiceren met de patient om te voorkomen dat er kritische gebieden, taalcentrum of de cortex worden beschadigd.

Een maand voorafgaand aan de operatie werden de patiënten een dag lang opgenomen in het ziekenhuis voor een volledige neuropsychologisch onderzoek, een fMRI scan en een afspraak met de anesthesist.Tijdens dit bezoek werd werd informatie over de gewoontes en hobby’s van de patiënt verzameld. Er werd verder een korte hypnosesessie gedaan, waarbij de anesthesist het vertrouwen en de goedkeuring van de patiënt vroeg. Daarnaast werd de patiënt geleerd om mentaal een ‘veilige plek’ te creëren, een denkbeeldige plek waar ze zich veilig en beschermd voelen.

De resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend. Er werden 43 procedures uitgevoerd met 37 patiënten.

  • Twee patiënten besloten om geen hypnose te gebruiken voor hun operatie.
  • Bij zes patiënten werd kort na de start van de operatie de hypnose afgebroken en werd overgestapt op een andere procedure.
  • Bij de andere patiënten is gebleken dat hypnose een betrouwbare en reproduceerbare werkwijze biedt voor een operatie waarbij de chirurg met de patiënt moet blijven communiceren.
  • De procedures gingen gepaard met weinig of geen negatieve psychologische gevolgen.
  • De bevindingen ten aanzien van het pijngevoel suggereren dat het pijngevoel afneemt naarmate de hypnose dieper gaat.
  • Het succes lijkt sterk verbonden met de motivatie en de vastbeslotenheid van de patiënten.

Het toepassen van hypnose is niet nieuw. Er worden in diverse Europese landen operaties uitgevoerd met hypnose als enige vorm van anesthesie. De reden kan zijn dat een patiënten angst heeft om niet meer wakker te worden van de operatie of dat er bezwaren zijn met betrekking tot het gebruik van chemische anesthesie, bijvoorbeeld omdat de patiënt er allergisch voor is. Echter er zijn bijkomende voordelen aan het gebruik van hypnose, zoals een sneller herstel en verminderde bloedingen

Bron: Neurochirurgie January 2016