man met zorgen

Hypnose bij seksuele disfunctie

Seksuele disfunctie bij mannen zoals problemen als impotentie, premature ejaculatie enzovoorts, samengevat onder de naam erectiele disfunctie lijken een groot probleem te zijn ook al zijn de cijfers niet eenduidig. Uit onderzoek onder de mannelijke bevolking is naar voren gekomen dat 14% van tussen de 41-50 met dit probleem kampt en 42% bij mannen tussen de 71-80 jaar.

Seksuele problemen zoals erectiele disfunctie is gedefinieerd als een voortdurend of terugkerend onvermogen een erectie te krijgen of vol te houden tot de voltooiing van de seksuele activiteit (in afwezigheid van een voortijdige zaadlozing). (Bron: Richtlijn diagnostiek en behandeling van erectiele disfunctie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie).
De oorzaken zijn divers en kunnen zowel een fysieke als een psychische oorzaak hebben of een combinatie van beiden.
Een slechte lichamelijke gezondheid kan bijdragen aan een erectiele storing, maar ook overgewicht, inname van medicijnen en diverse psychische stoornissen kunnen ervoor zorgen dat een erectie niet tot stand komt.
De psychische problemen die een erectiele stoornis kunnen veroorzaken zijn divers zoals angst, depressie, relatieproblemen, stress, een niet goed verwerkt trauma, faalangst en meer.
Daarnaast kan het probleem veroorzaakt zijn door de opvoeding, ten denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een schaamtegevoel dat is gecreëerd, negatieve associaties rondom de seksuele beleving. Andere oorzaken kunnen zijn negatieve seksuele ervaringen met betrekking tot masturbatie, misbruik, uitgelachen zijn, schuldgevoel vanwege vreemdgaan.
Verder kunnen onrealistische verwachtingen een rol spelen die gecreëerd kunnen zijn bij het oppikken van informatie tijdens het opgroeien of irreële informatie die opgenomen wordt vanuit diverse media zoals bijvoorbeeld films. Dat kan leiden tot een niet realistische kijk ten aanzien van de duur en frequentie van presteren.

Anorgasmie en vaginisme

Seksuele disfunctie komt ook bij vrouwen voor zoals problemen als anorgasmie, het onvermogen om orgasme te krijgen. Volgens de NVSH komen problemen van vrouwen rondom het krijgen van een orgasme veelvuldig voor en wordt ingeschat dat tussen de 10 en 40% van van de vrouwen met dit probleem geconfronteerd wordt. Daarnaast zijn er vrouwen die last hebben van vaginisme, dat is pijn en/of angst voor pijn rondom het vrijen welke kan resulteren in angst voor penetratie.
De oorzaken kunnen ook hier gelegen zijn in fysieke oorzaken zoals beschadigingen van zenuwen door ontstekingen, een operatie of een ongeluk. Tevens kan er sprake zijn van een negatieve invloed door medicijnen of problemen rondom hormonen. Er kunnen ook psychische factoren aan ten grondslag liggen die gerelateerd kunnen worden aan opvoeding of negatieve ervaringen zoals misbruik. Soms kan het probleem veroorzaakt worden door de relatie met de partner en worden er in de relatie eisen gesteld waar de vrouw liever niet aan wil voldoen.
Hypnose bij erectiele disfunctie, anorgasmie en vaginisme

Als het probleem ten aanzien van de erectiele disfunctie, anorgasmie of vaginisme niet ten grondslag ligt aan een fysieke oorzaak, dan kan een hypnosesessie van grote betekenis zijn om het probleem op te lossen. Als de oorzaak van de dysfunctie bekend is kan deze met directe hypnosesuggesties worden opgelost. Als de oorzaak niet bekend is dan kan met behulp van hypno-analysetechnieken gezocht worden naar de oorzaak om dit vervolgens op te lossen.
De hoeveelheid onderzoek op dit gebied is beperkt. Een studie uit 1997 (Acupuncture and hypnotic suggestions in the treatment of non-organic male sexual dysfunction) suggereert dat het werken met hypnotische suggesties voor deze dysfunctie effectief kan zijn. Dave Elman, de grondlegger van directe hypnose heeft met veel patiënten succesvol ten aanzien van deze problematiek gewerkt.

Voor hypnotherapeuten die met deze technieken willen leren werken wordt op 30 januari een workshop gegeven.