vrouw met positieve houding

Hypnose alternatief hoofdhuidkoeling?

Mensen met kanker willen dat tijdens hun chemokuur hun hoofdhuid gekoeld wordt. En niet zonder reden want zonder die koeling lopen ze lange tijd met een kaal hoofd rond. Veel artsen willen daar niet aan. Zij zien nogal wat risico’s in hoofdhuidkoeling. Dokters vrezen dat door de huid vijf graden te koelen, uitgezaaide tumorcellen in de hoofdhuid afgeschermd worden van de chemotherapie.

De vraag is dus of het risico van een mislukte chemokuur opweegt tegen het behoud van het haar. Is er geen andere mogelijkheid?

Waarschijnlijk wel. Studies van dermatoloog dr. Ria Willemsen tonen aan dat je met hypnose de haargroei kunt beïnvloeden. Bij een proefbehandeling van zestien mensen met hypnose was het meest opvallende resultaat dat het haar van drie patiënten die al jaren leden aan kaalheid (Alopecia areata), weer uitvoerig en algemeen begon te groeien. Zes patiënten die aanvankelijk met andere middelen behandeld werden, reageerden ook gunstig op de hypnose. Willemsen: “Het toevoegen van hypnotische suggesties aan de behandelingen blijkt op de een of andere wijze een stimulerend effect op de haargroei te hebben bij de meerderheid van de patiënten.”

Hoe dat komt weten we nog niet. Terwijl koeling bepleit wordt om het haar te behouden, zoekt Willemsen de verklaring van de haargroei in de warmtesuggesties op de schedel en de  hoofdhuid. Die zouden de doorbloeding bevorderen en ontstekingen verminderen. In ieder geval lijkt stressvermindering in de behandeling een belangrijke factor.

Juist omdat kanker en chemokuren enorm stressvolle gebeurtenissen zijn lijkt een behandeling met hypnose een veiliger en effectiever aanpak. Willemsen wijst er op dat je wel snel moet beginnen nadat de haaruitval is begonnen en vooral wanneer kaalheid zich begint uit te breiden.

©Johan Eland / Antiquariaat Lilith
./. Overname van gedeelten is met bronvermelding toegestaan. Alle rechten voorbehouden

Beelden uit het onderzoek door Dr. Ria Willemsen
Beelden uit het onderzoek door Dr. Ria Willemsen

In 2010 promoveerde dr. Ria Willemse op ‘Alopecia areata, stress and hypnosis’. Willemsen: “Alopecia areata (AA) is een erfelijke auto-immuun ziekte die vooral de haarwortel treft, wat kale plekken op de schedel veroorzaakt. Bijna nooit leidt dat tot volledige kaalheid. De rol van stress bij  Alopecia areata is nog steeds sterk omstreden. Sommige studies tonen aan dat stressvolle gebeurtenissen de Alopecia areata activeren. Uit andere onderzoeken blijkt dat sommige Alopecia areata  patiënten simpelweg heviger reageren op alledaagse stress.” Het doel van Willemsen was om de relatie tussen Alopecia areata en stress verder uit te diepen. Alle eerdere onderzoeken richtten zich op de rol van recente stress. Reden voor Willemsen om zich vooral te concentreren op stress in de kinderjaren. Willemsen: “Alopecia areata is een frustrerende ziekte die opflakkert, moeilijk te behandelen is en hierdoor vaak angst, depressie of sociaal isolement uitlokt. Daarom zochten we uit of hypnotherapie deze gevolgen kan verlichten.”