Visual vrouw

Hoe vaak pas je zelfhypnose toe?

Als we een nieuwe vaardigheid willen leren, maken we gebruik van een combinatie van vier elementen die het proces van leren bevorderen: nieuwe informatie, praktische toepassingen, herhaling en aandacht. Fietsen of auto rijden bv. hebben we op deze manier geleerd. Dit proces heeft als resultaat ook bepaalde veranderingen in ons brein waardoor het rijden bv. een automatisme wordt zonder dat deze stappen nog nodig zijn.

Uit onderzoek blijkt dat als we de herhaling die doorgaans praktisch van aard is door mentale herhaling vervangen, uiteindelijk dezelfde resultaten bereiken. Een onderzoek vergeleek twee groepen mensen die piano spelen gingen leren. De participanten van de eerste groep hebben de herhalingsoefeningen enkel mentaal met behulp van hun verbeeldingsvermogen gedaan zonder werkelijk de piano aan te raken. De participanten van de tweede groep hebben hun herhalingsoefeningen praktisch verricht door te werken met de piano. Beide groepen hebben vijf dagen twee uur per dag geoefend waarbij de groep met enkel mentale imaginaire herhaling geen piano aangeraakt heeft. Na de oefenperiode de hersenen metingen lieten zien dat het brein van de participanten die enkel mentaal had geoefend dezelfde neurologische veranderingen hadden als het brein van de participanten die werkelijk met de piano geoefend hadden. De hersenen scans lieten zien dat bij alle participanten clusters van neuronen waren geactiveerd en uitgebreid binnen hetzelfde gebied van de hersenen.

Deze studie toont aan dat er voor onze hersenen geen verschil bestaat tussen onze ervaringen gebaseerd op de innerlijke wereld (gedachten en verbeeldingen) en onze ervaringen gebaseerd op externe factoren van de buiten wereld. In deze studie zijn de gedachten en beelden van de participanten die geen piano hebben aangeraakt hun ervaring geworden.

De neurowetenschap heeft inmiddels aangetoond dat we onze hersenen kunnen veranderen door enkel anders denken. Als we hier ook emotie aan toe voegen als motiverend element voor de hersenen, en de trance staat van zelfhypnose, dan rijst de vraag naar het potentieel dat hypnose vanuit binnen onszelf kan vrij maken.

Hoe vaak maak jij gebruik van zelfhypnose om zelf empowered te zijn?

Referenties:

Pascual-Leone, A., et al., – Modulation of muscle responses evoked by transcranial magnetic stimulation during the acquisition of new fine motor skills. Journal of Neurophysiology, vol. 74(3): 1037-1045. 1995