vrouw met angst op het gezicht

Hoe angst ons leven beïnvloed

1. Uiteraard, de angsten zoals we die als zodanig waarnemen, bijvoorbeeld de angst voor spinnen, voor het injecties, voor het spreken in het openbaar of voor afgesloten ruimtes.

2. Dan zijn er angsten die we niet als zodanig waarnemen, maar die zich manifesteren als fysieke symptomen zoals hartkloppingen, zweetuitbraak, droge mond, brok in de keel, zwakke knieën, nodig moeten plassen, enz.
Situaties waarin je zulke lichamelijke symptomen waarneemt ook al voel je geen angst. Een psycholoog spreekt hier van angst-equivalenten.

3. Nog beter verborgen en moeilijk op te sporen zijn angsten die zich in de vorm van prestatie-blokkades manifesteren. Ken je situaties waarbij je iets wilt presteren, maar waarbij je niet helder kunt denken, niet creatief bent, waarbij je taken voor je uitschuift of waarbij je je zo vastbijt in een onderwerp dat je daardoor weinig of niets meer bereikt? Prestatieblokkades zijn in min of meerdere mate bij ieder mens aanwezig. Op de achtergrond zijn deze angsten vaak bewuste of onbewuste angsten om tekort te schieten, de angst voor kritiek of de angst voor succes of falen.

Angsten belemmeren ons leven niet alleen in de voor de hand liggende vorm zoals bijvoorbeeld bij paniek, maar ze zijn slim vermomd en hinderen ons een succesvol leven te leiden. Deze angsten herkennen en overwinnen brengt ons een toename van succes.

Nu zijn er angsten waarvan veel mensen denken dat ze reëel zijn en objectief kunnen worden gerechtvaardigd en waartegen men niets kan doen. De vraag is echter: zijn deze angsten echt behulpzaam of maken ze zonder iets toe te voegen het leven moeilijk en verlammen ze ons?

Van twee mensen die onder exact dezelfde economische en politieke omstandigheden leven, overwint diegene moeilijke situaties die de echte bedreigingen en problemen kan herkennen en die er een helder hoofd bij kan houden en daardoor betere oplossingsmogelijkheden kan zoeken en inzetten.

Dit artikel is geschreven door Dr. Norbert Preetz en is met zijn toestemming vertaald en gepubliceerd.