man denkt diep

Hypnose en de body mind relatie

In hypnose en de body mind relatie worden hersenen versus geest verklaard als proces versus inhoud. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken van de laatste 20-30 jaar vanuit psychologie, neurofysiologie, genetica, psychoneuroimmunologie en kwantum fysica brengen feiten en bewijzen aan het licht die leiden tot dezelfde conclusie: lichaam en geest werken samen en een benadering die daar een scheiding tussen aanbrengt levert ons moeilijkheden op.

Ook al wisten neurofysiologen sinds de 19de eeuw dat de hersenstructuren en de mentale functies samenwerkten, de verklaring ervan  was nog niet duidelijk. In 1994 werd in “Consciousness in Philosophy and Cognitive Neuroscience” (Bewustzijn in de filosofie en de cognitieve neurowetenschappen) het volgende duidelijk gemaakt:

“Hoewel iedereen het erover eens is dat de geest iets met de hersenen te maken heeft, is er nog steeds geen algemene overeenstemming over de precieze aard van dit verband.” (1)

De Santiagotheorie legt het verband tussen geest en hersenen helder en duidelijk uit. Als de hersenen de materie zijn oftewel het ding dat op een zichtbare manier functioneert, is de geest het proces dat gebruik maakt van de structuur van de hersenen om het denken op gang te brengen. Volgens deze theorie zijn de hersenen daarmee een specifieke structuur waarmee het proces (lees: geest) werkt. Kortom is dus de relatie tussen hersenen en geest gelijk aan een relatie tussen structuur en proces.  (1)

In deze context omvat het begrip proces waarneming, overtuiging en gevoel en deze brengen samen via de structuur (hersenen) in het lichaam een chemische reactie op gang dat een bepaald gedrag oplevert. Materie (hersenen) en energie (geest) gaan door elkaar heen, werken samen en beïnvloeden elkaar. Wie speelt de hoofdrol? De geest natuurlijk, want de geest is de inhoud die de structuur van de hersenen vult en vorm geeft. Hoe kun je weten dat dit waar is? Mensen die optimistisch zijn leven langer en gezonder terwijl mensen die pessimistisch zijn vaker gezondheidsproblemen hebben en hun levensduur korter is. Dit heeft direct te maken met de inhoud van waarnemingen, overtuigingen, gedachten en gevoelens die het proces (geest) definieert en die dan in de structuur (hersenen) wordt ingebracht.

Deze continue samenwerking verklaart het placebo effect en de werking van hypnose. Deze continue samenwerking beïnvloedt de levenskwaliteit van het individu  en zijn gezondheid.

Hypnose helpt onbewuste emoties bewust te maken en deze dan te verwerken en los te laten. Via hypnose wordt er contact gelegd met emotionele issues vanuit het onderbewustzijn en door gebruik te maken van verschillende hypnosetechnieken worden er emotionele ladingen losgelaten. Dit maakt dat je gevoelens en je gedachten veranderen en als gevolg hiervan verandert je gedrag ook. Je geeft op deze manier een andere wending aan het proces (je geest) waar je hersenen op reageren. Je gaat je hierdoor anders gedragen en anders voelen en je gaat merken dat je sociale contacten verbeteren en je gezondheid er op vooruit gaat.

 

Referenties:

  • Fritjof Capra – Het levensweb Levende organismen en systemen: verbluffend nieuw inzicht in de grote samenhang, Kosmos-Z&K Uitgevers – Utrecht/Antwerpen, 1996, pg.176