hart brein visualisatie

Hart of brein? Koning of dienaar?

In zijn boeiend boek “De code van het hart” beschrijft Paul Pearsall de nieuwste ontdekkingen over het cellulaire geheugen en de rol die dit vervult in de relatie mind-body-spirit. Hij komt tot de conclusie dat cardio-sensitieve mensen die een hart transplantatie hebben ondergaan een aantal kenmerken vertonen die gelijk zijn aan mensen die makkelijk te hypnotiseren zijn. Cardio-sensitieve mensen met een hart transplantatie zijn mensen die zoals Pearsall beschrijft het pad van het hart bewandelen in plaats van het pad van het hoofd.

Pearsall telt 18 gemeenschappelijk kenmerken voor deze twee categorieën mensen.

 1. Deze mensen zijn open-minded en hebben een groot aanpassingsvermogen.
 2. Ze hebben een vrouwelijke benadering van het leven waarbij zij de verbinding met het leven en een ‘wij’ mentaliteit vertonen in plaats van afgescheidenheid en een ‘ik’ mentaliteit.
 3. Ze hebben een goed ontwikkeld lichaamsbewustzijn en ze zijn verbonden met hun lichaamsintelligentie.
 4. Ze houden van muziek, ze hebben ritmegevoel en ze reageren op verschillen in tonaliteit van muziek.
 5. Ze zijn hoog creatief, ze houden van lezen en schrijven, ze zijn meer hart dan brein zoals ze zichzelf beschrijven.
 6. Ze zijn zeer gevoelig voor hun omgeving; de kamer waarin ze net waren beschrijven ze in detail.
 7. Ze hebben een goed visualisatie- en verbeeldingsvermogen en ze vertonen empathie.
 8. Ze zijn zeer gevoelig al vanaf hun kinderjaren.
 9. Ze stellen zich afhankelijk op in de zin dat ze vertrouwen in anderen hebben en gevoelig zijn voor de mening van anderen. Ze houden van psychologie en van werken aan zichzelf.
 10. Ze zijn compulsief en hebben zelfkritiek en ze zijn harde en toegewijde werkers.
 11. Ze dragen een onverwerkt verdriet in zich.
 12. Ze houden van dieren.
 13. Ze zijn gevoelig voor het klimaat en ze houden van natuur.
 14. Ze zijn zeer betrokken, creatief en aanwezig in het nu.
 15. Hun dromen zijn intens, levendig en helder.
 16. Ze zijn zeer sensueel en genieten intens van een knuffel of een hand-in-hand wandeling.
 17. Ze zijn ectomorph, hebben een slanke lijn en over het algemeen donkere ogen.
 18. Ze zijn in staat om met de flow mee te gaan in plaats van te strijden om de controle te houden.

Opvallend genoeg verwijzen de meeste van deze eigenschappen naar een beleving van het leven vanuit de rechter hersenhelft, vanuit gevoel, vanuit het hart en intuïtie anders dan vanuit de ratio. Dit laat zien dat WIJ steeds dichter bij de waarheid komen. Sommigen hebben het al duidelijk ervaren bijvoobeeld via een bijna-dood-ervaring en de boodschappen over deze waarheid dateren vanaf het begin van de mensheid. Een ervan is van Einstein.

“De intuïtieve geest is een heilige gave en de rationele geest is een betrouwbare bediende. Wij hebben een maatschappij gecreëerd waarin de bediende vereerd wordt en de gave is vergeten.” (A. Einstein)

Referenties:

Paul Pearsall, PhD – The heart’s code. Tapping the wisdom and power of our heart energy. 1998 Broadway Books