Familieportret

Gefrustreerd zijn over je ouders

Emotionele systematische ontvlechting van je ouders

foto van boze moeder en dochterDe liefde van moeder of vader kan behoorlijk wat stress opleveren. Veel cliënten in mijn praktijk hebben diepe emotionele verwikkelingen met hun ouders. Bijvoorbeeld moeder met haar opgekropte frustraties over het leven ontlaadt ten koste van haar dochter. En vader die altijd alles beter weet en je het gevoel geeft dat je nog een klein kind bent.

Waar komen deze emotionele verwikkelingen en systematische gevoelens vandaan? Waarom voel ik mij tegenover mijn ouders klein, dom en machteloos? Wat gebeurt er als ik door mijn eigen vader en moeder afgewezen wordt of verstoten wordt? Wat als ik door mijn eigen vader of moeder emotionele of lichamelijk geweld of misbruik ervaar?

De mens imiteert en wordt geconditioneerd

Het kan helpen om te begrijpen hoe een persoon leert en voelt. Zelfs een baby is een professional in het observeren en imiteren. We nemen onbewust de lichaamshouding, de mimiek, het gevoel en het gedrag over van onze ouders en zo ‘kopiëren’ we de vermoedelijk beste strategie voor onszelf. Wij worden door onze ouders en onze omgeving gevormd en geconditioneerd. Dit is natuurlijk gedrag en dit gedrag is evolutionair gezien ook nuttig. Het stelt ons in staat om op te groeien in dezelfde omgeving als onze ouders.

Imitatie en conditionering

We imiteren en worden geconditioneerd.

Met inprentende en conditionerende zinnen zoals:

  • “Daarvoor ben je nog te klein,
  • je bent zo onhandig, je kunt jou niets laten doen,
  • kijk eens wat je hebt aangericht,
  • als je je kamer niet opruimt, dan is mama heel erg teleurgesteld in je”,

installeren we met de tijd onbewuste emotionele programma’s in onszelf. Deze programma’s in het onderbewustzijn roepen overeenkomstige ideeën, gedachten en overtuigingen en bovenal emoties bij ons op. Deze emoties sturen en beïnvloeden ons handelen en creëren onze werkelijkheid.

We zijn wat we denken en voelen

We zijn emotioneel gedreven wezens. We voelen, denken en handelen op basis van aangeleerde, oude patronen. Zo voelen we ons gestrest, nerveus, waardeloos, niet geliefd, afgewezen of boos. We betrappen onszelf op het feit dat we emotioneel gereageerd hebben en vragen ons dan af waarom de reactie zo heftig was. De emotionele programma’s worden doorlopen zonder dat we ons daar in wezen bewust van zijn. We laten ons door deze programma’s sturen en beleven de emoties ongecontroleerd en volautomatisch.

We functioneren als een platenspeler. De speelplaat met de groeven definieert de volgorde van de muziek. Een waarneming van buitenaf verloopt via vijf zintuigen, namelijk de ogen, oren, neus, mond en het gevoel en deze brengen de afspeelkop van de platenspeler in de overeenkomstige groef en de muziek wordt vervolgens in dezelfde volgorde afgespeeld.

De groeven zijn ingeprent en laten zich niet zo gemakkelijk veranderen.

Foto van een platenspelerBij sterke en heftige programmering zoals bij emotioneel en fysiek misbruik zijn gevoelens zoals haat, schuld en schaamte altijd onbewust ingeprent en sturen het gehele leven krachtig aan. Als we onszelf onbewust altijd schuldig voelen, onszelf haten of schaamte voelen dan leidt dit over een langere tijd tot ernstige lichamelijk symptomen zoals kanker, MS, ALS, Parkingson en andere zenuw of cel ziekten.

Het lichaam probeert altijd om te zetten wat we voelen en denken! De ziel verkeert onder constante stress, het lichaam spreekt tot ons. Veel symptomen en ziekten zijn daarop terug te voeren, dat de ons aangeleerde en verankerde emoties energetisch in ons actief zijn en continue de daarmee corresponderende impulsen aan de cellen doorgeven. De cellen zetten dan deze ideeën, gedachten en overtuigingen dienovereenkomstig om.

De in het DNA opgeslagen informatie is slechts een bouwplan om de veranderingen te initiëren. Het DNA is daarom slechts een bestaande inprenting in de tijd die de cellen maken, maar de cellen maken in werkelijkheid de transformatie op grond van onze emoties, gedachten en ideeën vanuit de omgeving waarin we ons bevinden. Een goede video hierover is van Bruce Lipton met https://www.youtube.com/watch?v=jjj0xVM4x1I

We leven het gevoel van onze ouders!

Al deze onbewuste emotionele programma’s ontwikkelingen zich gedurende generaties en onderweg kunnen ze verder ontwikkeld en versterkt worden. Een eenmaal aangeleerd emotioneel programma legt zich zelfs tot op het cellulaire niveau van het lichaam vast. Daarom zijn erfelijke ziektes of symptomen vermoedelijk niet echt te vinden op het DNA-niveau, maar eerder op het cellulaire niveau. De zogenaamde epigenetica houdt zich met de studie van dit onderwerp bezig. Met andere woorden de emotionele programma’s van onze ouders zijn ook in ons actief en wij geven ze weer door aan onze kinderen.

Een eenvoudig voorbeeld: Een vrouw ondergaat in haar leven misbruik door een onbekende man. Ze wordt door de politie ondervraagt en moet vragen aanhoren zoals: “Waarom ben je dan alleen in het park gaan lopen? Je had toch moeten weten hoe gevaarlijk het daar is?” Deze gebeurtenis installeert bij deze vrouw een gevoel van haat en woede tegenover de dader en tegelijkertijd ook schaamte en schuld vanwege de vragen die zij vanuit de omgeving moet aanhoren. Deze vrouw kan de belevenis in haar hoofd waarschijnlijk na verloop van jaren analytisch en logisch goed verwerken. Het programma van het gevoel is echter op het niveau van het onderbewustzijn nog actief en legt de emotie en informatie vast op celniveau. De vrouw wordt jaren later moeder en het kind draagt de gevoelens van deze sterke emotie in zich. Dat betekent dat het kind al vanaf de geboorte gevoelig is voor gevoelens van haat, woede, schaamte. Voor de evolutie van de mensheid is dat zinvol omdat daarmee de moeder bepaalde gevoelens, ideeën, gedachten en gedrag al kan meegeven vanaf de geboorte.

Wat er gebeurt is interessant: Op het onbewuste niveau heeft de moeder de gebeurtenis en de gevoelens nog niet verwerkt. Het programma is nog altijd actief. Omdat de dochter/zoon op het onbewuste niveau gevoelig zijn voor hetzelfde gevoel, roept de moeder onbewust dit gevoel bij haar docht/zoon op. De dochter/zoon voelt zich in veel situaties exact hetzelfde zoals de moeder zich voelt en vooral tegenover hun eigen moeder zijn de gevoelens van haat, woede, schaamte en schuld ingeprent. De kinderen zijn de spiegel van hun ouders en omgekeerd! Men spiegelt zich onbewust in de emoties. Des te groter het conflict met onze ouders, des waarschijnlijker is het dat we het onbewuste emotionele programma van onze ouders verder dragen. De moeder komt haar kinderen vaak tegen met deze gevoelens en de kinderen reageren met dezelfde gevoelens. De gevoelens versterken zich daardoor en worden systemisch nog sterker ingeprent. En wij zullen het ook aan onze kinderen doorgeven als we ons er niet bewust mee bezighouden

Hoe los ik emotionele verwikkelingen op?

So far so good. Maar hoe kan ik deze emotionele verwikkelingen voor mijzelf oplossen? Hoe kan ik mijzelf emotioneel bevrijden? Wat als mijn moeder mij nog steeds ‘raakt’ of ik het misbruik van mijn vader niet kan vergeven?

De volgende tips kunnen je helpen om de emotionele systemische verwikkelingen met je ouders op te lossen. Het gaat er vooral om om te erkennen dat jouw ouders ook kind zijn geweest en deze overeenkomstige emotionele programma’s in zich dragen en dat deze niet met verstand en logica opgelost kunnen worden. Het lukt je niet om door het denken en de logica dit probleem op te lossen. Het gaat hier om systemische emoties die diep in het onderbewustzijn zijn vastgelegd en die zich niet door denken laten oplossen.  Om deze adviezen toe te passen kan het helpen om met een specialist samen te werken die je in trance of in hypnose kan brengen.

Een diepe ontspanning met de aandacht op een thema kan helpen om dichter bij de emotie te komen en het verstand en de logica buiten te sluiten.

Onze adviezen

Het innerlijke kind van je ouders

Stel je vader of je moeder als klein kind voor. Foto’s van je ouders van toen ze nog klein waren kunnen je daarbij helpen. Sluit je ogen en stel je een hulpeloos kind voor, die klein en onschuldig de omgeving waarneemt en net zoals jij door zijn/haar moeder, zijn/haar vader ingeprent werd met programma’s. Word je bewust dat je ouders, weliswaar nu ouder zijn, maar het ‘innerlijke kind’ functioneert in ons allen met de gevoelens, ideeën, gedachten en overtuigingen van toen.

Deze patronen zijn ook nog in jouw ouders actief zoals ze in jezelf actief zijn. Je bent een spiegel van je ouders, je ouders zijn een spiegel van jou. Stuur deze kleine kinderen en je eigen kleine kind veel liefde en acceptatie. Jouw ouders hebben misschien zelf nog niet veel liefde en acceptatie ervaren. Doorbreek het patroon en stuur je ouders de liefde van een zoon of dochter.

Verander jezelf, niet je ouders

Houd jezelf voor dat je ouders diep in hun hart van je houden! Dat is de aard der dingen. De evolutie heeft het zo bepaald. Vaak lukt het ouders niet om dat te tonen op grond van hun eigen emotionele ervaringen. De aangeleerde emotionele programma’s zitten diep en laten zich door verstand en logica niet veranderen. Een tekort aan zelfwaarde, zelfliefde, zelfvertrouwen en de energetische aanwezigheid van sterke negatieve gevoelens maken het je moeder en je vader wellicht onmogelijk om deze liefde te tonen of te uiten.  Wil je dat je hele leven bij je dragen? Of erken je dat de sleutel tot bevrijding daarin ligt dat JIJ je om JE eigen patroon bekommert. JEZELF veranderen en niet proberen om je ouders te willen veranderen! Je kunt er zeker van zijn: Als jij kunt loslaten en je eigen emoties kunt vrijmaken, dan zal je ook je ouders veranderen. Ze komen vanuit jouw perspectief in een nieuw licht te staan.

Houd van jezelf en accepteer jezelf!

We zijn er kampioen in om onszelf wat aan te doen. Gedachten zoals: Ik ben niet zo goed als de anderen”, “Ik kan dat niet”, Alle anderen kunnen het wel, ik niet”, laten we ongehinderd actief zijn in onze geest. We gaan ervan uit dat onze gedachten de realiteit zijn en we vertrouwen op onze eigen gedachten. Daarbij vergeten we dat onze gedachten niets anders zijn dan de opvolging van gebeurtenissen uit het verleden.

Onze gedachten zijn “oude koffie”. En onze gedachten zijn nauw verbonden met onze emoties. Wat we denken voelen we. Emoties leiden naar gedachten, ideeën en overtuigingen. Start met het wantrouwen van je eigen gedachten en vraag je af: Is het echt waar wat ik denk?

Vertrouw meer op je emotie en gevoel. Dat heeft wat oefening nodig. Maar hoe zou het zijn als je jezelf elke dag in de spiegel aankijkt en kunt zeggen: “Ik houd van en accepteer mijzelf zoals ik ben! Want ik ben uniek en geweldig! Ik ben niet mijn ouders, mijn ouders zijn niet mij. We hebben onze eigen lotsbestemming. Mijn lieve mama, ik groet u en draag mijn eigen lot, draag jij jouw eigen lot, want het hoort bij jou.” Je zult je verbazen wat deze zin teweeg kan brengen.

Aanvankelijk zal het niet met je gevoel overeenstemmen, maar na verloop van tijd zal je meer van jezelf houden en jezelf kunnen accepteren en daarmee kunnen erkennen dat je niet langer afhankelijk bent van je ouders. Ga bewust en liefdevol met jezelf om. Stop onmiddellijk met negatieve gedachten en zeg steeds tegen jezelf: Dat is geschiedenis in mijn hoofd – ik leef nu!

Vergeving en dankbaarheid voor je ouders

Dat is vaak het moeilijkste deel en het lukt niet altijd om dat zelf te realiseren. Vooral als er sprake is geweest van emotioneel en lichamelijke misbruik Een hypnotherapeut kan bijzonder behulpzaam zijn om je in het proces van vergeving te begeleiden. Het gaat erom om te erkennen dat zolang je gevoelens van haat, angst, woede, schaamte, wraak in je draagt dat er in je hart en ziel een plaats voor deze gevoelens is gereserveerd.

Stel je voor dat er voor elk gevoel een energetische plaats gereserveerd moet worden. Zolang je aan het gevoel vasthoudt, wordt je telkens weer door deze emotie gestuurd en beïnvloed. Dan ben je niet vrij. Je sluit jezelf op in je eigen gevangenis. Het gevoel van haat is in het bijzonder verstorend en sterk. Haat is de tegenpool van liefde. Als aan een gevoel zoals haat vastgehouden wordt, dan is het net als het slikken van gif in de hoop dat de ander eraan sterft.

Vergeving is een wonderbaarlijk iets. Vergeving betekent niet dat je het doen en laten van de ander moet accepteren en tolereren. Vergeving betekent ook niet dat je van de dader moet houden of dat je deze moet accepteren. Vergeving vindt plaats voor jezelf. Vergeef je jezelf en anderen, dan bevrijd je jezelf uit een emotionele gevangenis. Je maakt plaats in je hart voor een positief gevoel en kunt weer innig liefhebben en geliefd worden. De sleutel daartoe is een diepe, emotionele vergeving vanuit het hart.

Dankbaarheid is de tweede sleutel om je los te maken van je ouders. Zonder je moeder en vader zou je niet bestaan! In de aanname dat je een of andere mooie ervaring hebt meegemaakt in je leven tot dusver en ook werkelijk leven wilt, is het tijd om je ouders een beetje dankbaarheid te geven.  Ga ervan uit dat JIJ je ouders hebt uitgezocht en niet je ouders jou! Mocht je jezelf er vaker op betrappen dat je gedachten hebt om uit het leven te stappen of aan zelfmoord denkt of dat je een bepaald patroon van zelfvernietiging in je draagt, laat je dan door professionals helpen. Wees je ervan bewust dat gevoelens van “Ik haat mezelf en wil het loslaten, het heeft geen zin” aangeleerde en ingeprente patronen zijn uit het verleden. Ze kunnen opgelost worden!

Heb je beiden gerealiseerd, vergeving en dankbaarheid, dan kun je nog een stap verdergaan, dan alleen in je gedachten, maar ook in het werkelijke leven.

Neem bij de eerstvolgende gelegenheid je ouders bij de arm en zeg: Mama, Papa, ik houd van jullie en ik ben jullie dankbaar!

Als je iemand ontmoet met pure liefde vanuit het hart, dan kunnen er wonderen plaatsvinden! Verstrikte langdurige emoties en programmering lossen zich plotseling op en kunnen de structuur van het familiesysteem plotseling veranderen.

Liefde als tegenpool van haat

Liefde is het sterkste gevoel op aarde en de tegenpool van haat, erger, woede en schaamte. Als je iemand ontmoet met pure liefde, dan lossen de onbewuste programma’s vaak vanzelf op. Het is begrijpelijk dat vooral bij diepe emotionele wonden en in situaties waarbij misbruik in de familie gedurende velen jaren heeft plaatsgevonden, deze stap niet gemakkelijk is. Het is een proces, een leren. Een goede gekwalificeerde hypnotherapeut kan dat echter in enkele uren of in een paar sessies volledig helpen oplossen. Als iemand niet in staat is tot vergeving, dan is de prijs daarvoor heel duidelijk: Men blijft de emoties meedragen en ook de daaraan verbonden consequenties.

Doe het voor je eigen kinderen

Wanneer je zelf kinderen hebt, dan kan het je helpen om het volgende heel bewust te ervaren: Jouw kinderen beleven onbewust alle emoties mee. Als je besluit om je eigen moeder of vader niet te accepteren, dan gebeurt met jou systemisch hetzelfde en ontzeg je hetzelfde aan de komende generaties. Je kinderen ervaren dit en moeten vanzelfsprekend de consequenties ervan dragen. Ook in jouw gezin en jouw leven zullen er zich situaties voordien die niet altijd positief zullen verlopen.

Foto van familie die puzzeltStel je een systemisch gezin voor als een grote puzzel die gedurende de jaren ontstaat en uiteindelijk resulteert in een mooi beeld. Als het niet lukt om een stukje in de puzzel in te passen, dan ontbreekt een stukje. Het beeld wordt niet compleet en wordt geen geheel.  Een puzzel is een compleet op zichzelf staand systeem met passende stukjes. Elke puzzelstukje heeft een vaste plaats.

Probeer je om een niet passend stukje in de puzzel te drukken, dan wordt het nooit een geheel. Ieder heeft zijn plaats in deze grote complexe puzzel. Ook de deeltjes die vergeeld zijn of waar vlekjes op zitten horen in de puzzel, omdat er geen vervanging voor is. Geef elk puzzelstukje erkenning en kijk naar het geheel!

Slotwoord – hoe gaat het nu verder

Erken je afkomst, je voorouders, je verleden en bovenal je ouders. Probeer niet om je verleden of je ouders te veranderen. Wens niet dat je ouders anders zouden zijn of te bedenken hou je je ouders liever gezien had.

Neem een bewust besluit:

Ik verwerp de oude patronen en programmeringen en ik leef mijn eigen leven en ga mijn eigen weg. De lotsbestemming van mijn moeder of mijn vader, hun emotionele programmeringen en ervaringen zijn niet mijn realiteit en niet mijn weg.

Ik heb de keuze en ik kan mij bevrijden. Ik kan van mijzelf houden en mezelf accepteren. Ik kan mijn ouders vergeving en dankbaarheid sturen, welke systemisch alles oplost en mij bevrijdt van mijn eigen gevangenis.

Het volgende kan je helpen om de stappen van emotionele en systemische ontvlechting snel en efficiënt te doen:

Een hypnotherapeut kan je in een goede ontspanning begeleiden, zodat de logische en analytische gedachten op de achtergrond raken en de emoties en gebeurtenis centraal komen te staan. Dan is het oplossen van deze emoties gemakkelijker en efficiënter.

Met toestemming vertaald vanuit het Duits. Originele publicatie is hier te vinden.