therapiesessie

Electroceuticals voor de behandeling van traumatische stress

Electroceuticals voor de behandeling van traumatische stress

Traumatisch herinneringen kunnen een leven lang meegaan en kunnen ervoor zorgen dat de persoon niet meer terugkomt in het gevoel van voor het trauma.

Een negatieve herinnering en trauma doelbewust oproepen met behulp van de Havening Techniques® kan ervoor zorgen dat de gebeurtenis ongevoelig wordt gemaakt.

Electroceuticals

Electroceuticals is de Engelse benaming  term voor bio-elektronische geneeskunde om functies van het lichaam te beïnvloeden in de bio-elektronische geneeskunde. Dat kan bijvoorbeeld gaan om implantaten zoals een pacemaker of defibrillator. In dit geval wordt de term electroceuticals gebruikt om therapeutisch actieve hersengolven aan te duiden die opgeroepen worden door middel van de Havening Techniques®.

Codering van trauma

Voor het vastleggen van trauma zijn vier voorwaarden:

1. Plaatsvinden van een gebeurtenis

Deze gebeurtenis kan direct ervaren zijn, maar kan ook op grond van de verhalen en emoties uit tweede of derde hand worden opgelopen.

2. Betekenisvolle gebeurtenis

De gebeurtenis moet worden gevoeld als een bedreiging en daarbij een krachtige emotionele respons oproepen. Daarbij kan het gaan om het dreigend verlies van leven, maar ook het verlies van vrienden of een baan kan gepaard gaan met een krachtige emotionele respons.

3. Kwetsbaar landschap

Met een kwetsbaar landschap wordt bedoeld de magnetisch-chemisce toestand op het moment van de gebeurtenis in de hersenen en dat is het totaal van hoe we zijn en onze gevoeligheid ten aanzien van stressfactoren.

4. Onvermijdelijkheid

De vierde factor die aanwezig moet zijn om een trauma vast te leggen is het gevoel van onvermijdelijkheid, onontkoombaarheid. Het gevoel niet te kunnen ontsnappen aan een dreigende situatie, bijvoorbeeld een auto-ongeluk.

Cumulatief effect

Een gebeurtenis kan zich voordoen als een traumatisch geheugen, maar de symptomen kunnen vertraagd zijn of helemaal niet optreden, afhankelijk van het landschap. Het naar bovenkomen van de symptomen is niet altijd direct gerelateerd aan een bepaalde traumatische gebeurtenis, maar kan het cumulatieve effect zijn van ongerelateerde stressfactoren en de slecht aangepaste reacties die een gevoelig landschap creëren waardoor symptomen kunnen ontstaan.

Coderen van een traumatisch geheugen

Een traumatische gebeurtenis begint met een dreigende situatie. De zintuigen zetten dat om in electrochemische signalen die worden doorgegeven aan de thalamus. De thalamus zend deze door naar verschillende delen van de hersenen waaronder de amygdala. In een chemisch/electrische proces wordt het trauma dan opgeslagen. Een opgeroepen traumatische gebeurtenis wordt ervaren alsof het voor de eerste keer gebeurt.

Ongevoelig maken van het trauma

De Havening Technique® maakt gebruik van deze kennis en door de gebeurtenis opnieuw op te roepen, waarbij niet aan alle vier voorwaarden voor traumatisering wordt voldaan kan het trauma ongevoelig worden gemaakt. Daarbij worden o.a.kalmerende en troostende aanrakingen toegepast die het onderbewustzijn een signaal van veiligheid geven in combinatie met andere technieken die het chemische/electrische proces omzetten om los te komen van het trauma.

Opleiding Havening® Techniques

De Havening Techniques is ontwikkeld door Dr. Ronald A. Ruden. Dr. Ruden is gecertificeerde internist en medisch theoreticus. Naast zijn werk als huisarts maakt hij gebruik van de vooruitgang in de neurowetenschappen om nieuwe geneeswijzen te ontwikkelen.

Nu voor het eerst in Nederland de opleiding Havening® Techniques. Deze opleiding is niet alleen voor hypnotherapeuten, maar kan gevolgd worden door artsen, tandartsen, therapeuten en andere zorgverleners. Meer informatie. 

Deze blog is gebaseerd op het artikel van Dr. Ruden 

Harnessing Electroceuticals to Treat Disorders Arising From Traumatic Stress: Theoretical Considerations Using A Psychosensory Model