stap-budget visual

Einde aan STAP-budget voor tal van opleidingen

Ons heeft het bericht bereikt dat onze opleidingen niet langer in aanmerking komen voor het STAP-budget subsidieprogramma. Het gaat niet alleen om onze opleidingen, dit betreft een wijziging in de STAP-regeling die een impact hebben op heel veel opleidingen.

In een uitvoerige brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), gedateerd 7 juli 2023, werden de kaarten op tafel gelegd: alleen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkende opleidingen komen nog in aanmerking voor de resterende subsidies in 2023.  Onder OCW erkende opleidingen vallen opleidingen die een stempel van goedkeuring hebben gekregen van het ministerie van OCW, waarbij het meestal gaat om meerjarige opleidingen.

We begrijpen dat dit nieuws kan tegenvallen voor degenen die nog gehoopt hadden gebruik te kunnen maken van de STAP-regeling. Voor onze en veel andere opleidingen is de regeling nu toch echt tot een einde gekomen.