wetenschappers

Eigen klinisch hypnoseonderzoek

Het is tijd om onze eigen klinisch hypnoseonderzoek te ontwikkelen

Oké, dit is wellicht niet het meest opwindende hypnoseonderwerp waarover ik kan schrijven. Maar ik denk dat het tijd is om een belangrijke stap voorwaarts te zetten in onze professionalisering. Er bestaat nog steeds geen standaard voor klinische hypnoseonderzoeken. Jarenlang praten we over het belang van een standaard ten behoeve van de opleiding. Met uitzondering van de National Guild of Hypnotists hebben nog maar weinigen er iets aan gedaan om dit te realiseren.

De meeste klinische hypnotherapeuten die smachten naar gestandaardiseerde informatie over therapeutische uitkomsten, moeten zich noodgedwongen baseren op onderzoek dat is verricht door personen die zich níet bezighouden met het hypnoseberoep.
Als een onderzoek over hypnose wordt afgerond door personen die werkzaam zijn in een ander beroep, zoals artsen, psychologen, psychiaters of andere medische professionals, kan een aantal factoren er makkelijk voor zorgen dat de uitkomst van hun onderzoek inaccuraat of gebrekkig is. Allereerst is hun hypnosetraining waarschijnlijk erg beperkt en meestal gebaseerd op indirecte suggesties. Ten tweede kan de vooringenomenheid van hun eigen professionele opleiding een belemmering zijn voor hoe het onderzoek wordt uitgevoerd.

Moderne technieken zijn afwezig

Ik baseer mijn mening over hypnosetraining op vele jaren samenwerken met medische professionals van verschillende niveaus. Hypnosetraining is in het algemeen geworteld in de kennis van hypnosetrainingen van rond 1940. In de regel gaat het om een vorm van progressieve relaxatie-inductie in combinatie met eenvoudige directe suggesties. In de meeste gevallen zijn moderne technieken afwezig zoals regressie naar de oorzaak, neurolinguïstisch programmeren (NLP), Ultra-Height et cetera.

Al jaren roepen we dat hypnose een autonoom vakgebied is. Als we daar werkelijk in geloven, dan is het van groot belang dat we onze eigen technieken en interventies ontwikkelen in combinatie met ons eigen onderzoek. Natuurlijk zijn de uitkomsten van onderzoeken die door andere professionals worden verricht interessant om te lezen, maar de uitkomsten moeten als gebrekkig of inaccuraat worden beschouwd.
Bovendien ben ik van mening dat hypnotherapeuten die deze studies als waarmakend beschouwen een grote fout maken. Wij zijn geen artsen, psychologen, psychiaters of medische professionals. Wij zijn hypnotherapeut. Wij werken met hypnose. We gebruiken hypnosetechnieken om hypnotische resultaten te bereiken. Voortdurend ontwikkelen wij nieuwe hypnosetechnieken en -methoden.

Besten in ons beroep

Ik geloof dat het tijd is om onze eigen gestandaardiseerde klinische hypnoseonderzoeken te ontwikkelen. Deze onderzoeken zouden moeten worden gebaseerd op de nieuwste methoden en worden uitgevoerd door de besten in ons beroep. De enige aanpassing die we moeten doen in relatie tot andere beroepsgroepen – die op dit moment geaccepteerde klinische studies verrichten – is dat we daar waar passend, gebruikmaken van de goedgekeurde richtlijnen over hoe een onderzoek moet worden opgezet. Daarnaast moeten we ons niet al te bezorgd maken over de vraag of onze klinische onderzoeken door andere beroepsgroepen worden geaccepteerd of niet. Onze onderzoeken zijn voor ons. Een medische professional maakt het ook niet uit of wij als hypnotherapeuten hun onderzoek accepteren. Het maakt ze niet uit wat wij denken. Dat is precies de mentale houding die we moeten aannemen met betrekking tot de uitkomst van onze klinische onderzoeken.

De uitkomst van ons onderzoeken moet bijzonder gefocust zijn. Bijvoorbeeld: er moet onderzoek plaatsvinden waarin alleen directe suggesties, regressie naar de oorzaak, NLP of andere vormen van hypnose worden gebruikt. Aanvullende onderzoeken kunnen combinaties van individuele technieken bevatten. De gestandaardiseerde protocollen moeten worden bepaald door een deskundige commissie. Na afronding van deze onderzoeken kunnen we met zekerheid zeggen welke technieken werkelijk werken en welke technieken een hype zijn die door ondernemers zijn gepromoot.

Het structureren en uitvoeren van deze onderzoeken moet worden gedaan door een organisatie die wordt geselecteerd door mensen met kennis, erkende klinische professionals. Naar mijn mening is daarvoor de National Guild of Hypnotists de aangewezen keuze.

Geavanceerde hypnosetechnieken

Het is tijd dat we niet langer onze oren laten hangen naar andere beroepsgroepen. Wij hoeven geen goedkeuring of permissie te krijgen van andere beroepsgroepen zolang we binnen de wettelijke kaders opereren. We moeten er altijd voor zorgen dat de juiste doorverwijzing beschikbaar is om te mogen werken met een gediagnosticeerd medisch of psychologisch probleem.

Ik ben vol vertrouwen dat al bestaande en nog te ontdekken hypnotische technieken heel goed bijdragen in het ‘genezen’ van vele medische, psychologische en psychosomatische problemen van vandaag de dag. We moeten zeker niet worden beperkt in onze pogingen om deze doelen te halen. De ontwikkeling van klinische hypnoseonderzoeken die gebruikmaken van geavanceerde hypnosetechnieken die onbekend zijn bij andere beroepsgroepen, zal ervoor zorgen dat wij ons snel ontwikkelen naar een opwindende en transformationele toekomst.

Sommige hypnotherapeuten vertelden ons dat hypnose voor (vul maar in) onmogelijk kan zijn gebaseerd op de wetenschappelijke hypnoseonderzoeken gedaan door medische of psychologische specialisten. Nogmaals, het is mijn overtuiging dat deze onderzoeken alleen maar interessant zijn om te lezen. Ze zijn niet iets dat in steen is gebeiteld. Het ontbreekt deze professionals namelijk aan kennis over moderne en geavanceerde hypnosetechnieken, in combinatie met het feit dat zij hypnose slechts parttime inzetten.

Degenen onder ons die professioneel werken met hypnose, elke dag van de week, jaar in jaar uit, weten wat er met hypnose mogelijk is en wat niet. Zij zijn voortdurend bezig om het vakgebied vooruit te helpen door nieuwe technieken te ontdekken.

Door hypnotherapeuten voor hypnotherapeuten

We moeten absoluut onze eigen klinische onderzoeken ontwikkelen. Ook al zijn anekdotische verhalen interessant en waar, we hebben meer nodig. We moeten kunnen verwijzen naar onderzoeken uitgevoerd door hypnotherapeuten voor hypnotherapeuten. Als we dat realiseren hebben we werkelijk een grote stap gemaakt om een onafhankelijke beroepsgroep te zijn.