chirurg op de rug

Eerste operatie onder hypnose in Nederland

In Nederland is op 15 juli jl. door anesthesioloog dr. Geert-Jan van Geffen de eerste operatie onder hypnose uitgevoerd. Het ging om een ooglidcorrectie bij een patiënte die hoge angst had voor naalden. Achteraf beschreef ze haar ervaring als “heel speciaal”. “Iedereen zou dit moeten meemaken”, aldus de patiënte. “Ik ben panisch voor alles wat met naalden te maken heeft, maar nu was er geen vuiltje aan de lucht”.

Terwijl dit een primeur is voor Nederland, heeft het buitenland meer ervaring opgebouwd op dit gebied. In België, in het ziekenhuis in Luik, heeft professor anesthesioloog Marie-Elisabeth Faymonville al meer dan 6000 patiënten geopereerd onder hypnose in combinatie met een lichte lokale verdoving. “De lokale verdoving, aldus haar, wordt gebruikt alleen om de huid waardoor geopereerd wordt ongevoelig te maken. Het heeft geen effect in het lichaam”. Voor haar pionierswerk op het gebied van toegepaste hypnose in de operatiekamer heeft prof. Faymonville een prijs gekregen op een internationaal congres voor anesthesisten.

Dr. Jack Gibson, een Ierse arts die zowel in Ierland als Engeland heeft gewerkt, heeft meer dan 4000 operaties verricht onder hypnose, “inclusief simpele operaties”, aldus hem. “Ik heb het continu gebruikt, voor ontwrichtingen, voor botbreuken, voor mensen die gewond waren geraakt bij auto-ongelukken. Vaak hadden de mensen vlak daarvoor gegeten. Bij gebruik van verdovingsmiddelen hadden we een aantal uren moeten wachten totdat de maag weer leeg was, maar met hypnose kon ik meteen aan de slag.”

Het advies van Royal Society of Medicine luidt: “Artsen zouden moeten leren hun patiënten te hypnotiseren om geen pijn te voelen in plaats van algemene verdoving te gebruiken tijdens operaties”.

De voordelen die hypnose voor de patiënt heeft vergeleken met de medische verdoving worden duidelijk door professor David Spiegel naar voren gebracht: “Hypnose heeft geen negatieve bijwerkingen. Het versnelt de operatie, de patiënt is in staat met de arts te praten tijdens de operatie, en het is goedkoper dan het gebruik van reguliere pijn bestrijdingsmiddelen. En omdat het op het functioneren van het lichaam geen invloed heeft, herstelt de patiënt sneller.”

Het gebruik van hypnose tijdens medische ingrepen dateert sinds de 19de eeuw wanneer hypnose succesvol gebruikt was voor o.a. amputaties. De ontwikkeling en het gebruik van de moderne anesthesie middelen hebben hypnose echter naar de achtergrond doen verdwijnen. Nu zien we echter dat verschillende wetenschappelijke onderzoeksgroepen wereldwijd evidence-based informatie opleveren ter ondersteuning van de effectiviteit en superioriteit van hypnose ten opzichte van medische verdoving.

Referenties:

  • Internet: www.sanavisie.nl
  • Internet: www.theguardian.com
  • Internet: www.hgi.org.uk
  • N. Flory, G.M.M. Salazar, E. Lang. Hypnosis for acute distress management during medical procedures. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 29 Oct. 2010