vrouw met blinddoek

Doornroosje, de metafoor van het leven

Doornroosje… wie kent dit verhaal niet? Het maakt deel uit van de sprookjeswereld van onze kinderen en het is een metafoor voor volwassenen. Maar hoeveel voorlezende ouders of grootouders zien het als metafoor voor hun leven? Want de schone slaapster is de metafoor van een ieder die zich in de maatschappelijke hypnose oftewel de hypnotische slaap bevindt. Deze hypnotische slaap waarin mensen inmiddels al generaties lang beland zijn, is de oorzaak en de instandhouder van het verloren contact van de mens met zichzelf, met zijn ware natuur en zijn eigen kern.

Omdat mensen de aard van hun emoties, gedachten en overtuigingen niet kennen, weten ze ook niet hiermee om te gaan. Dit maakt dat ze een gemakkelijk prooi worden voor de externe PRIKkels van de wereld en deze als gehypnotiseerd naleven. Nieuwe ontdekkingen in de wetenschap leren ons dat onze emoties, gedachten en overtuigingen ons leven werkelijk beïnvloeden. In deze zin is het belangrijk te observeren of je gedachten, emoties en overtuigingen positief of negatief geladen zijn en of ze overeenkomen met wie jij werkelijk bent.

Bij pijnmanagement wordt patiënten aangeraden om hun emoties, gedachten, overtuigingen en gedrag te monitoren en de relatie ervan te observeren met de externe wereld. Bij chronische aandoeningen blijkt dat in slechts 15% van de gevallen de oorzaak te identificeren te is. Wat gebeurt er met de rest?

Het observeren van eigen emoties, gedachten, overtuigingen en gedrag is de eerste stap die helpt om te ontwaken uit de hypnotische slaap. Actieve observatie is doorslaggevend voor de verandering van passief gedrag, automatische routines, de automatische piloot of de hypnotische slaap naar een actieve manier om in het leven staan. Dit proces wordt verder versterkt wanneer mensen leren hoe ze samen met hun emoties, gedachten en overtuigingen kunnen werken aan een beter leven. Eenmaal de hypnotische slaap die de alledaagse routines aan elkaar houdt doorbroken, realiseren mensen zich dat hun emoties, gedachten en overtuigingen frequenties zijn die zij bewust kunnen veranderen.

Het innerlijke conflict dat door de hypnotische slaap in stand wordt gehouden, manifesteert zich op den duur in lichamelijke aanhoudende pijn waar geen fysieke oorzaak voor te vinden is. De chronische pijn die de uiting is van het innerlijke conflict, is in hypnotherapie ook de poort naar dat onbewuste conflict als oorzaak van die pijn. Op dit gebied blijkt uit de wetenschappelijke literatuur dat hypnotherapie efficiënter werkt dan de psychoanalyse en de cognitieve therapie.

“Wat niet als bewustzijn tot ons komt, komt tot ons als ons lot.” (C.G. Jung)

De mensheid beschikt over een vrije wil om óf hypnotisch door het leven te gaan waarbij het lot de overhand heeft, óf om bewust om te gaan met hun energetische hulpmiddelen (emoties, gedachten, overtuigingen) in een levend universum waarin het leven co-creatie wordt. Dus de hypnotiserende maatschappelijke PRIK kan Doornroosje met haar eigen keuze ongedaan maken.

Referenties:

  • Artimon H.M. – Hypnotherapy of a pain disorder: A clinical case study. Intl. Journal of Clinical Hypnosis, 63(2): 236-246, 2015.
  • Braden G. – Grenzeloos bewustzijn. Het nieuwe paradigma van de geest. Paradigma, Amsterdam 2009.
  • Chaitow L., DeLany J. – Clinical Application of Neuromuscular techniques. Vol. 2 The lower body. Churchill Livingstone 2011.