Gelukkige vrouw ligt in gras

Door zelfhypnose verlost van angst en pijn

Simone Verbiesen (40) is nog maar vijf als ze het ouderlijk huis verlaten moet. Haar ouders zijn vanwege fysieke problematiek niet langer in staat voor haar te zorgen. Het kleine meisje komt in een kindertehuis terecht en is erg bang. Wat gaat de toekomst haar brengen? In ieder geval twee keer per jaar een bezoekje aan de schooltandarts. Simone: “Wie ik er ook over spreek, niemand heeft aan de schooltandarts goede herinneringen. De behandelingen vonden plaats in een tot praktijkruimte omgebouwde bus en waren echt lopendebandwerk. In die tijd heb ik van een tandarts ook een klap in mijn gezicht gekregen. Ik had kiespijn, was bang en werkte in zijn ogen blijkbaar onvoldoende mee. Tandartsen zijn voor mij onlosmakelijk verbonden met angst en pijn” Ook later, als puber en jongvolwassene maakt Simone vervelende dingen mee in de tandartsstoel. Ze moet kokhalzen bij het boren en een tandarts wordt woedend omdat ze haar tanden niet goed gepoetst zou hebben.  ……..  Nu mijn nieuwe tandarts op het punt stond aan de slag te gaan met de ontstane schade sloeg de paniek toe! …..

Nieuw perspectief
Nog diezelfde week kan Simone bij Ina terecht voor wat later een bevrijdende sessie van drie uur zal blijken te zijn. “We zijn meteen in het diepe gedoken”, aldus Simone. “Naast al mijn nare tandartservaringen, bleek mijn uithuisplaatsing op mijn vijfde een cruciale rol te spelen. Ina licht toe: “Wat we uit moesten vinden was hoe de angst voor de tandarts verbonden was met de angst om het huis te verlaten. Het bleek dat deze onderliggende angsten er de oorzaak van waren dat zij gedurende haar tandartsbezoekjes niet in staat was om zichzelf onder controle te houden. Om deze angst aan te pakken, moest ik haar de situatie opnieuw laten beleven. Maar dan vanuit een nieuw perspectief. Die van ‘Als ik toen had geweten wat ik nu weet.’ In principe betekent dit dat de client terwijl hij of zij in hypnose is de gebeurtenis beleeft vanuit een nieuwe perceptie. Dit wordt versterkt met Inner Child Work, een techniek die er op gericht is om zelfvertrouwen op te bouwen en/of te versterken. Hierna leerde ik Simone het gebruik van zelfhypnose, zodat ze bij de tandarts zelf controle kon uitoefenen…..

De wetenschappelijke verklaring
Gevraagd naar de wetenschappelijke verklaring voor het feit dat (zelf)hypnose bij pijn verlichting kan geven, antwoordt Ina Oostrom: “Hypnose als pijnbestrijding is een geweldig middel dat meetbare resultaten geeft. Het haalt het ‘zeer doen’ uit de pijn weg. Het succes, zo blijkt uit onderzoek aan de universiteiten van Yale, Stanford en Harvard, ligt in het vermogen van suggesties om de cortex te passeren, dat deel van de hersenen dat zich bezighoudt met het denken en redeneren. Het spreekt direct het limbisch endocriene systeem van de hersenen aan. Het limbische systeem is dat deel van de hersenen dat zich bezighoudt met angst, geheugen, de homeostase en stress. Wat tot voor kort onbekend was, is dat  het limbische systeem rechtstreeks orders aanneemt via percepties die doorgegeven worden vanuit de cortex. Maar het is nog verbazingwekkender dat suggesties vanuit externe bronnen linea recta naar het lymbische systeem kunnen gaan. Hypnose is de meest dramatische van de externe bronnen. —

Citaten uit de  Paravisie van juli 2014. Auteur: Niels Brummelman, Foto Suzanne Hanekamp.