kleuren visual

Door hypnose tonen proeven en kleuren horen

De mogelijkheid om verschillende zintuigelijke waarnemingen met elkaar te kunnen verbinden wordt synesthesie genoemd. Dit fenomeen vindt niet per toeval plaats. Onderzoek heeft aangetoond dat bij de mensen voor wie dit van toepassing is, verschillende hersengebieden met elkaar zijn verbonden. Als wij naar muziek luisteren wordt alleen het auditieve deel in de hersenen geactiveerd. Bij mensen met synesthesie wordt tegelijkertijd de visuele cortex ingeschakeld. Daarom kunnen mensen met synesthesie in kleur luisteren. Welke zintuigelijke waarnemingen met elkaar zijn verbonden verschilt per persoon. Gedocumenteerde gevallen beschrijven verschillende waarnemingen: van het ruiken van tonen en cijfers tot het horen van kleuren.

Geboren met synesthesie

Mensen met synesthesie hebben hun uitzonderlijk vermogen meestal sinds hun geboorte. Het fenomeen wordt als erfelijk beschouwd. Met behulp van het Stroop-effect wordt getest of en in welke mate synesthesie aanwezig is. Voor mensen met synesthesie die getallen met kleur verbinden bijvoorbeeld, is het moeilijk om een zwarte ‘1′ op een rode achtergrond te lezen. Het voelt voor hen net zo aan als voor mensen zonder synesthesie die de kleurwoorden ‘groen’ en ‘rood’ moeten benoemen, terwijl die in een andere kleur zijn gedrukt.

De moeilijkheden van synesthesie worden gecompenseerd door de voordelen die dit fenomeen met zich meebrengt. Mensen met synesthesie geven aan dat deze bekwaamheid hun geheugencapaciteit vergroot. Door gebruik te maken van gekleurde getallen kunnen zij telefoonnummers, codes en geboortedata veel makkelijker onthouden.

Synesthesie oproepen met hypnose

Britse onderzoekers aan het University College Londen hebben aangetoond dat synesthesie door blokkeringsprocessen in de hersenen wordt beïnvloed. Tijdens hypnose kunnen deze blokkeringsprocessen worden opgeheven, waarna nieuwe verbindingen tussen verschillende zintuigelijke waarnemingen kunnen worden aangemaakt. Na de hypnose houdt deze synesthesie aan en vergroot daarmee de extra opgeroepen creativiteit, kwaliteit van leven en de geheugencapaciteit. De door de hypnose opgeroepen synesthesie kan overigens ook weer met behulp van hypnose worden beëindigd.

Dit bericht is met toestemming van Dr. Norbert Preetz overgenomen en vertaald in het Nederlands