Voeten op vuur

De rol van verbeelding

Wonderen worden toegeschreven aan de Fakirs van India. Legende of feit, dat weet ik niet, maar het is zeker dat ze wonderbaarlijke dingen doen omdat ze deze in hun kindertijd hebben geleerd en ze gebruik maken van de onbegrensde, ongeziene en ook nog onverklaarbare krachten die latent in ons aanwezig zijn en die kunnen worden gemanifesteerd via ons denken.De beperkingen van autosuggestie zijn onbekend. Mij is vaak gevraagd: “Wat zijn de beperkingen van auto-suggestie?” Ik antwoord dan: “Ik weet het echt niet.” De genezingen die ik heb gezien waren soms zo verbazingwekkend, zo ongelooflijk, dat ik weiger om theoretisch een limiet te plaatsen,  alhoewel ik er op moet aandringen dat niets verwacht moet worden buiten het domein van de materiële mogelijkheden. Bijvoorbeeld zou het absurd zijn om te vragen een nieuwe arm of een nieuw been te laten aangroeien, ondanks het feit dat een kreeft lijkt te weten hoe je een nieuwe schaar kunt laten aangroeien als het nodig is.Er zijn mensen die door langdurige oefening en concentratie een verbazingwekkende kracht hebben verkregen over hun lichaamsfuncties. Bij de medische faculteit van Parijs zijn er gevallen bekend van mannen die in staat zijn om de snelheid van hun hartslag te verhogen van 90 naar 120 of zodanig te verlagen dat hun hart bijna leek te stoppen.In een ander hoofdstuk zal ik vertellen over ziekten die daadwerkelijk door autosuggestie genazen en over de algemene curatieve mogelijkheden. Realiseer je goed dat denken of suggesties in staat zijn om het menselijk lichaam te vormen zoals een beeldhouwer zijn klei vormgeeft. Een gedachte is een daad. Het is meer dan Bernheim geloofde toen hij schreef: “Suggestie is een idee dat kan worden omgezet in daden.”Het is zeker dat gevallen die ongeneeslijk werden verklaard zijn genezen door autosuggestie. En niet alleen deze ziekten. Langdurige zweren en wonden waarbij andere behandelingsmethoden geen succes hadden, genazen snel met behulp van suggesties. Was het niet dokter Carnot die zei “De wonden van zegevierende soldaten genezen sneller dan die van de overwonnenen”?Ik kan zonder aarzeling verklaren, ongeacht de ziekte, dat het gebruik van rationele autosuggestie altijd een merkbaar positief effect heeft op de toestand van de patiënt, zelfs als de ziekte ongeneeslijk is.Dit artikel is met toestemming van Ron Eslinger overgenomen en vertaald in het Nederlands.