visual hoofd en hart

De onmetelijke kracht van het hart

Beperking versus oneindigheid vanuit de onmetelijke kracht van het hart.

Met onderwerpen zoals hypnose en mind-body-spirit relatie maak je in de meeste kennissenkringen geen vrienden. Binnen de erkende maatschappelijke organisaties zijn deze onderwerpen ook niet een thema van regelmatige gesprekken of vergaderingen. Maar in besloten kringen of in de vertrouwelijkheid met vrienden kunnen deze onderwerpen op verschillende niveaus toch uitvoerig en diepgaand worden besproken.  Wat is het maar ook voornamelijk hoe is het, hoe voelt het, hoe werkt het.  Wie heeft er ervaring mee en wat zijn de voordelen ervan. Aanverwante subjecten zoals bijna-dood ervaringen en vorige levens komen ook in beeld bij sommige groepen. Maar ook de relatie tussen de staat van trance en energievelden komt in beeld.

Studies vanuit verschillende wetenschappelijke vakken hebben in de laatste decennia aangetoond dat menselijk bewustzijn materie beïnvloedt. Sterker nog de pioniers op het gebied van de menselijke transformatie gaan nog een stukje verder door de link tussen hypnose en multidimensionaliteit te leggen. De staat van trance of de transpersonale hypnose (zelfhypnose) wordt gezien als een “klein stipje van onze capaciteit on de multidimensionaliteit te betreden.”(1) Als je je bezig houdt met de vraag hoe dit allemaal mogelijk is en hierdoor vergeet je gefocust te blijven op het feit dat het werkt, verlies je weer veel van de essentie die hier achter schuilt. Als onze aandacht bij de ervaring blijft, komt het hoe vanzelf. Wat dit betreft worden er ook steeds meer aanknopingspunten gevonden want als het gaat om de staat van trance en de relatie met de energievelden dan kunnen we denken aan het feit dat het elektromagnetische veld van het hart 5000 keer sterker is dan dat van de hersenen. Dan rijst hier de vraag: wie maakt contact met de energievelden, het hart of de hersenen?

Wetenschappers hebben ontdekt dat tijdens de communicatie tussen hart en hersenen meer signalen vanuit het hart naar de hersenen toe gaan dan andersom. Sterker nog als het hartritme chaotisch wordt – door stress of negatieve gevoelens – dan stuurt het hart tevens chaotische signalen naar de hersenen waardoor het denken, de motoriek van de persoon etc. verstoord worden. Op deze manier leeft de persoon op een zeer laag niveau van het zijn waardoor zijn/haar potentieel niet benut wordt. De staat van trance en de verbinding met de energievelden worden niet bereikt vanuit dit lage niveau. Mensen die emotioneel intelligent zijn weten een bepaalde hartcoherentie te bereiken. Dit verbindt ze met het enorme energieveld van hun hart. Dit energieveld staat niet op zichzelf, zoals niets om ons heen op zichzelf staat, en verbindt zichzelf met de energievelden van het universum. Dit is de taal voor de communicatie met andere dimensies terwijl de trance de omgeving geschikt maakt zodat dit kan gebeuren. Zo zien we dat het benaderen van deze onderwerpen niet kan geschieden op de traditionele wijze oftewel vanuit de materialistische gedachtegang. Hetzelfde geldt voor de emotionele intelligentie die niet benaderd, uitgelegd en/of begrepen kan worden vanuit de perspectief van de intellectuele intelligentie.

Of zoals Einstein zei als het gaat over je benadering van je leven:

“Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is.” (Albert Einstein)

Referenties:

(1)Eric D. Leskowits – Transpersonal hypnosis, pagina 176

© Simona Linskens https://simonalinskens.nl